Postopek : 2018/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0447/2018

Predložena besedila :

B8-0447/2018

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0383

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 342kWORD 54k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))  
B8-0447/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu(1) ter resolucij z dne 9. julija 2015(2) in 30. novembra 2017 o razmerah v Jemnu(3) in svoje resolucije z dne 28. aprila 2016 o napadih na bolnišnice in šole kot kršitvah mednarodnega humanitarnega prava(4),

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja Hristosa Stilianidisa z dne 13. junija 2018 o zadnjih dogodkih okrog mesta Hudajda v Jemnu in izjave uradne govornice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 10. avgusta 2018 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 25. junija 2018,

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja Organizacije združenih narodov za človekove pravice z dne 17. avgusta 2018, ki vsebuje ugotovitve skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov o stanju na področju človekovih pravic v Jemnu, vključno s kršitvami in zlorabami, ki so se zgodile od septembra 2014,

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, zlasti resolucije št. 2402(2018) o podaljšanju sistema sankcij,

–  ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava,

–  ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je savdska koalicija junija 2018 začela ofenzivo, da bi prevzela mesto Hudajda; ker je bila ofenziva kot rezultat pogajanj o premirju pod vodstvom posebnega odposlanca Organizacije združenih narodov za Jemen Martina Griffithsa začasno prekinjena; ker se je po propadu zadnjega poskusa mirovnih pogajanj v Ženevi sovražno ravnanje 7. septembra 2018 nadaljevalo; ker se je od začetka ofenzive število civilnih smrtnih žrtev povečalo za 164 %;

B.  ker je jemenska vlada s podporo savdske koalicije septembra 2018 prevzela nadzor nad glavno cesto med Hudajdo in Sano ter onemogočila oskrbovalno pot med tema mestoma;

C.  ker 70 % pomoči in komercialnega uvoza v Jemen vstopi prek mesta Hudajda in bližnjega pristanišča Salif, od koder prihajajo hrana, gorivo in zdravila, ki jih prebivalstvo potrebuje za preživetje; ker bi imelo nadaljevanje napadov na Hudajdo uničujoče posledice za civiliste; ker morajo strani v konfliktu dovoliti in olajšati hiter in neoviran prehod humanitarne pomoči, vključno z zdravili, hrano in drugimi potrebščinami, nujnimi za preživetje;

D.  ker je Urad Organizacije združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti Jemen označil za največjo svetovno humanitarno krizo, kjer humanitarno pomoč ali zaščito potrebuje kot 22 milijonov ljudi; ker 17 milijonov ljudi trpi zaradi pomanjkanja hrane, od tega jih je 8 milijonov ogroženih zaradi izstradanosti;

E.  ker je bilo v skladu z ugotovitvami skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN od marca 2015 do junija 2018 ubitih 16 706 civilistov; ker je dejansko število verjetno veliko večje; ker so vzrok za večino dokumentiranih civilnih smrtnih žrtev zračni napadi koalicije, ki so zadeli stanovanjska območja, trge in zdravstvene ustanove, s čimer je bila jasno kršena ženevska konvencija;

F.  ker je skupina uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN zaključila, da so posamezniki v jemenski vladi in koaliciji, tudi iz Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov, storili dejanja, ki bi lahko pomenila vojna hudodelstva, vključno z okrutnim ravnanjem in mučenjem ter uporabo natančnega streliva za napad na civiliste;

G.  ker prenos orožja in vojaška pomoč stranem v konfliktu omogočata blokade in potekajočo zračno ofenzivo ter prispevata k humanitarni krizi in nadaljevanju neuspešnega iskanja politične rešitve za konflikt;

H.  ker je predsednik skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN Kamel Džendubi žrtev blatenja z namenom ustrahovanja te skupine in sejanja dvoma v njene ugotovitve;

I.  ker so pravičnost, načelo pravne države in boj proti nekaznovanju bistveni elementi za dolgotrajni mir in rešitev konfliktov;

J.  ker je v državi, odvisni od uvoza, savdska koalicija vzpostavila zračno in pomorsko blokado na ozemlju pod nadzorom hutijevskih upornikov, kar je preprečilo dobavo življenjsko pomembnih dobrin civilistom in njihovo možnost potovanja v državo in iz nje;

