Procedură : 2018/2853(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0446/2018

Texte depuse :

B8-0446/2018

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0383

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 405kWORD 47k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.124v01-00
 
B8-0446/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0446/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen,

–  ‎având în vedere concluziile Consiliului privind Yemenul din 25 iunie 2018,

–  având în vedere declarațiile comune ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și ale comisarului Christos Stylianides din 13 iunie 2018 referitoare la ultimele evoluții privind situația din jurul Hodeidah, Yemen, și din 4 august 2018 referitoare la atacurile aeriene care au vizat orașul Hodeidah,

–  având în vedere declarația din 10 august 2018 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă privind situația din Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 martie 2018 a Președintelui Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere declarația din 6 septembrie 2018 a trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Yemen,

–  având în vedere declarația din 19 septembrie 2018 a directorului executiv al Programului alimentar mondial,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât conflictul aflat în desfășurare în Yemen durează de patru ani, iar peste 22 de milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară; întrucât 17 milioane de persoane se confruntă cu insecuritatea alimentară, dintre care peste 8 milioane de persoane sunt grav afectate de insecuritatea alimentară și expuse riscului de foamete;

B.  întrucât peste 2 milioane de persoane au fost strămutate intern; întrucât ostilitățile aflate în curs de desfășurare afectează în mod deosebit femeile, copiii și persoanele vulnerabile;

C.  întrucât perturbarea prestării de servicii publice esențiale, în special în ceea ce privește sănătatea, salubritatea și educația, a înrăutățit și mai mult situația umanitară din Yemen; întrucât numai 50 % din numărul total de unități de îngrijire medicală sunt pe deplin funcționale și chiar și acestea se confruntă cu deficite severe de medicamente, echipamente și personal; întrucât distrugerea infrastructurii și colapsul serviciilor publice au contribuit la declanșarea epidemiei de holeră;

D.  întrucât UE este profund îngrijorată de intrarea într-o stare apropiată de colaps a economiei din Yemen; întrucât, de la sfârșitul anului 2016, plata regulată a salariilor celor aproape 1,4 milioane de funcționari publici din Yemen care nu fac parte din forțele armate a fost efectiv întreruptă;

E.  întrucât, ca urmare a nivelului lor extrem de ridicat, nevoile umanitare din Yemen nu au fost până în prezent satisfăcute în totalitate de eforturile internaționale și de inițiativele de mobilizare a resurselor;

F.  întrucât UE își menține angajamentul de a oferi în continuare ajutoare necesare pentru a salva viețile tuturor oamenilor din Yemen aflați în dificultate; întrucât, în același timp, UE împărtășește preocupările ONU și ale altor donatori cu privire la reducerea continuă a spațiului umanitar;

G.  întrucât Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) le oferă copiilor vulnerabili din provinciile afectate de conflicte asistență umanitară și de sprijinire a dezvoltării, aceasta incluzând servicii de asistență destinate victimelor, sprijin în vederea identificării și reîntregirii familiei, servicii prin care se documentează încălcările drepturilor copiilor, măsuri de sensibilizare privind riscul asociat minelor și sprijin psihologic și depune, totodată, eforturi pentru a preveni colapsul sistemului educațional, inclusiv prin instituirea de spații temporare destinate activităților educative și prin reabilitarea școlilor;

H.  întrucât o situație de stabilitate și securitate în Yemen, precum și un guvern care să funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în regiune și dincolo de aceasta, precum și pentru pacea și stabilitatea din Yemen;

I.  întrucât stabilitatea în regiune este de o importanță crucială pentru UE; întrucât UE militează pentru o abordare globală și strategică, care să cuprindă toți actorii regionali relevanți;

J.  întrucât asistența umanitară acordată de UE Yemenului începând din 2015 s-a ridicat la peste 233 de milioane EUR,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea continuă a situației din Yemen și la impactul devastator din punct de vedere umanitar al conflictului asupra civililor; condamnă atacurile împotriva civililor; își exprimă preocuparea profundă cu privire la amploarea violențelor din Yemen; este, totodată, îngrijorat în legătură cu provocările cărora trebuie să le facă față economia Yemenului;

2.  regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința populației din zonele afectate de ostilități și își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit;

3.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la bombardarea zonelor dens populate, la operațiunile de asediere a orașelor, la utilizarea munițiilor cu dispersie și a minelor antipersonal, precum și la atacurile care cauzează distrugerea infrastructurii civile, inclusiv a școlilor, a unităților medicale, a zonelor rezidențiale, a piețelor, a sistemelor de alimentare cu apă, a porturilor și a aeroporturilor;

4.  se arată profund îngrijorat de intensificarea recentă a operațiunilor militare în orașul și portul Hodeidah și în jurul acestuia; îndeamnă toate părțile implicate în conflict să asigure funcționarea deplină și efectivă a portului din Hodeidah;

5.  condamnă lansarea de rachete balistice de către rebelii Houthi împotriva Regatului Arabiei Saudite, inclusiv către ținte civile, precum și către navele care tranzitează strâmtoarea Bab Al Mandab; condamnă utilizarea minelor marine de către forțele Houthi;

6.  își reînnoiește apelul adresat tuturor părților la conflict de a asigura de urgență protecția populației civile și de a respecta dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului;

7.  invită toate părțile implicate în conflict să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional umanitar de a permite și a facilita un acces sigur, prompt și neîngrădit la proviziile umanitare și la personalul umanitar al tuturor persoanelor aflate în dificultate în toate provinciile afectate;

8.  face un apel la toate părțile implicate în conflict să permită și să faciliteze accesul sigur, rapid și nestingherit la livrările de mărfuri;

9.  relevă faptul că Consiliul de Securitate al ONU și-a subliniat sprijinul pentru Mecanismul ONU de verificare și inspecție (UNVIM) și că UE sprijină pe deplin implementarea în continuare a UNVIM și punerea în aplicare deplină și neîngrădită a mandatului său;

10.  subliniază că este esențial să se asigure accesul deplin și neîntrerupt al tuturor importurilor de natură comercială și umanitară la aeroporturile și porturile din Yemen și să se permită efectuarea de evacuări medicale și zboruri comerciale;

11.  îndeamnă părțile implicate în conflict să înceteze actuala escaladare, să dea dovadă de reținere, să depună eforturi urgente în vederea încetării focului în întreaga țară și să colaboreze în mod constructiv cu Organizația Națiunilor Unite;

12.  sprijină eforturile trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, în vederea relansării procesului politic; ia act de declarația sa adresată Consiliului de Securitate al ONU din 11 septembrie 2018 în care afirmă că „în ciuda absenței uneia dintre părți la consultările de la Geneva din săptămâna trecută și chiar dacă, cu siguranță, situația nu a evoluat conform planului, am reușit totuși să relansăm procesul politic cu susținerea solidă a poporului yemenit și a comunității internaționale”; salută vizita dlui Griffiths la Sana’a din 16 septembrie 2018; solicită să i se asigure trimisului special accesul deplin și neîngrădit la toți actorii relevanți din Yemen;

13.  consideră că numai o soluție politică, favorabilă incluziunii și bazată pe negocieri a acestui conflict poate reinstaura pacea și poate păstra unitatea, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Yemenului; solicită tuturor actorilor internaționali și regionali să dialogheze constructiv cu actorii din Yemen pentru a permite o dezamorsare a conflictului și negocierea unui acord;

14.  condamnă toate atacurile teroriste în termenii cei mai fermi; este profund îngrijorat de faptul că grupările criminale și teroriste, inclusiv Al-Qaida în Peninsula Arabă (AQAP) și ISIS/Daesh sunt din ce în ce mai prezente în Yemen; invită toate părțile implicate în conflict să ia măsuri ferme împotriva unor astfel de grupuri;

15.  solicită tuturor părților implicate în conflict să pună capăt recrutării și folosirii copiilor ca soldați și să pună capăt altor încălcări grave comise împotriva acestora, încălcând dreptul internațional și standardele internaționale aplicabile; invită toate părțile să elibereze toți copiii deja recrutați și să coopereze cu ONU pentru reabilitarea și reintegrarea lor în comunitățile de origine; sprijină activitatea vitală a UNICEF în Yemen;

16.  solicită tuturor părților implicate în conflict să ia măsurile necesare pentru a asigura anchete eficace, imparțiale și independente cu privire la toate presupusele abuzuri și încălcări ale drepturilor omului și presupusele încălcări ale dreptului internațional umanitar, în conformitate cu standardele internaționale;

17.  este profund preocupat de relatările privind cazurile de încălcare a libertății de religie sau de convingere, inclusiv de discriminare, detenție ilegală și utilizare a violenței;

18.  invită guvernul Yemenului să adopte măsuri pentru a plăti de urgență salariile funcționarilor publici, în special salariile persoanelor care își desfășoară activitatea în sectoarele critice ale educației, sănătății și salubrității;

19.  apreciază faptul că UE va oferi în continuare asistență pentru dezvoltare statului Yemen, dând prioritate intervențiilor care vizează stabilizarea țării, și că va conlucra în zonele stabile cu autoritățile locale pentru a promova reziliența, a ajuta la furnizarea serviciilor de bază și a susține mijloace de trai durabile pentru comunități;

20.  salută Planul Organizației Națiunilor Unite de reacție umanitară în Yemen pe 2018 și evenimentul la nivel înalt din 2018 unde donatorii au făcut angajamente pentru criza umanitară din Yemen, promițând peste 2 miliarde USD; apreciază faptul că UE și-a asumat angajamentul de a-i ajuta pe cei afectați de conflictul din Yemen și a angajat 107,5 milioane EUR; invită toți donatorii să își onoreze rapid angajamentele;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului Yemenului.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Notă juridică