Postupak : 2018/2853(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0446/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0446/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0383

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 265kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0446/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Jemenu  (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Jemenu  (2018/2853(RSP))  
B8-0446/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu,

–  ‎uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika Christosa Stylianidesa od 13. lipnja 2018., o nedavnim zbivanjima u okolici grada Hodeide u Jemenu, te od 4. kolovoza 2018., o zračnim napadima na Hodeidu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje od 10. kolovoza 2018. o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 15. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Jemen od 6. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu od 19. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je aktualni sukob u Jemenu ušao u četvrtu godinu te da je više od 22 milijuna osoba potrebna humanitarna potpora; budući da je više od 17 milijuna ljudi suočeno s nesigurnošću opskrbe hranom i da je među njima više od osam milijuna ljudi čija je opskrba hranom izuzetno nesigurna i koji su stoga na rubu gladi;

B.  budući da je više od dva milijuna ljudi interno raseljeno; budući da su žene, djeca i osobe u nepovoljnom položaju osobito pogođeni trenutačnim sukobima;

C.  budući da se zbog prekida pružanja osnovnih javnih usluga, posebno u području zdravstva, sanitarnog sustava i obrazovanja, humanitarna situacija dodatno pogoršala; budući da je samo 50 % ukupnog broja zdravstvenih ustanova potpuno operativno, ali i da su čak i te ustanove suočene s ozbiljnim manjkom lijekova, opreme i osoblja; budući da su razaranje infrastrukture i slom javnih usluga potaknuli epidemiju kolere;

D.  budući da je EU duboko zabrinut zbog gotovo potpunog sloma jemenskog gospodarstva; budući da su redovne isplate plaća za 1,4 milijuna radnika u javnom nevojnom sektoru u Jemenu u stvarnosti prestale krajem 2016.;

E.  budući da, zbog njihova znatnog opsega, humanitarne potrebe u Jemenu nisu u potpunosti ispunjene međunarodnim naporima i mobilizacijom resursa;

F.  budući da je EU i dalje predan nastavku pružanja spasonosne pomoći svim ljudima u Jemenu kojima je ta pomoć potrebna; budući da EU istodobno dijeli zabrinutost UN-a i drugih donatora zbog nastavka smanjenja humanitarnog prostora;

G.  budući da Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) pruža humanitarnu i razvojnu pomoć ugroženoj djeci u sukobima zahvaćenim guvernatima, među ostalim pružanjem pomoći žrtvama, pronalaženjem/spajanjem članova obitelji, dokumentiranjem kršenja prava djece, upozoravanjem na opasnost od mina i pružanjem psihosocijalne pomoći, i da ulaže napore kako bi se spriječio slom obrazovnog sustava, među ostalim i uspostavom privremenih prostora za obrazovanje i obnovom škola;

H.  budući da je stabilan i siguran Jemen s vladom koja ispravno funkcionira ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u regiji i izvan nje, kao i za mir i stabilnost unutar samog Jemena;

I.  budući da je stabilnost u regiji od ključne važnosti za EU; budući da je EU predan sveobuhvatnom i strateškom pristupu koji obuhvaća sve relevantne regionalne aktere;

J.  budući da je EU od 2015. izdvojio više od 233 milijuna EUR za humanitarnu pomoć Jemenu;

1.  izražava veliku zabrinutost zbog daljnjeg pogoršanja situacije u Jemenu i razornih humanitarnih posljedica sukoba na civile; osuđuje nedavne napade na civile; izražava duboku zabrinutost zbog razine nasilja u Jemenu; izražava zabrinutost zbog izazova s kojima je suočeno gospodarstvo Jemena;

2.  izražava duboko žaljenje zbog smrtnih stradanja u sukobu i patnje onih koji su njime zahvaćeni te izražava sućut obiteljima žrtava; ponovno izražava svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i narodu Jemena;

3.  izražava duboku zabrinutost zbog bombardiranja gusto naseljenih područja, uporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva te napada koji dovode do razaranja civilne infrastrukture, među ostalim škola, zdravstvenih ustanova, stambenih područja, tržnica, vodoopskrbnih sustava, luka i zračnih luka;

4.  duboko je zabrinut zbog toga što su nedavno pojačane vojne operacije u gradu i luci Hodeida i u njegovoj okolici; poziva sve strane u sukobu da zajamče puno i djelotvorno funkcioniranje luke Hodeida;

5.  osuđuje lansiranje balističkih projektila Huta protiv Kraljevine Saudijske Arabije, uključujući na civilne mete, i protiv plovila koja prolaze kroz tjesnac Bab al-Mandab; osuđuje korištenje morskih mina od strane snaga hutskih snaga;

6.  poziva sve sukobljene strane da zajamče zaštitu civila te da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima;

7.  poziva sve sukobljene strane da poštuju svoje obveze na temelju međunarodnoga humanitarnog prava kako bi se omogućio i olakšao siguran, brz i neometan pristup humanitarne pomoći i osoblja svim ljudima kojima je pomoć potrebna u svim zahvaćenim guvernatima;

8.  poziva sve sukobljene strane da dopuste i omoguće siguran, brz i neometan pristup za komercijalnu robu;

9.  naglašava da je Vijeće sigurnosti UN-a istaknulo svoju potporu mehanizmu UN-a za provjeru i praćenje (UNVIM) i da EU u potpunosti podržava nastavak UNVIM-a te punu i nesmetanu provedbu njegova mandata;

10.  naglašava da je od ključne važnosti zajamčiti puni i neprekidan pristup svim jemenskim lukama i zračnim lukama za cjelokupan komercijalni i humanitaran uvoz, kao i za medicinske evakuacije i komercijalne letove;

11.  poziva sve sukobljene strane da zaustave trenutačnu eskalaciju sukoba, pokažu suzdržanost, hitno rade na prekidu vatre u cijeloj zemlji i konstruktivno surađuju s UN-om;

12.  izražava svoju potporu naporima koje posebni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths ulaže u ponovno pokretanje političkog procesa; prima na znanje izjavu Vijeću sigurnosti UN-a od 11. rujna 2018. prema kojoj „unatoč tome što jedna od strana nije sudjelovala na prošlotjednom savjetovanju u Ženevi te čak i ako se ono nije odvijalo prema planu, ipak nam je uspjelo ponovno pokrenuti politički proces uz čvrstu i jasnu potporu jemenskog stanovništva i međunarodne zajednice”; pozdravlja nedavni posjet Sani g. Griffithsa (16. rujna 2018.); potiče sve strane da posebnom izaslaniku UN-a omoguće pun i neometan pristup svim dijelovima Jemena;

13.  naglašava da se samo političkim, uključivim rješenjem sukoba, koje će se postići pregovorima, može ponovno uspostaviti mir i očuvati jedinstvo, suverenost, neovisnost i teritorijalni integritet Jemena; poziva sve međunarodne i regionalne dionike na konstruktivnu suradnju sa stranama u Jemenu kako bi se omogućilo smirivanje sukoba i postizanje sporazumnog rješenja;

14.  najoštrije osuđuje sve terorističke napade; duboko je zabrinut zbog sve veće prisutnosti u Jemenu kriminalnih i terorističkih skupina, uključujući al-Kaidu na Arapskom poluotoku i ISIS/Daiš; poziva sve sukobljene strane da poduzmu odlučne mjere protiv tih skupina;

15.  poziva sve sukobljene strane da obustave regrutiranje i korištenje djece kao vojnika i da okončaju druge teške povrede počinjene protiv djece, a kojima se krše važeće međunarodno pravo i standardi; poziva sve strane da oslobode svu djecu koja su već regrutirana i da surađuju s UN-om u cilju njihove rehabilitacije i reintegracije u njihove zajednice; podržava iznimno važno djelovanje UNICEF-a u Jemenu;

16.  poziva sve sukobljene strane da poduzmu potrebne mjere kako bi se zajamčila djelotvorna, nepristrana i neovisna istraga svih navoda o kršenjima i povredama ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, u skladu s međunarodnim standardima;

17.  duboko je zabrinut zbog izvješća o uskraćivanju prava na slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja, među ostalim i diskriminacijom, te o slučajevima nezakonitog zadržavanja i uporabe sile;

18.  poziva vladu Jemena da hitno isplati plaće državnim službenicima, a posebno onima koji rade u ključnim sektorima poput obrazovanja, zdravstva i sanitarnih usluga;

19.  pozdravlja činjenicu da će EU nastaviti s pružanjem razvojne pomoći Jemenu, prioritetno intervencijama usmjerenima na stabilizaciju zemlje, i da će u stabilnim područjima raditi s lokalnim tijelima vlasti kako bi se promicala otpornost, pridonijelo održavanju pružanja osnovnih usluga i potaknuli održivi prihodi za zajednice;

20.  pozdravlja plan UN-a za humanitarni odgovor u Jemenu za 2018. i donatorsku konferenciju na visokoj razini održanu 2018. u povodu humanitarne krize u Jemenu, na kojoj su međunarodni donatori izdvojili više od dvije milijarde USD; pozdravlja činjenicu da je EU predan pomaganju onima koji su pogođeni sukobom u Jemenu i da se obvezao osigurati 107,5 milijuna EUR; poziva sve donatore da brzo ispune svoje obveze;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna napomena