K.  ker je Organizacija združenih narodov v pristaniščih v Rdečem morju vzpostavila mehanizme za preverjanje in pregled, ki jih ne nadzoruje jemenska vlada; ker savdska koalicija kljub temu izvaja dodatne preglede, ki lahko trajajo več tednov, in je prepovedala vstop plovilom na arbitrarni osnovi, s čimer je resno ogrozila dostavo humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu; ker nerazumne zamude ali prepoved vstopa za plovila v jemenskih pristaniščih po mednarodnem pravu štejejo za nezakonit enostranski prisilni ukrep;

L.  ker so Jemen in Združeni arabski emirati podpisali Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, vendar še ga morajo ratificirati; ker Saudova Arabija Rimskega statuta ni niti podpisala niti ratificirala; ker več njegovih določb, vključno s tistimi, ki so povezane z vojnimi zločini, odraža običajno mednarodno pravo;

M.  ker je kralj Saudove Arabije Salman bin Abdulaziz 10. julija 2018 izdal kraljevo odredbo, v kateri je na splošno navedeno, da so vojaki, ki so sodelovali v operaciji „Restoring Hope“, izvzeti iz vseh vojaških in disciplinskih kazni; ker je ta odredba v nasprotju z Ženevsko konvencijo in obveznostjo izvajanja kazenske zakonodaje za vse posameznike, ki so resno prekršili mednarodno humanitarno pravo;

N.  ker se je močno povečalo število smrtonosnih zunanjozemeljskih in zunajsodnih ameriških operacij v Jemnu, zlasti z uporabo brezpilotnih zrakoplovov, po poročanju s številnimi civilnimi žrtvami; ker obstajajo dokazi, da nekatere države članice EU te smrtonosne operacije posredno ali neposredno podpirajo z obveščevalnimi podatki in drugimi sredstvi;

O.  ker savdska koalicija nadaljuje z oviranjem dela mednarodnih medijev in organizacij za človekove pravice, tako da njihovemu osebju ne dovoli potovanja z leti Organizacije združenih narodov; ker ob upoštevanju prisotne negotovosti ta ukrep ovira neodvisno in verodostojno poročanje o razmerah v Jemnu in prispeva k svetovnemu zanemarjanju konflikta; ker je 17. septembra 2018 koalicijski izstrelek zadel jemenski radio Al-Maraweah;

P.  ker so hutijevski uporniki neselektivno obstreljevali območja s civilnim prebivalstvom, zlasti v Taizu, pri tem pa ubili in ranili na stotine civilistov, pri čemer so uporabljali prepovedane protipehotne kopenske mine, rekrutirali otroke in nezakonito zadrževali ljudi, to pa so ukrepi, ki bi lahko pomenili vojna hudodelstva; ker je specializirano kazensko sodišče v Sani posameznike obsojalo na smrt po sojenjih, ki niso bila v skladu z mednarodnimi standardi;

Q.  ker več poročil omenja uporabo mučenja in spolnega nasilja, vključno s posilstvi odraslih pridržanih moških, ki ga je izvajalo osebje Združenih arabskih emiratov v različnih centrih za pridržanje, tudi v koalicijskem centru Bureiqa in zaporu Bir Ahmed;

R.  ker se je spolno nasilje na podlagi spola od začetka konflikta eksponentno povečalo; ker se je že tako omejena zmogljivost za obravnavanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v kazenskopravnem sistemu porušila in se niso izvajale nobene preiskave v zvezi s praksami, kot je ugrabitev in posilstvo ženske ali grožnja s tem, da bi se izsilil denar od družin in skupnosti teh žensk;

S.  ker so se borci za človekove pravice soočali z nenehnim nadlegovanjem in grožnjami ter so jih blatile vse strani v konfliktu; ker so se zagovornice človekovih pravic, novinarke in aktivistke soočale s posebnim zatiranjem na podlagi spola;

1.  poziva vse strani, zlasti Saudovo Arabijo in njene zaveznike, naj takoj prenehajo izvajati napade na civiliste, ki so v nasprotju z veljavnimi mednarodnimi človekovimi pravicami in mednarodnim humanitarnim pravom; poziva vse strani, naj izpolnijo svoje obveznosti, da omogočijo hiter in neoviran prehod humanitarne pomoči in drugega blaga, ki ga prebivalci nujno potrebujejo, ter neoviran dostop do zdravstvenih ustanov v Jemnu in v tujini;

2.  obsoja ukrepe koalicije, ki jo vodi Saudova Arabija, zlasti neselektivne in nesorazmerne zračne napade ter pomorsko blokado, ki jo je naložila Jemnu; poudarja, da je to ravnanje krivo za več tisoč smrtnih žrtev civilistov in je povečalo nestabilnost države, kar so izkoristile teroristične in ekstremistične organizacije, kot sta ISIS/Daiš in Al-Kaida; obsoja nasilne napade hutijevskih upornikov, vključno z obleganjem mesta Taiz;

3.  poudarja pomen pristanišča Hudajda kot središča za distribucijo potrebnih komercialnih in humanitarnih dobrin ter vse strani poziva k zagotavljanju popolnega in učinkovitega delovanja tega pristanišča kot nujnega dostopa za humanitarno pomoč in kot trgovskega terminala za dostavo najnujnejšega blaga; poudarja, da bi imeli novi napadi savdske koalicije na pristanišče Hudajda katastrofalne posledice za civiliste in bi dodatno ovirali poskus za mirovna pogajanja;

4.  ponovno opozarja, da vojaška rešitev konflikta v Jemnu ni mogoča in da je krizo mogoče rešiti le s pogajanji med vpletenimi stranmi; podpira prizadevanja posebnega odposlanca Organizacije združenih narodov Martina Griffithsa, da bi se obnovila pogajanja, in poziva vse strani v konfliktu, naj se konstruktivno ter brez postavljanja predhodnih pogojev pridružijo tem prizadevanjem; poziva vse strani, naj posebnemu odposlancu Organizacije združenih narodov omogočijo popoln in neoviran dostop do vseh delov ozemlja;

5.  poziva vse strani, naj nemudoma prekinejo napade na svobodo izražanja, tudi s pridržanjem, prisilnim izginotjem in ustrahovanjem, ter osvobodijo vse novinarje in borce za človekove pravice, ki so pridržani izključno zaradi uveljavljanja lastnih človekovih pravic; poziva oblasti Saudove Arabije, naj prenehajo ovirati delo mednarodnih medijev in humanitarnega osebja, povezano s konfliktom;

6.  obžaluje velike orožarske posle držav članic EU, med drugim Španije, Francije, Nemčije in Združenega kraljestva, s Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, ki so v nasprotju s skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP o izvozu orožja in Pogodbo o trgovini z orožjem; znova poziva k prepovedi izvoza, prodaje, posodabljanja in vzdrževanja kakršne koli oblike varnostne opreme članicam savdske koalicije, vključno s Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati, na ravni EU, in sicer zaradi hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah, storjenih v Jemnu; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj poroča o sedanjem stanju vojaškega in varnostnega sodelovanja držav članic EU s članicami savdske koalicije;

7.  je zlasti ogorčen zaradi nedavne odločitve španske vlade o nadaljevanju prodaje 400 preciznih bomb Saudovi Arabiji, po tem ko je objavila, da se prodaja ne bo nadaljevala; globoko obžaluje nesolidarnost in pomanjkanje poguma, ki so ju pokazale države članice EU ob prvi objavi odločitve o prekinitvi prodaje;

8.  poudarja, da izvozniki orožja, ki podžigajo konflikt v Jemnu, tvegajo soudeležbo v vojnih zločinih in ne ravnajo v skladu s številnimi merili pravno zavezujočega skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP o izvozu orožja; obžaluje močno povečanje števila smrtonosnih protiterorističnih dejavnosti ZDA v Jemnu; poziva Svet, podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj ponovno poudarijo stališče EU v okviru mednarodnega prava in zagotovijo, da države članice ne bodo izvajale ali spodbujale nezakonitih smrtonosnih operacij ali kako drugače sodelovale pri njih; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, države članice in tretje države, naj se zavežejo k izvajanju preiskav v skladu z njihovimi obveznostmi po mednarodnem pravu v zvezi z verodostojnimi navedbami o morebitnih nezakonitih smrtih ter k sprejetju skupnega stališča o uporabi oboroženih dronov;

9.  izreka priznanje delu skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN in izraža svojo solidarnost z njenim predsednikom Kamelom Džendubijem; pozdravlja dejstvo, da je Svet za človekove pravice obnovil mandat te skupine, da bi se zagotovila natančna preiskava vseh kršitev in zlorab mednarodnega prava na področju človekovih pravic ter da bi odgovorni za hude kršitve človekovih pravic za to odgovarjali; je zgrožen zaradi aktivnega nasprotovanja obnovitvi, ki so ga izrazile vlade Jemna, Združenih arabskih emiratov in Saudove Arabije;

10.  poziva države in organizacije, ki so se na donatorski prireditvi na visoki ravni za Jemen 2018 zavezale k donacijam, naj svoje zaveze brez odlašanja izpolnijo ter naj jih še okrepijo, da bi v celoti pokrile potrebe, ki jih je sporočila OZN;

11.  poziva Svet, naj v celoti izvaja resolucijo Varnostnega sveta OZN 2216 (2015) z identifikacijo posameznikov, ki ovirajo humanitarno pomoč, in tistih, ki načrtujejo, naročijo ali izvajajo kršitve veljavnega mednarodnega prava na področju človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava ali dejanja, ki veljajo za zlorabo človekovih pravic v Jemnu, ter proti njim uvede ciljne ukrepe; ponovno opozarja, da odbor za sankcije ni določil nobenega posameznika v koaliciji, in sicer kljub informacijam o večkratnih kršitvah koalicije, ki jih je zbrala skupina uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN, ki zagotavlja informacije za pomoč pri polnem izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN;

12.  obsoja uničevanje jemenske kulturne dediščine, za kar so krivi zračni napadi savdske koalicije, tudi na staro mesto Sana in zgodovinsko mesto Zabid; obžaluje in opozarja na odgovornost koalicije za to uničenje ter poudarja, da bo odgovarjala za ta dejanja; poziva k začasni prekinitvi volilne pravice Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov v Unescovih upravnih organih, dokler se čaka na neodvisno in nepristransko preiskavo odgovornosti obeh držav pri uničevanju kulturne dediščine; poziva generalnega sekretarja OZN, naj od varnostnega sveta zahteva sprejem resolucije o zaščiti vseh kulturnih krajev, ki jih ogrožajo konflikti v Jemnu;

13.  poziva EU, naj na naslednji seji Sveta za človekove pravice opozori na vprašanje članstva držav z zelo vprašljivo zgodovino glede človekovih pravic; poziva, naj se članstvo Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov v Svetu človekovih pravic začasno prekine; poziva države volivke, naj pri glasovanju za članstvo v Svetu za človekove pravice prvenstveno upoštevajo zgodovino držav kandidatk glede človekovih pravic ;

14.  poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi domnevni storilci odgovarjali za svoja dejanja, zlasti z uporabo načela splošne sodne pristojnosti ter preiskovanjem in sodnim pregonom domnevnih storilcev grozodejstev v Jemnu;

15.  izreka pohvalo delu lokalnih in mednarodnih organizacij civilne družbe pri dokumentiranju dokazov o grozovitih zločinih, vključno z uničenjem kulturne dediščine; poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo nadaljnjo in celovito podporo tem akterjem;

16.  poziva specializirano kazensko sodišče v Sani, naj ne uporablja smrtne kazni ter takoj in brezpogojno izpusti pripadnike bahaizma, ki so trenutno pridržani zaradi miroljubnega udejstvovanja verskih obredov in jim grozijo obtožbe, ki se jih kaznuje s smrtjo;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, Visokemu komisariatu Združenih narodov za človekove pravice, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav, vladi Jemna in Kraljevine Saudove Arabije in vladi Združenih arabskih emiratov.

(1)

UL C 35, 31.1.2018, str. 142.

(2)

UL C 265, 11.8.2017, str. 93.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0473.

(4)

UL C 66, 21.2.2018, str. 17.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo