Postopek : 2018/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0445/2018

Predložena besedila :

B8-0445/2018

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0383

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 334kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))  
B8-0445/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 25. februarja 2016(1) in 15. junija 2017(2) o humanitarnih razmerah v Jemnu ter z dne 9. julija 2015(3) in 30. novembra 2017(4) o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju poročila skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri Svetu OZN za človekove pravice z dne 28. avgusta 2018 o razmerah na področju človekovih pravic v Jemnu, vključno s kršitvami in zlorabami, ki so se zgodile od septembra 2014,

–  ob upoštevanju letnega poročila Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice z dne 24. septembra 2018 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2018 o Jemnu,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa (Christos Stylianides) z dne 13. junija 2018 o najnovejših dogodkih v okolici Hudajde v Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Jemnu, zlasti resolucij št. 2216 (2015), št. 2201 (2015) in št. 2140 (2014),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so po podatkih Urada OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) humanitarne razmere v Jemnu vsak dan slabše, saj je čedalje več ljudi razseljenih, ker bežijo pred stalnim nasiljem in premikajočimi se bojnimi črtami;

B.  ker je po podatkih OZN od začetka junija iz province Hudajda zbežalo že skoraj 470 000 ljudi, 75 % prebivalstva je odvisnega od humanitarne pomoči, 17,8 milijona ljudi pa nima zagotovljene preskrbe s hrano;

C.  ker je novembra 2017 koalicija pod vodstvom Saudove Arabije uvedla blokado za ves uvoz na ozemlje pod nadzorom hutijevcev, z izjemo „nujnega humanitarnega materiala in materiala za nujno pomoč“; ker tudi če se ta izjema upošteva, humanitarna pomoč ne zadostuje, saj civilno prebivalstvo potrebuje komercialno uvožene osnovne dobrine; ker po navedbah Urada OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) Jemen od uvedbe blokade pokriva le 21 % potreb po gorivu in 68 % potreb po uvoženi hrani; ker so v nekaterih primerih hutijevske sile blokirale dostavo osnovnih zdravil, hrane in humanitarne pomoči mestom pod vladnim nadzorom;

D.  ker je organizacija Human Rights Watch zračni napad koalicije pod vodstvom Saudove Arabije, v katerem je bilo 9. avgusta 2018 na šolskem avtobusu ali v njegovi bližini v severnem Jemnu ubitih 26 otrok, najmanj 19 pa jih je bilo ranjenih, označila za „očitno vojno hudodelstvo“;

E.  ker so namerni in neselektivni napadi na civiliste prepovedani z vojnim pravom; ker skupina uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN v svojih ugotovitvah jasno poudarja, da so strani oboroženega spopada kršile – in še vedno kršijo – mednarodno pravo in zagrešile kazniva dejanja in da so zato lahko posamezniki, ki so ta dejanja zagrešili, sodno preganjani;

F.  ker je bilo od marca 2015 ubitih več kot 2500 otrok, več kot 3500 jih je bilo pohabljenih ali ranjenih, oborožene sile na terenu pa rekrutirajo vedno več otrok;

G.  ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije odgovorna za številne neselektivne in nesorazmerne zračne napade, v katerih so bili ubiti in ranjeni civilisti, uničeni domovi, šole, bolnišnice in mošeje, kar je v nasprotju z vojnim pravom; ker razmere v Jemnu resno ogrožajo stabilnost širše regije;

H.  ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije ustvarila mrežo najmanj 18 skrivnih centrov za pridržanje v južnem Jemnu, v katerih so pridržani žrtve zlorab, vključno s pretepanjem, uporabo električnih šokov in spolnim nasiljem; ker so nekateri zaporniki umrli kmalu po aretaciji in so bili dozdevno mučeni; ker bi bilo treba ta pridržanja, do katerih pride v kontekstu oboroženega spopada, preiskovati kot vojna hododelstva;

I.  ker hutijevske de facto oblasti sistematično nadlegujejo zagovornike človekovih pravic, novinarje in verske manjšine; ker 24 Jemencem, pripadnikom bahajske manjšine, med katerimi je tudi en otrok, samo zaradi njihovih prepričanj in miroljubnih dejavnosti grozijo obtožbe, ki lahko vodijo v smrtno kazen;

J.  ker so hutijevske sile neselektivno obstreljevale območja s civilnim prebivalstvom, zlasti v Taizu, pri tem pa ubile in ranile na stotine civilistov; ker uporabljajo tudi prepovedane protipehotne kopenske mine in rekrutirajo otroke;

K.  ker je predsednik skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN Kamel Džendubi, ki je 28. avgusta 2018 Svetu za človekove pravice predstavil poročilo o razmerah na področju človekovih pravic v državi, žrtev blatenja, katerega namen je ustrahovanje skupine uglednih strokovnjakov in sejanje dvoma v njene ugotovitve;

L.  ker za hutijevske sile, ki jih podpira Iran, velja mednarodni embargo na orožje, države članice EU pa so sodeč po 18. letnem poročilu EU o izvozu orožja izdajale dovoljenja za dobavo orožja Saudovi Arabiji tudi po zaostritvi konflikta, kar je kršitev Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 o nadzoru nad izvozom orožja;

M.  ker je Parlament v resolucijah z dne 25. februarja 2016 in 30. novembra 2017 o razmerah v Jemnu pozval podpredsednico/visoko predstavnico, naj začne pobudo, da EU v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP uvede embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo;

N.  ker je Jemen kljub neprestanim pozivom k miroljubni rešitvi krize povečal kampanje ustrahovanja, naperjene proti državam, ki so se odločile omejiti prodajo orožja, ki bi v Jemnu lahko bilo uporabljeno na način, ki bi pomenil kršitev mednarodnega humanitarnega prava;

1.  poziva vse udeležence spopadov, naj zagotovijo, da bodo vse oborožene sile pod njihovim nadzorom, vključno z varnostnimi milicami, spoštovale mednarodno humanitarno pravo, prenehale napadati civilno prebivalstvo in civilne stavbe, vključno z bolnišnicami, šolami, tržnicami in mošejami, in ne bodo uporabljale orožja, ki je neselektivno, kot so kopenske mine in kasetno strelivo;

2.  močno obsoja blokado in zračne napade mednarodne koalicije pod vodstvom Saudove Arabije na ozemlje pod nadzorom hutijevskih sil, saj so uperjeni proti civilnemu prebivalstvu Jemna, mu neposredno povzročajo škodo in so v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom; opozarja, da je to ravnanje povzročilo na tisoče smrtnih žrtev med civilisti in povečalo nestabilnost države, kar so izkoristile organizacije, kot sta ISIS/Daiš in Al-Kaida na Arabskem polotoku;

3.  močno obsoja destabilizacijo in nasilna dejanja hutijevskih sil, vključno z obleganjem mesta Taiz, ki ima katastrofalne humanitarne posledice za prebivalstvo;

4.  poziva vse vpletene strani, naj dovolijo takojšen in popoln humanitarni dostop do območij, ki jih je prizadel konflikt, da se pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč; poziva Svet in Varnostni svet OZN, naj pri izvajanju resolucije št. 2216(2015) ugotovita, kateri posamezniki ovirajo dostavo humanitarne pomoči v Jemnu, in proti njim uvedeta ciljne sankcije;

5.  opozarja, da morajo vse tuje vlade, vpletene v konflikt v Jemnu, zlasti Saudova Arabija in Združeni arabski emirati, spoštovati, varovati in izpolnjevati pravice vseh oseb pod njihovim nadzorom in da sta tako Saudova Arabija kot Združeni arabski emirati podpisnici Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in Konvencije OZN o otrokovih pravicah;

6.  močno obsoja dokumentiran obstoj centrov za pridržanje, ki jih s podporo vlade Združenih arabskih emiratov upravljajo milice, kjer so ujetniki domnevno mučeni in tudi do dve leti zaprti brez sojenja; poziva vlado Združenih arabskih emiratov, naj te objekte prepusti nadzoru jemenskega generalnega tožilstva in pojasni usodo priprtih;

7.  poziva specializirano kazensko sodišče na območju pod hutijevskim nadzorom v Sani, naj oprosti krivde in izpusti Asmo Al Omeisi, Saida Al Ruvaišeda in Ahmeda Bavazirja, ki so prisilno izginili, bili mučeni in obsojeni na smrt po skrajno nepravičnem sojenju zaradi domnevne pomoči sovražni državi;

8.  poziva specializirano kazensko sodišče v Sani, naj takoj izpusti tudi 25 pripadnikov bahaizma, ki so trenutno pridržani zaradi miroljubnega udejstvovanja na verskih obredih in jim grozijo obtožbe, ki se jih kaznuje s smrtjo;

9.  pozdravlja letno poročilo Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice o razmerah v Jemnu, v katerem se je Svet OZN za človekove pravice odločil, da skupini uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov še za eno leto podaljša mandat, ki ga je mogoče obnoviti z odobritvijo Sveta za človekove pravice;

10.  poziva Evropsko unijo in vse države članice, naj zagotovijo povezano, takojšnjo in učinkovito podporo skupini uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov v vseh ustreznih organih OZN, tudi v Svetu za človekove pravice;

11.  poziva vse strani v oboroženem spopadu, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile učinkovite, nepristranske in neodvisne preiskave vseh domnevnih kršitev in zlorab človekovih pravic in domnevnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava v skladu z mednarodnimi standardi, da se odpravi nekaznovanje;

12.  predlaga, da se Saudovi Arabiji v skladu z že izraženo zahtevo Evropskega parlamenta prekine članstvo v Svetu OZN za človekove pravice, zlasti glede na to, da bo država vključena v proces splošnega rednega pregleda;

13.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in države članice, naj nadaljujejo dialog s Saudovo Arabijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah; izraža pripravljenost za konstruktiven in odprt dialog z oblastmi Saudove Arabije o izpolnjevanju njihovih zavez na področju človekovih pravic; poziva k izmenjavi strokovnega znanja o pravosodnih in pravnih zadevah, da bi okrepili varstvo pravic posameznikov v Saudovi Arabiji;

14.  poziva Svet, naj v skladu z ustreznimi smernicami EU sprejme učinkovite ukrepe za spodbujanje spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava; ponavlja, da morajo vse države članice EU zlasti strogo spoštovati pravila iz Skupnega stališča 2008/944/SZVP; glede tega želi spomniti na resoluciji Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu z dne 25. februarja 2016 in 30. novembra 2017; v zvezi s tem poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj predlaga, da Evropski svet uvede embargo na vsakršno orožje in opremo, ki ju je mogoče uporabiti za notranje zatiranje in ohranjanje blokade, in sicer za vse države, ki so vpletene v konflikt v Jemnu, vključno s Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati;

15.  poziva Komisijo, podpredsednico/visoko predstavnico ter Svet, naj si na mednarodnem prizorišču z vsemi potrebnimi ukrepi prizadevajo za prenehanje sovražnosti;

16.  si pridržuje pravico, da zadevo ponovno preuči, dokler se s pogajanji ne doseže rešitev; priporoča, naj Pododbor za človekove pravice spremlja spremembe na področju človekovih pravic v Jemnu in pripravi poročilo o kršitvah človekovih in državljanskih pravic v državi;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, Svetu za sodelovanje v Zalivu in Ligi arabskih držav ter vladi Jemna.

(1)

UL C 35, 31.1.2018, str. 142.

(2)

UL C 331, 18.9.2018, str 146.

(3)

UL C 265, 11.8.2017, str. 93.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0473.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo