Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0446/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0446/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini και του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Χοντέιντα στην Υεμένη, και της 4ης Αυγούστου 2018, σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 10ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 15 Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, της 6ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του παγκόσμιου προγράμματος τροφίμων, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην Υεμένη συνεχίζεται για τέταρτο έτος και ότι περισσότεροι από 22 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, με περισσότερα από 8 εκατομμύρια εξ αυτών να διατρέχουν κίνδυνο λιμοκτονίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας, και ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση πλήττονται ιδιαίτερα από τις εν εξελίξει εχθροπραξίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή της παροχής βασικών δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της υγείας, της υγιεινής και της εκπαίδευσης, έχει επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 50% του συνόλου των εγκαταστάσεων υγιεινής λειτουργούν πλήρως, και ακόμη και αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη φαρμάκων, εξοπλισμού και προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή υποδομών και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών έχουν πυροδοτήσει την επιδημία χολέρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για τη σχεδόν κατάρρευση της οικονομίας της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθοί έως 1,4 εκατομμυρίων μη στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων της Υεμένης έπαψαν να καταβάλλονται στα τέλη του 2016·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της τεράστιας κλίμακας των προβλημάτων, οι ανθρωπιστικές ανάγκες στην Υεμένη δεν καλύπτονται πλήρως από τις διεθνείς προσπάθειες και την κινητοποίηση των πόρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή συνδρομής ζωτικής σημασίας σε όλους όσους έχουν ανάγκη στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η ΕΕ συμμερίζεται τις ανησυχίες των Ηνωμένων Εθνών και άλλων χορηγών σχετικά με τη διαρκή συρρίκνωση του ανθρωπιστικού χώρου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) παρέχει στα ευάλωτα παιδιά σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, όπως βοήθεια προς τα θύματα, εντοπισμό των μελών της οικογένειας και επανένωση, τεκμηρίωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού, ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο από τις νάρκες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, και αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης της κατάρρευσης του εκπαιδευτικού συστήματος, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία προσωρινών χώρων εκπαίδευσης και την αποκατάσταση σχολείων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σταθερή και ασφαλής Υεμένη, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί ομαλά, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα στην περιοχή έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους τους συναφείς περιφερειακούς παράγοντες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 η ΕΕ έχει συνεισφέρει περισσότερα από 233 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική χρηματοδότηση στην Υεμένη·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη και για τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει η σύγκρουση για τον άμαχο πληθυσμό σε ανθρωπιστικό επίπεδο· καταδικάζει τις επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού· εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τα επίπεδα της βίας στην Υεμένη· εκφράζει την ανησυχία του για τις προκλήσεις της οικονομίας που αντιμετωπίζει η Υεμένη·

2.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω των συγκρούσεων και την ταλαιπωρία εκείνων που εγκλωβίστηκαν σε περιοχές μαχών, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

3.  ανησυχεί βαθύτατα για τους βομβαρδισμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, την πολιορκία των πόλεων, τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού και πυρομαχικών διασποράς, καθώς και για τις επιθέσεις που προκαλούν την καταστροφή των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των ιατρικών εγκαταστάσεων, των οικιστικών περιοχών, των αγορών, των συστημάτων ύδρευσης·

4.  ανησυχεί βαθύτατα για την πρόσφατη εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός και γύρω από την πόλη και το λιμάνι της Χοντέιντα· ζητεί από τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του λιμανιού της Χοντέιντα·

5.  καταδικάζει την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους αντάρτες Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων μη στρατιωτικών στόχων, και κατά σκαφών που διέρχονται από τον πορθμό Bab Al Mandab· καταδικάζει τη χρήση θαλάσσιων ναρκών από τις δυνάμεις των Χούθι·

6.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου να καθίσταται δυνατή και να διευκολύνεται η ασφαλής, ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση των προμηθειών και του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όσους έχουν ανάγκη σε όλες τις διοικητικές περιοχές που πλήττονται·

8.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ασφαλή, ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση των εμπορικών προμηθειών·

9.  τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε την υποστήριξή του προς τον μηχανισμό ελέγχου και επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNVIM) και ότι η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τη συνέχιση του UNVIM και την πλήρη και απρόσκοπτη εφαρμογή της εντολής του·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πλήρης και διαρκής πρόσβαση σε όλους τους λιμένες και αεροδρόμια της Υεμένης για όλες τις εμπορικές και ανθρωπιστικές αποστολές, καθώς και την διακομιδή ασθενών και τις εμπορικές πτήσεις·

11.  καλεί όλα τα μέρη να σταματήσουν την παρούσα κλιμάκωση, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να εργαστούν επειγόντως για την κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη τη χώρα και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τον ΟΗΕ·

12.  στηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, Martin Griffiths, προκειμένου να επιτευχθεί επανέναρξη των πολιτικών διαδικασιών· λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 «ότι, παρά την απουσία μιας από τις πλευρές των διαβουλεύσεων στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα, και ακόμη και αν δεν υπήρξε η αναμενόμενη πρόοδος, καταφέραμε να αναζωογονήσουμε την πολιτική διαδικασία με σαφή στήριξη από τους πολίτες της Υεμένης και τη διεθνή κοινότητα»· χαιρετίζει την επίσκεψη του κ. Griffiths στην Sana’a στις 16 Σεπτεμβρίου 2018· ζητεί από τον Ειδικό Απεσταλμένο να αποκτήσει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην Υεμένη·

13.  τονίζει ότι μόνο η επίλυση της σύγκρουσης με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της ειρήνης και διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης· καλεί όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τα εμπλεκόμενα μέρη στην Υεμένη, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και η επίτευξη συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις·

14.  καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο· προβληματίζεται σοβαρά για τη αυξανόμενη παρουσία στην Υεμένη εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) και το λεγόμενο ISIS/Daesh· καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη σύγκρουση να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά των ομάδων αυτών·

15.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να δώσουν τέλος στη στρατολόγηση ή τη χρήση παιδιών ως στρατιωτών και να θέσουν τέλος σε άλλες σοβαρές παραβιάσεις που διαπράττονται εις βάρος παιδιών, κατά παράβαση των εφαρμοστέων προτύπων και διατάξεων του διεθνούς δικαίου· καλεί όλα τα μέρη να απελευθερώσουν τα παιδιά που έχουν ήδη στρατολογηθεί και να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποκατάσταση και την επανένταξή τους στις οικείες κοινότητες· υποστηρίζει το ζωτικής σημασίας έργο της UNICEF στην Υεμένη·

16.  απευθύνει εκ νέου έκκληση προς όλα τα μέρη της σύγκρουσης να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν αποτελεσματικές, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

17.  ανησυχεί βαθύτατα για τις αναφορές σχετικά με την άρνηση της θρησκευτικής ελευθερίας και πεποιθήσεων, τις διακρίσεις, την παράνομη κράτηση και τη χρήση βίας·

18.  καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να καταβάλλει επειγόντως τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, και ιδίως τους μισθούς εκείνων που εργάζονται στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των υπηρεσιών υγιεινής·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια στην Υεμένη, με προτεραιότητα σε παρεμβάσεις υπέρ της σταθεροποίησης της χώρας, και ότι θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές σε σταθερές περιοχές για να προωθήσει την ανθεκτικότητα, να συμβάλει στη διατήρηση της παροχής βασικών υπηρεσιών και να προωθήσει βιώσιμα μέσα διαβίωσης για τις κοινότητες·

20.  χαιρετίζει το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντίδρασης του ΟΗΕ για το 2018 και την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, κατά την οποία οι διεθνείς δωρητές υποσχέθηκαν περισσότερα από 2 δις USD· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από τη σύγκρουση στην Υεμένη και τη δέσμευσή της να διαθέσει 107,5 εκατομμύρια ευρώ· καλεί όλους τους χορηγούς να εκταμιεύσουν ταχέως τα υποσχόμενα ποσά·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και την Κυβέρνηση της Υεμένης.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου