Процедура : 2018/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0450/2018

Внесени текстове :

B8-0450/2018

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0383

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 510kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))


Анхела Валина, Жуан Пимента Лопеш, Елеонора Форенца, Николаос Хундис, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Мари‑Кристин Вержиа, Мари‑Пиер Вю, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Малин Бьорк, Катержина Конечна, Мария Лидия Сенра Родригес от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен,

–  като взе предвид изявлението на специалния пратеник на генералния секретар на ООН от 6 септември 2018 г. относно Йемен,

–  като взе предвид доклада на Камел Джендуби, председател на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен, до Съвета по правата на човека от 28 август 2018 г. относно положението с правата на човека в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. относно Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис от 4 август 2018 г. относно въздушните удари в Ходейда,

–  като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на Световната продоволствена програма от 19 септември 2018 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Йемен, и по-конкретно тези от 9 юли 2015 г.(1), от 25 февруари 2016 г.(2), от 15 юни 2017 г.(3) и от 30 ноември 2017 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати(5),

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното хуманитарно право,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че дългогодишната конфронтация между бунтовниците хути и правителството на Йемен навлезе в четвъртата си година, като води страната към сериозна хуманитарна криза и създава опасност от воденето на безкрайна война;

Б.  като има предвид, че от март 2017 г. Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси счита, че Йемен е в центъра на най-голямата хуманитарна криза в света; като има предвид, че от населението, което наброява 29,3 милиона души, 22,2 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, включително 11,3 милиона, които изпитват остра нужда, във всички сектори, включително здравеопазване, храна, канализация и водоснабдяване, жилищно настаняване и защита;

В.  като има предвид, че от март 2015 г. до юни 2018 г. Групата от водещи експерти за Йемен докладва за поне 16 706 цивилни жертви, като 6 475 са загинали, а 10 231 са били ранени в конфликта; като има предвид, че реалният брой вероятно ще бъде значително по-висок – над 55 000 по оценки на ООН;

Г.  като има предвид, че водената от Саудитска Арабия коалиция, подкрепена от Съединените щати и Франция и включваща Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн, Кувейт, Сенегал, Йордания, Египет, Мароко и Судан, е основната причина за загиването на йеменски цивилни лица от началото на въздушните удари от 26 март 2015 г. насам, целящи връщането на власт на президента Абд Рабу Мансур Хади; като имат предвид, че тази коалиция извърши тежки нарушения на международното хуманитарно право, които представляват военни престъпления, включително нападения в жилищни райони, пазари, болници и училища, в резултат на което загинаха хиляди цивилни лица, предимно жени и деца;

Д.  като има предвид, че на 13 юни 2018 г. Саудитска Арабия и ОАЕ стартираха операция „Златна победа“ с цел превземане на йеменското пристанище на Червено море Ходейда, заемано от силите на хутите от 2014 г. насам; като има предвид, че Ходейда е най-важното пристанище на Йемен и е транзитен пункт за 70% от жизненоважната продоволствена и хуманитарна помощ на страната; като има предвид, че според ООН от началото на юни близо 470 000 души са избягали от провинция Ходейда;

Е.  като има предвид, че на 9 август 2018 г. въздушно нападение, извършено от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, засегна училищен автобус на пазар в северната провинция Саада, като бяха убити много хора, включително най-малко 40 деца, повечето от които на възраст под 10 години; като има предвид, че две седмици по-късно, на 24 август 2018 г., това нападение беше последвано от ново нападение на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, при което са убити 27 цивилни лица, предимно деца, бягали от насилието в обсадения южен град Ходейда;

Ж.  като има предвид, че от март 2015 г. насам коалицията наложи сериозни военноморски и въздушни ограничения в Йемен в различна степен; като има предвид, че преди конфликта Йемен внасяше почти 90% от своята храна, медицински консумативи и горива; като има предвид, че тези фактически блокади имат широко и опустошително въздействие върху цивилното население; като има предвид, че въпреки значителното им въздействие върху цивилното население е малко вероятно тези ограничения да бъдат ефективни при постигането на посочените си военни цели поради липсата на ясен и публикуван списък на забранените предмети; като има предвид, че през трите години на действие на военните ограничения не са открити оръжия нито при търсенето от Механизма за проверки и инспекции на ООН, нито при търсенето от коалиционните сили;

З.  като има предвид, че над 2 милиона души са вътрешно разселени; като има предвид, че понастоящем Йемен е в центъра на най-голямата хуманитарна криза в света; като има предвид, че повече от 17,8 милиона души са в положение на продоволствена несигурност, а 8,4 милиона са на ръба на глада; като има предвид, че здравните заведения не функционират, чистата вода е по-малко достъпна и Йемен все още страда от най-голямата епидемия на холера в най-новата история;

И.  като има предвид, че на 16 септември 2018 г. специалният пратеник на ООН за Йемен посети Сана с цел възобновяване на мирните преговори и мерки за изграждане на доверие, като например пълното възобновяване на летището в Сана на пътнически и търговски полети и плащането от страна на правителството на заплатите на държавните служители във всички области на Йемен; като има предвид, че досега преговорите под егидата на ООН не доведоха до успех и намирането на политическо решение на конфликта изглежда далеч не е постигнато;

Й.  като има предвид, че бяха докладвани тежки нарушения от страна на бунтовниците хути, включително използването на мини; като има предвид, че също така е имало случаи на извънсъдебни екзекуции от страна на проправителствените сили, близки до тях партии и въоръжени групировки; като има предвид, че страните в конфликта в Йемен носят отговорност за безразборното обстрелване на цивилни лица и цивилни обекти, отказването на хуманитарен достъп, произволните задържания, насилствените изчезвания и изтезанията;

К.  като има предвид, че Групата от водещи експерти за Йемен получи съществена информация, която посочва, че правителството, водените от коалицията сили и силите на хутите и Салех са привлекли или са вербували деца за участие във въоръжени сили или групировки и са ги използвали за активно участие в военни действия; като има предвид, че най-малко 1,8 милиона деца бяха принудени да напуснат училище в допълнение към 1,6-те милиона деца, които не ходеха на училище преди началото на конфликта;

Л.  като има предвид, че жените в Йемен традиционно са силно уязвими спрямо нарушения като бракове с деца и насилие, тъй като в страната не съществува законна минимална възраст за изразяване на съгласие; като има предвид, че в сравнение с мъжете жените имат по-ограничен достъп до медицински грижи, собственост, образование и обучение; като има предвид, че тяхната ситуация е утежнена от конфликта и приблизително 2,6 милиона жени и момичета са изложени на риск от основано на пола насилие; като има предвид, че броят на детските бракове се увеличи значително през последните две години; като има предвид, че около 30% от разселените домакинства се оглавяват от жени; като има предвид, че лекарствата за многобройни хронични болести вече не са на разположение, и като има предвид, че Йемен е една от страните с най-висока майчина смъртност; като има предвид, че страдащите от недохранване бременни и кърмещи жени е по-вероятно да се заразят с холера и са изложени на по-висок риск от кръвоизливи, което значително увеличава риска от усложнения и смърт по време на раждане;

М.  като има предвид, че около 280 000 бежанци, главно от Сомалия, се намират в Йемен – единствената държава на Арабския полуостров, която е страна по Конвенцията на ООН за статута на бежанците и Протокола към нея; като има предвид, че тези бежанци се нуждаят също така от закрила в резултат на влошаването на конфликта; като има предвид, че се счита, че вече 30 600 сомалийци са се завърнали в Сомалия, а ВКБООН създаде пунктове за помощ за връщане;

Н.  като има предвид, че конфликтът и причиненият от него вакуум по отношение на сигурността доведоха до опасна експанзия на екстремистки групировки в страната; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ утвърди присъствието си, а Даиш продължава своята кампания на нападения и убийства;

О.  като има предвид, че Йемен е сред най-бедните страни в света; като има предвид, че още преди началото на войната половината от йеменското население живееше под прага на бедността, две трети от младите хора бяха безработни и основните социални услуги бяха на ръба на срив;

П.  като има предвид, че в опит да се прикрият истинските геополитически причини за конфликта той беше представен като конфликт между шиити и сунити; като има предвид, че Саудитска Арабия обвинява бунтовниците хути, че получават подкрепа от Иран, и ги счита за заплаха за сигурността на Саудитска Арабия; като има предвид, че сложността на конфликта в Йемен има някои елементи на т.нар. „война чрез посредници“; като има предвид, че конфликтът засили разрастването на свързани с Даиш групировки в страната;

Р.  като има предвид, че ЕС и ООН наложиха оръжейно ембарго на Йемен, а ЕС наложи целенасочени санкции срещу лидерите на хутите; като има предвид, че през изминалата година някои европейски страни, включително Белгия, Германия, Норвегия и Гърция, отговориха на обществения натиск чрез частично или пълно спиране на трансфера на оръжие към Саудитска Арабия и ОАЕ, но много държави членки, по-специално Обединеното кралство, Франция и Испания, увеличиха трансфера на оръжие в нарушение на Договора за търговията с оръжие и Обща позиция 2008/944/CSP на Съвета от 8 декември 2008 г.;

С.  като има предвид, че САЩ поддържа военновъздушната база Ал-Анад в Йемен, близо до южния град Ал-Хута; като има предвид, че броят на смъртоносните операции с безпилотни летателни апарати и извънсъдебните екзекуции, извършвани от САЩ в Йемен от 2002 г. насам, се увеличи драстично след встъпването в длъжност на администрацията на президента Тръмп; като има предвид, че има доказателства, че държави – членки на ЕС, като Обединеното кралство, Италия и Германия, предоставят както пряка, така и косвена подкрепа за подобни смъртоносни операции чрез осигуряване на разузнавателни данни и друга оперативна подкрепа;

Т.  като има предвид, че географското разположение на Йемен – на устието на Червено море, водещо към Суецкия канал, и с изход към Аденския залив – е от стратегическо значение, що се отнася до важните морски пътища и енергийните ресурси;

1.  осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен и всички нападения срещу цивилното население и цивилната инфраструктура; изразява дълбока загриженост във връзка с ескалацията на конфликта в Йемен, който доведе до настоящата хуманитарна криза, като положението се изостри още повече от продължаването на фактическата блокада от страна на Саудитска Арабия и битката за пристанището на Ходейда;

2.  осъжда използването на насилие срещу цивилни лица от която и да е страна в конфликта или от терористи и други въоръжени групировки, тъй като подобни актове доведоха страната до тежка хуманитарна криза и в резултат на тях хиляди цивилни лица бяха ранени и убити, а повече от два милиона души бяха разселени; изразява най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите;

3.  осъжда военните нападения и безразборните въздушни удари срещу цивилни лица, извършени в Йемен от ръководената от Саудитска арабия коалиция и нейната фактическа блокада, която продължава да бъде основната причина за смъртни случаи сред цивилното население; осъжда освен това наложената отново от Саудитска Арабия блокада на Йемен и настоятелно призовава за това тя да бъде изцяло премахната; призовава Саудитска Арабия и нейната коалиция да гарантират, че всички пристанища и сухопътни маршрути остават отворени, за да се даде възможност за предоставяне в страната на спешна хуманитарна помощ на йеменското населението;

4.  предупреждава за последиците от подновената военна офанзива спрямо пристанището на Ходейда, което трябва да остане отворено; изразява загриженост, че по-нататъшното прекъсване ще увеличи гладуването и разселването на голям брой цивилни лица, включително деца;

5.  изразява съжаление във връзка с лицемерието на ЕС и САЩ и настоява за мир, правосъдие и прекратяване на тежките престъпления, които се извършват срещу йеменските граждани; изразява убеждение, че политическото решение е единственият начин за прекратяване на конфликта в Йемен;

6.  припомня на всички страни, по-специално на Саудитска Арабия и нейната коалиция, за тяхната отговорност да осигуряват спазването на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, което означава защита на цивилното население, въздържане от нападения над цивилна инфраструктура и осигуряване на безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до страната;

7.  изразява съжаление във връзка с неуспеха на първия кръг от консултации, проведен на 6 – 9 септември 2018 г. в Женева; изразява пълната си подкрепа за усилията на ООН и на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен; следователно призовава настоятелно всички страни, участващи в положението в Йемен, да възобновят мирните преговори и мерките за изграждане на доверие и да се споразумеят незабавно за прекратяване на военните действия, което трябва да бъде наблюдавано от ООН, като първа стъпка към ръководени от Йемен приобщаващи политически преговори с цел възстановяване на мира в страната;

8.  отбелязва като положителен факт подновяването на мандата на Групата от водещи експерти за Йемен и призовава всички държави членки да предоставят съгласувана, бърза и ефективна подкрепа на този механизъм във всички компетентни органи на ООН, и по-специално в Съвета по правата на човека;

9.  призовава всички страни в конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие спрямо цивилното население, включително сексуалното насилие и основаното на пола насилие; осъжда категорично нарушенията на правата на децата; изразява дълбока загриженост от съобщенията за използването на деца войници от страна на хутите и проправителствените сили, както и от ограничения достъп на децата до основни здравни грижи и образование; призовава за това лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека и злоупотребите с тях или за нарушаването на международното хуманитарно право, да бъдат подведени под отговорност за действията си;

10.  призовава всички страни в конфликта да прекратят вербуването и използването на деца за войници и другите извършвани спрямо тях тежки нарушения, погазващи приложимото международно право и международни стандарти; призовава всички страни да освободят вече вербуваните деца и да си сътрудничат с ООН за тяхната рехабилитация и реинтеграция в общностите им;

11.  осъжда категорично интензивната търговия с оръжие на държави – членки на ЕС, с различни държави в региона, каквито са случаите с Обединеното кралство, Испания, Франция, Германия и Швеция; призовава за незабавно спиране на трансфера на оръжия и военна помощ за Саудитска Арабия и за коалиционните ѝ партньори; призовава отново Съвета към налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия предвид сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен, което би означавало, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия е в нарушение на Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г.;

12.  призовава международната общност, и по-специално държавите членки като Обединеното кралство, Франция, Испания, Германия и Швеция, да преустановят трансферите на оръжие за всички враждуващи страни в страната и следователно да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят преките или косвени доставки, продажби или трансфери до или в полза на посочени лица и субекти, както и действащи от тяхно име или под тяхно ръководство лица в Йемен, в съответствие с оръжейното ембарго на ООН спрямо Йемен и съгласно определеното в параграф 14 от Резолюция № 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН;

13.  изразява загриженост във връзка с факта, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ и Даиш може да се възползват от влошаването на политическата ситуация и положението със сигурността в Йемен; припомня, че всеки терористичен акт представлява престъпление и е неоправдан, независимо от мотивацията и от това кога, къде и от кого е извършен;

14.  изразява убеждението си, че намесата на Саудитска Арабия има за цел да засили нейния контрол в региона и че това ще доведе единствено до по-големи страдания за народа на Йемен и до задълбочаване на разделенията между народите в Близкия изток;

15.  изразява убеждението си, че всяко дългосрочно решение следва да разрешава първопричините за бедността и нестабилността в държавата, както и да изпълнява легитимните искания и стремления на народа на Йемен; отново изразява своята подкрепа за всяко мирно политическо усилие за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен;

16.  изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на внимание към хуманитарната катастрофа в Йемен от страна на международната общност през последните четири години; осъжда мълчанието на медиите за различните военни престъпления, извършвани в Йемен, което показва ясно усилие за укриване на трагичните последици от една война, подкрепена от САЩ, Франция и Обединеното кралство;

17.  противопоставя се на всяка чуждестранна военна намеса в страната, било то от Саудитска Арабия или Иран, от арабския свят или от Запада; изразява силно безпокойство от ескалацията на напрежението в региона; подчертава, че войната в Йемен не е просто конфликт между шиити и сунити; осъжда инструментализацията на религиозните различия, за да се предизвикат политически кризи и религиозни войни;

18.  осъжда мълчаливото одобрение и съучастничеството на ЕС с диктаторските режими в региона; изразява силно критично отношение към ролята, която различните форми на намеса от страна на Запада играят през последните години за изострянето на конфликтите в региона; заявява, че не може да има военно решение на конфликтите в региона; отхвърля използването на понятието „отговорност за защита“, също използвано като претекст от различни страни в конфликта в Йемен, тъй като то представлява нарушение на международното право и не предлага подходяща правна основа за обосноваване на едностранната употреба на сила;

19.  осъжда нарасналото използване на безпилотни летателни апарати за извънтериториални операции от страна на САЩ по време на управлението на Обама и драстичното увеличение при администрацията на президента Тръмп; решително се противопоставя на използването на безпилотни летателни апарати за извънсъдебни и извънтериториални екзекуции; изисква забрана на използването на безпилотни летателни апарати за тази цел в съответствие с горепосочената резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, която в параграф 2, букви а) и б) призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки и Съвета съответно „да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства“ и „да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави“;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и на парламентите на държавите членки, на правителството на Йемен, на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на Съвета за сигурност на ООН, на Общото събрание на ООН и на Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти за Йемен.

 

(1)

ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 93.

(2)

ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0273.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2017)0473.

(5)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация