Eljárás : 2018/2853(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0445/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0445/2018

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0383

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 277kWORD 53k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP))  
B8-0445/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a jemeni humanitárius helyzetről szóló 2016. február 25-i(1) és 2017. június 15-i(2), illetve a jemeni helyzetről szóló 2015. július 9-i(3) és 2017. november 30-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel a Jemennel foglalkozó elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló ENSZ-csoport által 2018. augusztus 28-án közzétett, a jemeni emberi jogi helyzetről, többek között a 2014 szeptembere óta elkövetett jogsértésekről és visszaélésekről szóló jelentésre,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a jemeni helyzetről szóló, 2018. szeptember 24-i éves jelentésére,

–  tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó 2018. június 25-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Federica Mogherininek és a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztosnak, Hrisztosz Sztilianidesznek a jemeni Hudajda városában és környékén bekövetkezett legfrissebb fejleményekről szóló 2018. június 13-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenre vonatkozó határozataira, különösen a 2216 (2015), 2201 (2015) és 2140 (2014) számú határozatokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) szerint a jemeni humanitárius helyzet továbbra is folyamatosan romlik, mivel egyre több embernek kell elhagynia lakóhelyét és menekülnie kell az erőszak és az állandóan változó frontvonal elől;

B.  mivel az ENSZ szerint 2018. június eleje óta közel 470 000 ember menekült el a hudajdai kormányzóságból, és a lakosság 75%-a humanitárius segélyektől függ, 17,8 millió embernek pedig bizonytalan az élelmiszer-ellátása;

C.  mivel 2017 novembere óta a Szaúd-Arábia vezette koalíció – a sürgős humanitárius és a krízis enyhítéséhez szükséges segélyek kivételével – blokádot vezetett be a húszik által ellenőrzött területeken; mivel még e kivétel betartása esetén sem elegendő önmagában a humanitárius segítségnyújtás, mivel a polgári lakosságnak kereskedelmileg importált alapvető szükségleti cikkekre van szüksége; mivel az OCHA szerint a blokád kezdete óta Jemen tüzelőanyag-szükségletének csupán 21%-át és élelmiszer-importszükségletének 68%-át fedezte; mivel bizonyos esetekben a húszi erők megakadályozták az alapvető egészségügyi felszerelések, élelmiszerek és humanitárius segélyszállítmányok eljuttatását a kormány ellenőrzése alatt álló városokba;

D.  mivel a szaúdiak vezette nemzetközi koalíciós légicsapást, amely 2018. augusztus 9-én Jemen északi részén legalább 26 gyermeket ölt meg és legalább 19 személyt sebesített meg egy iskolabuszban, illetve annak közelében, a Human Rights Watch „nyilvánvaló háborús bűncselekménynek” minősítette;

E.  mivel a háborús jog tiltja a polgári lakosság elleni szándékos és válogatás nélküli támadásokat; mivel a Jemennel foglalkozó jelentős nemzetközi és regionális szakértők ENSZ-csoportjának megállapításai erősen arra utalnak, hogy a fegyveres konfliktusokban részt vevő felek a nemzetközi jog alapján jogsértéseket és bűncselekményeket követtek – és folyamatosan követnek – el, és hogy az elkövetők ezért büntetőeljárás alá vonhatók;

F.  mivel 2015 márciusa óta több mint 2 500 gyermek vesztette életét, több mint 3 500 gyermek vált rokkanttá vagy sérült meg, és a fegyveres erők egyre több gyermeket toboroznak a helyszínen;

G.  mivel a szaúdiak vezette koalíció felelős több tucat megkülönböztetés nélküli és aránytalan légicsapásért, amelyek a háború törvényeit megsértve civileket öltek, illetve sebesítettek meg, lakóházakat, iskolákat, kórházakat és mecseteket romboltak le; mivel a jemeni helyzet a tágabb régió stabilitására nézve is komoly kockázatokat rejt magában;

H.  mivel a szaúdiak által vezetett koalíció legalább 18 titkos fogdából álló hálózatot hozott létre Jemen déli részében, ahol a fogvatartottak bántalmazásnak, többek között verésnek, elektrosokknak és szexuális erőszaknak vannak kitéve; mivel néhány fogvatartott, akiket szemmel láthatóan megkínoztak, röviddel letartóztatásukat követően meghaltak; mivel az ilyen fogva tartásokat, amennyiben fegyveres konfliktus keretében történnek, háborús bűncselekményként kell kivizsgálni;

I.  mivel a húszi de facto hatóságok rendszeresen zaklatnak emberijog-védőket, újságírókat és vallási kisebbségeket; mivel 24, a bahá’í kisebbséghez tartozó jemenivel – köztük egy gyermekkel – szemben csupán hitük és békés fellépéseik miatt olyan vádeljárás indult, amely halálbüntetéssel végződhet;

J.  mivel a húszi erők megkülönböztetés nélkül bombáztak civilek által lakott területeket, különösen Taiz városában, civilek százait ölve és sebesítve meg; mivel tiltott gyalogsági aknákat is bevetettek és gyermekeket toboroztak;

K.  mivel Kamel Dzsendubi, a 2018. augusztus 28-án a jemeni emberi jogi helyzetről az Emberi Jogi Tanács elé jelentést terjesztő, Jemennel foglalkozó jelentős nemzetközi és regionális szakértők ENSZ-csoport elnöke, lejárató kampány áldozata lett, amely arra irányul, hogy megfélemlítse az elismert szakértők csoportját és kétségbe vonja az általuk feltárt észrevételeket;

L.  mivel az Irán által támogatott húszi erők ellen nemzetközi fegyverembargó van érvényben, és a fegyverkivitelről szóló 18. éves uniós jelentés szerint az EU tagállamai a konfliktus eszkalációja óta továbbra is engedélyezik a Szaúd-Arábiába irányuló fegyverszállítást, megsértve ezzel a Tanács fegyverek kivitelének ellenőrzésére vonatkozó 2008. december 8-i 2008/944/KKBP közös álláspontját;

M.  mivel a Parlament a jemeni helyzetről szóló 2016. február 25-i és 2017. november 30-i állásfoglalásában felszólította az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezze a Szaúd-Arábiával szembeni európai uniós fegyverembargó bevezetését a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban;

N.  mivel a válság békés megoldására irányuló ismételt felszólítások ellenére Szaúd-Arábia még intenzívebben folytatja azon országokra irányuló megfélemlítési kampányát, amelyek úgy döntöttek, hogy korlátozzák azon fegyverek eladását, amelyeket gyaníthatóan a nemzetközi humanitárius jogot sértő módon használhatják fel Jemenben;

1.  felszólítja a harcban álló feleket annak biztosítására, hogy az ellenőrzésük alatt álló fegyveres erők, beleértve a biztonsági milíciákat is, betartsák a nemzetközi humanitárius jogot; szüntessék be a civil lakosság és a civil épületek – köztük a kórházak, iskolák, piacok és mecsetek – elleni támadásokat; és tartózkodjanak az olyan, jellegüknél fogva megkülönböztetés nélküli fegyverektől, mint például a kazettás lőszerek és a taposóaknák;

2.  mélységesen elítéli a szaúdiak vezette nemzetközi koalíció által a húszi fegyveres erők irányítása alá tartozó területeken elkövetett légicsapásokat és az ott bevezetett blokádot, mivel azok a jemeni civil lakosságot ellen irányulnak és közvetlen károkat okoznak nekik, valamint a nemzetközi joggal ellentétesek; megjegyzi, hogy az ilyen intézkedések több ezer civil áldozatot követeltek, és súlyosbították az ország instabilitását, amelyet terrorista és szélsőséges szervezetek – például az ISIS/Dáis és az az arab-félszigeti al-Kaida – kihasználnak;

3.  mélységesen elítéli a húszi erők által hozott destabilizáló és erőszakos cselekményeket, beleértve Taiz város ostromát is, amely katasztrofális humanitárius következményekkel járt a lakosságra nézve;

4.  felszólítja a részes feleket, hogy haladéktalanul és korlátlanul tegyék lehetővé a humanitárius hozzáférést a konfliktus által érintett területekhez, hogy segíteni lehessen a rászorulókon; felhívja a Tanácsot és az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a 2216. számú határozata végrehajtásakor azonosítsák a Jemenben a humanitárius segítségnyújtást akadályozó személyeket és célzott szankciókkal sújtsák őket;

5.  emlékeztet arra, hogy a jemeni konfliktusban részt vevő valamennyi külföldi kormány, nevezetesen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek kötelessége tiszteletben tartani, megvédeni és érvényre juttatni az ellenőrzésük alatt álló személyek jogait, valamint hogy mind Szaúd-Arábia, mind az Egyesült Arab Emírségek aláírta a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód elleni egyezményt és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményt;

6.  mélységesen elítéli, hogy az Egyesült Arab Emírségek kormánya által támogatott milíciák dokumentumok tanúsága szerint fogvatartási létesítményeket működtetnek, ahol a foglyokat értesülések szerint kínozzák és tárgyalás nélkül, akár két évig is fogva tartják; sürgeti az Egyesült Arab Emírségek kormányát, hogy a létesítményeket helyezzék a jemeni főügyész felügyelete alá, és adjanak számot a fogvatartottak sorsáról;

7.  felhívja a húszi ellenőrzés alatt álló területen, Szanaa városában működő szakosított büntetőbíróságot, hogy mentse fel és engedje szabadon Asmaa al-Omeissy-t, Saeed al-Ruwaedet és Ahmed Bawazeert, akiket rendkívül tisztességtelen eljárást követően erőszakkal ismeretlen helyre hurcoltak, megkínoztak és halálra ítéltek, mivel állítólag ellenséges országnak nyújtottak segítséget;

8.  felhívja továbbá a szanaai szakosított büntetőbíróságot, hogy haladéktalanul engedje szabadon a bahá’í hit 25 követőjét, akiket vallásuk békés gyakorlása miatt jelenleg fogva tartanak, és akiket olyan cselekményekkel vádolnak, amelyek halállal büntethetők;

9.  üdvözli az ENSZ emberi jogi főbiztosának a jemeni helyzetről szóló éves jelentését, amelyben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa úgy határozott, hogy további egyéves időszakra meghosszabbítja a jelentős nemzetközi és regionális szakértők csoportjának megbízatását, melynek megújítását az Emberi Jogi Tanács engedélyezheti;

10.  felszólítja az Európai Uniót és valamennyi tagállamot, hogy nyújtsanak együttes, azonnali és hatékony támogatást a jelentős nemzetközi és regionális szakértők csoportjának valamennyi érintett ENSZ-szervnél, nem utolsósorban az Emberi Jogi Tanácsban;

11.  sürgeti a fegyveres konfliktusban részt vevő feleket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog állítólagos megsértéseinek eseteivel kapcsolatban a nemzetközi normáknak megfelelő, hatékony, pártatlan és független vizsgálatokra kerüljön sor;

12.  szorgalmazza, hogy függesszék fel Szaúd-Arábia tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, különös tekintettel az ország egyetemes időszakos felülvizsgálati folyamatban való közelgő részvételére, illetve az Európai Parlament által már előterjesztett kérelmekkel összhangban;

13.  sürgeti az alelnököt/főképviselőt, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy folytassák a Szaúd-Arábiával az emberi jogokról és az alapvető szabadságokról megnyitott párbeszédet; kifejezi készségét arra, hogy konstruktív és nyílt párbeszédet folytasson Szaúd-Arábia hatóságaival nemzetközi emberi jogi kötelezettségvállalásaik teljesítéséről; szorgalmazza az igazságügyi és jogi kérdésekkel kapcsolatos szakértelem megosztását az egyéni jogok védelmének Szaúd-Arábiában történő megerősítése érdekében;

14.  felhívja a Tanácsot, hogy – a vonatkozó uniós iránymutatások szerint – hatékonyan lépjen fel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása érdekében; megismétli, hogy valamennyi uniós tagállamnak szigorúan alkalmaznia kell a 2008/944/KKBP közös álláspontban megállapított szabályokat; e tekintetben emlékeztet a jemeni helyzetre vonatkozó, 2016. február 25-i és 2017. november 30-i parlamenti állásfoglalásra; ezzel kapcsolatban sürgeti az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen javaslatot arra, hogy az Európai Tanács a jemeni konfliktusban részt vevő valamennyi ország, beleértve Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, esetében vessen ki embargót az olyan fegyverekre és felszerelésekre vonatkozóan, amelyek belső elnyomásra, valamint a jelenlegi blokád fenntartására használhatók fel;

15.  felhívja a Bizottságot, az alelnököt/főképviselőt és a Tanácsot, hogy a nemzetközi színtéren tegyenek meg minden szükséges lépést az ellenségeskedés megszüntetése érdekében;

16.  fenntartja magának a jogot, hogy a tárgyaláson alapuló megoldás megtalálásáig újra megfontolja az ügyet; javasolja, hogy Emberi Jogi Albizottsága kövesse nyomon a jemeni emberi jogi fejleményeket, és készítsen jelentést az országban elkövetett emberi jogi és polgári jogi jogsértésekről;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárainak, az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak, az Arab Államok Ligájának, valamint Jemen kormányának.

(1)

HL C 35., 2018.1.31., 142. o.

(2)

HL C 331., 2018.9.18., 146. o.

(3)

HL C 265., 2017.8.11., 93. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0473.

Utolsó frissítés: 2018. október 3.Jogi nyilatkozat