Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0450/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0450/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 518kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Νικόλαος Χουντής, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, της 6ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του προέδρου της ομάδας διακεκριμένων περιφερειακών και διεθνών εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, Kamel Jendoubi, προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, της 4ης Αυγούστου 2018 σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη, και συγκεκριμένα της 9ης Ιουλίου 2015(1), της 25ης Φεβρουαρίου 2016(2), της 15ης Ιουνίου 2017(3) και της 30ής Νοεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών(5),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών Χούθι και της κυβέρνησης της Υεμένης έχει εισέλθει στον τέταρτο χρόνο της, κάτι που οδηγεί τη χώρα σε μια μείζονα ανθρωπιστική κρίση, με κίνδυνο να τη βυθίσει σε ατελείωτο πόλεμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ θεώρησε ότι η Υεμένη βρίσκεται στο κέντρο της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από έναν πληθυσμό 29,3 εκατομμυρίων, τα 22,2 εκατομμύρια χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων 11,3 εκατομμυρίων που έχουν επιτακτική ανάγκη, σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων για υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, υγιεινή και ύδρευση, στέγαση και προστασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ Μαρτίου 2015 και Ιουνίου 2018, η Ομάδα Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη ανέφερε τουλάχιστον 16 706 θύματα μεταξύ των αμάχων, εκ των οποίων 6 475 σκοτώθηκαν και 10 231 τραυματίστηκαν στη σύρραξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός αριθμός κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ μεγαλύτερος -πάνω από 55 000 σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμός, υποστηριζόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία και αποτελούμενος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σενεγάλη, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο και το Σουδάν, είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους θανάτους αμάχων στην Υεμένη από τότε που ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στις 26 Μαρτίου 2015 με σκοπό την επαναφορά του Προέδρου Abdrabbuh Mansour Hadi στην εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός αυτός έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων χτυπήματα σε περιοχές κατοικίας, αγορές, νοσοκομεία και σχολεία, με αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους αμάχων, κυρίως γυναικών και παιδιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουνίου 2018, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ ξεκίνησαν τη λεγόμενη «επιχείρηση Golden Victory» με σκοπό να κυριεύσουν τη Χοντέιντα, λιμάνι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, που κατέχεται από τις δυνάμεις των Χούθι από το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χοντέιντα είναι το σημαντικότερο λιμάνι της Υεμένης και αποτελεί το σημείο διέλευσης για έως και το 70 % της κρίσιμης επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 470.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει την επαρχία της Χοντέιντα από τις αρχές του Ιουνίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Αυγούστου 2018 ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κατά την οποία βομβαρδίστηκε σχολικό λεωφορείο σε αγορά στη βόρεια επαρχία Σαάντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 40 παιδιών, τα περισσότερα ηλικίας κάτω των δέκα ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επίθεση αυτή ακολούθησε δύο εβδομάδες αργότερα, στις 24 Αυγούστου, νέα επιδρομή του υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνασπισμού, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 27 άμαχοι, κυρίως παιδιά, που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τη βία στην πολιορκούμενη πόλη Χοντέιντα στο νότιο τμήμα της χώρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός έχει επιβάλει αυστηρούς θαλάσσιους και αεροπορικούς περιορισμούς στην Υεμένη, σε διάφορους βαθμούς, από τον Μάρτιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τη σύγκρουση, η Υεμένη εισήγε σχεδόν το 90 % των τροφίμων, του ιατρικού υλικού και των καυσίμων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι ντε φάκτο αποκλεισμοί είχαν εκτεταμένες και ολέθριες επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις σημαντικές επιπτώσεις τους στους αμάχους, οι εν λόγω περιορισμοί είναι απίθανο να φανούν αποτελεσματικοί στην επίτευξη των διακηρυγμένων στρατιωτικών τους στόχων, επειδή δεν υπάρχει σαφής και δημοσιευμένος κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τρία χρόνια κατά τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι θαλάσσιοι περιορισμοί, καμιά έρευνα, είτε του Οργανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών είτε από δυνάμεις του συνασπισμού, δεν ανακάλυψε όπλα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της μεγαλύτερης κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 17,8 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια ενώ 8,4 εκατομμύρια βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης δεν λειτουργούν, το καθαρό νερό είναι λιγότερο προσβάσιμο και η Υεμένη εξακολουθεί να υποφέρει από τη μεγαλύτερη επιδημία χολέρας στην πρόσφατη ιστορία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη επισκέφθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 τη Sana’a, με στόχο την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών και τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως το πλήρες άνοιγμα του αεροδρομίου της Sana’a στις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις, καθώς και την καταβολή από την κυβέρνηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων σε όλες τις περιοχές της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλίες έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει και ότι μια πολιτική λύση για τον τερματισμό της σύρραξης μοιάζει σήμερα πολύ μακρινή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τους αντάρτες Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκών ξηράς· λαμβάνοντας υπόψη έχουν επίσης υπάρξει περιστατικά εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, προσκείμενα μέρη και ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμαχόμενα μέρη στην Υεμένη ευθύνονται για τυφλούς βομβαρδισμούς αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, απαγορεύσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, αυθαίρετες κρατήσεις, βίαιες εξαφανίσεις και βασανιστήρια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων για την Υεμένη έλαβε ουσιώδεις πληροφορίες που δείχνουν ότι η κυβέρνηση, οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τον συνασπισμό και οι δυνάμεις Χούθι-Σαλέχ έχουν όλες τους στρατολογήσει ή εντάξει παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες και τα έχουν χρησιμοποιήσει για να συμμετάσχουν ενεργά σε εχθροπραξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, επιπλέον του 1,6 εκατομμυρίου που δεν φοιτούσε στο σχολείο και πριν αρχίσει η σύρραξη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην Υεμένη ανέκαθεν υφίσταντο παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους όπως οι γάμοι ανηλίκων και η βία, αφού δεν έχει θεσπιστεί κατώτατο όριο ηλικίας για την τέλεση γάμου στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη πρόσβαση απ’ ό,τι οι άνδρες στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ιδιοκτησία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της σύρραξης και ότι 2,6 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διατρέχουν κίνδυνο βίας λόγω του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γάμων ανηλίκων έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δύο έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 30 % των εκτοπισμένων νοικοκυριών έχουν επικεφαλής γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φάρμακα για πολλές χρόνιες ασθένειες δεν είναι πλέον διαθέσιμα και ότι η Υεμένη έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποσιτιζόμενες, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν χολέρα και μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγιών, γεγονός που επιτείνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο επιπλοκών και θανάτου κατά τον τοκετό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 280.000 πρόσφυγες, κυρίως από τη Σομαλία, βρίσκονται στην Υεμένη, τη μόνη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου που έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων του ΟΗΕ και το Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες έχουν επίσης ανάγκη προστασίας μετά την επιδείνωση της σύρραξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30.600 Σομαλοί έχουν ήδη επιστρέψει στη Σομαλία και η UNHCR έχει δημιουργήσει κέντρα υποστήριξης για την επιστροφή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη και το κενό ασφάλειας που έχει προκαλέσει είχαν ως αποτέλεσμα την επικίνδυνη εξάπλωση εξτρεμιστικών ομάδων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο έχει εδραιώσει την παρουσία της και ότι το Da’esh συνεχίζει τις επιθέσεις και τις δολοφονίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν την έναρξη του πολέμου, το 50% του πληθυσμού της Υεμένης ζούσαν ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας, τα δύο τρίτα των νέων ήταν άνεργοι και οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη περιγράφεται ως διαμάχη μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών σε μια απόπειρα συσκότισης των πραγματικών γεωπολιτικών αιτίων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους αντάρτες Χούθι ότι υποστηρίζονται από το Ιράν και τους θεωρεί απειλή για την ασφάλειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιπλοκότητα της σύρραξης στην Υεμένη έχει ορισμένα από τα στοιχεία ενός πολέμου δι’ αντιπροσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη έχει εδραιώσει την εξάπλωση στην χώρα ομάδων προσκείμενων στο Da’esh·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν επιβάλει εμπάργκο όπλων για την Υεμένη και ότι η ΕΕ έχει επιβάλει στοχοθετημένες κυρώσεις σε βάρος ηγετών των Χούθι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν στη δημόσια πίεση, αναστέλλοντας ολικά ή εν μέρει τις μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, αλλά ότι πολλά κράτη μέλη, ιδίως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία, αύξησαν τις μεταφορές όπλων κατά παράβαση της συνθήκης για το εμπόριο όπλων και την κοινή θέση 2008/944/CSP του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν στην κατοχή τους τη στρατιωτική αεροπορική βάση Al Anad κοντά στη πόλη al-Houta, στον νότο της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των φονικών επιχειρήσεων δρόνους και των εξωδικαστικών θανατώσεων που έχουν διαπραχθεί από τις ΗΠΑ στην Υεμένη από το 2002 έχει αυξηθεί δραματικά από την έναρξη της προεδρίας Trump και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ενδείξεις, κράτη μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γερμανία παρέχουν τόσο άμεση όσο και έμμεση συνδρομή σε παρόμοιες φονικές επιχειρήσεις με την παροχή πληροφοριών και άλλων μορφών επιχειρησιακής υποστήριξης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Υεμένης, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, προς την κατεύθυνση της Διώρυγας του Σουέζ και τον Κόλπο του Άντεν είναι στρατηγικής σημασίας από την άποψη των σπουδαίων θαλάσσιων διαδρομών και των ενεργειακών πόρων·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Υεμένη, η οποία έχει οδηγήσει στην τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με τη συνέχιση του ντε φάκτο αποκλεισμού από τη Σαουδική Αραβία και με τη μάχη για το λιμάνι της Χοντέιντα·

2.  καταδικάζει τη χρήση βίας εναντίον αμάχων, είτε προέρχεται από εμπόλεμη παράταξη, είτε από τρομοκράτες, είτε από άλλες ένοπλες ομάδες διότι αυτού του είδους οι ενέργειες έχουν οδηγήσει τη χώρα σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση με αποτέλεσμα χιλιάδες τραυματίες και νεκρούς μεταξύ των αμάχων και περισσότερα από δύο εκατομμύρια εκτοπισμένους· εκφράζει τη βαθιά του συμπόνια και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

3.  καταδικάζει τις στρατιωτικές επιθέσεις και τις τυφλές αεροπορικές επιδρομές εναντίον αμάχων που διεξάγει στην Υεμένη ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός, καθώς και τον ντε φάκτο αποκλεισμό που έχει επιβάλει, που εξακολουθούν να είναι η κύρια αιτία θανάτων αμάχων· καταδικάζει, περαιτέρω, τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εκ νέου η Σαουδική Αραβία στην Υεμένη και απευθύνει νέα έκκληση για την πλήρη άρση του· καλεί την Σαουδική Αραβία και τον υπό την ηγεσία της συνασπισμό να μεριμνήσουν ώστε να παραμείνουν ανοικτοί όλοι οι λιμένες και οι χερσαίοι δρόμοι και τούτο προκειμένου να παραμείνει δυνατή η παροχή κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στον υεμενικό πληθυσμό στη χώρα·

4.  προειδοποιεί για τις συνέπειες της ανανεωμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του λιμανιού της Χοντέιντα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει ανοικτό· εκφράζει την ανησυχία του μήπως περαιτέρω διαταραχές οδηγήσουν σε λιμό και στον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών·

5.  αποδοκιμάζει την υποκρισία της ΕΕ και των ΗΠΑ και απαιτεί ειρήνη, δικαιοσύνη και τερματισμό του μεγάλου εγκλήματος που διαπράττεται κατά του λαού της Υεμένης· είναι πεπεισμένο ότι μόνο με πολιτική λύση μπορεί να τερματιστεί η σύρραξη στην Υεμένη·

6.  υπενθυμίζει σε όλες τις παρατάξεις και ιδίως στη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της ότι φέρουν ευθύνη ως προς την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει προστασία των πολιτών, αποχή από κάθε πλήγμα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών και παροχή ασφαλούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης στη χώρα για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία του πρώτου γύρου διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2018· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει απολύτως τις προσπάθειες του ΟΗΕ και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στην Υεμένη· καλεί, ως εκ τούτου, μετ’ επιτάσεως όλες τις παρατάξεις στην Υεμένη να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να συμφωνήσουν επειγόντως στην κατάπαυση του πυρός, υπό την παρακολούθηση των Ηνωμένων Εθνών, ως πρώτο βήμα για να πραγματοποιηθούν πολιτικές διαπραγματεύσεις χωρίς αποκλεισμούς με πρωτοβουλία των ίδιων των Υεμενίων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη στη χώρα·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανανέωση της εντολής της Ομάδα Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων για την Υεμένη, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν συνεκτική, ταχεία και αποτελεσματική στήριξη σε αυτόν τον μηχανισμό σε όλα τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

9.  καλεί όλες τις αντιμαχόμενες παρατάξεις να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη κάθε μορφής βίας εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελίες περί χρήσης παιδιών στρατιωτών από τους Χούθι και τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, καθώς και για την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης· ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι αυτουργοί των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

10.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να τερματίσουν τη στρατολόγηση ή χρήση παιδιών ως στρατιωτών και άλλες σοβαρές παραβιάσεις που διαπράττονται εις βάρος τους, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου και προτύπων. καλεί όλα τα μέρη να απελευθερώσουν τα παιδιά που έχουν ήδη στρατολογήσει και να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποκατάσταση και την επανένταξή τους στις οικείες κοινότητες·

11.  καταδικάζει έντονα το εντατικό όπλων που ασκούν κράτη μέλη της ΕΕ με διάφορες χώρες της περιοχής, όπως συμβαίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία· ζητεί την άμεση διακοπή κάθε αποστολής όπλων και στρατιωτικής υποστήριξης προς τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για την επιβολή από την ΕΕ εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας, δεδομένων των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, κάτι που σημαίνει ότι η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία αποτελεί παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

12.  καλεί τη διεθνή κοινότητα και ιδίως κράτη μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Σουηδία να σταματήσουν την αποστολή όπλων προς όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές στη χώρα και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά τους από εντεταλμένα πρόσωπα και οντότητες και όσους ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, στην Υεμένη, σύμφωνα με το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ για την Υεμένη και όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

13.  εκφράζει ανησυχία μήπως η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και το Da’esh επωφεληθούν από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας στην Υεμένη· υπενθυμίζει ότι όλες οι τρομοκρατικές πράξεις είναι εγκληματικές και αδικαιολόγητες, ασχέτως από τα κίνητρά τους και από το πότε, πού και από ποιον διαπράττονται·

14.  είναι πεπεισμένο ότι η επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας αποβλέπει στην ενίσχυση του ελέγχου της στην περιοχή και ότι η πολιτική αυτή δεν μπορεί παρά να προξενήσει ακόμη περισσότερα δεινά για τον πληθυσμό της Υεμένης και ακόμη βαθύτερη διαίρεση μεταξύ των λαών της Μέσης Ανατολής·

15.  δηλώνει πεπεισμένο ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση οφείλει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτίων της φτώχειας και της αστάθειας στη χώρα και στην εκπλήρωση των θεμιτών απαιτήσεων και προσδοκιών του λαού της Υεμένης· επιβεβαιώνει την υποστήριξή του υπέρ οποιασδήποτε ειρηνικής πολιτικής προσπάθειας για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης·

16.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αδιαφορία που επέδειξε η διεθνής κοινότητα κατά την τελευταία τετραετία απέναντι στην ανθρωπιστική καταστροφή στην Υεμένη· καταδικάζει τη σιωπή των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα διάφορα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στην Υεμένη, κάτι που δείχνει σαφή προσπάθεια για απόκρυψη των τραγικών συνεπειών ενός πολέμου που διεξάγεται με την υποστήριξη των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

17.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, ανεξάρτητα από το αν είναι σαουδαραβική, ιρανική, αραβική ή δυτική· εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στην Υεμένη δεν είναι απλά μια σύρραξη μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών· καταγγέλλει την εκμετάλλευση θρησκευτικών διαφορών για την υποκίνηση πολιτικών κρίσεων και θρησκευτικών πολέμων·

18.  καταδικάζει τη συνεννόηση και τη συνέργεια της ΕΕ με τις δικτατορίες της περιοχής· επικρίνει έντονα τον ρόλο των διαφόρων επεμβάσεων της Δύσης τα τελευταία χρόνια στην επιδείνωση των συρράξεων στην περιοχή· δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στην περιοχή· απορρίπτει τη χρήση της έννοιας της «ευθύνης προστασίας», η οποία χρησιμοποιείται και ως πρόσχημα από τις διάφορες εμπλεκόμενες παρατάξεις στην Υεμένη, δεδομένου ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή νομική βάση για την δικαιολόγηση της μονομερούς χρήσης βίας·

19.  καταδικάζει την διαρκώς αυξανόμενη χρήση δρόνων για την διεξαγωγή εξωεδαφικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ επί κυβέρνησης Obama και την δραματική επέκτασή τους από την κυβέρνηση Trump· εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση μη δρόνων για εξωδικαστικές και εξωεδαφικές εκτελέσεις· ζητεί την απαγόρευση της χρήσης δρόνων για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων δρόνων, το οποίο, στην παράγραφο 2, στοιχεία (α) και (β) καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο «να αντιταχθούν στην πρακτική των εξωδικαστικών στοχευμένων δολοφονιών και να την απαγορεύσουν» και να «να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τέτοιες δολοφονίες από άλλα κράτη», αντιστοίχως·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Υεμένης, τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στην Ομάδα των ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη·

 

(1)

ΕΕ C 265 της 11.8. 2017, σ. 93.

(2)

ΕΕ C 35 της 31.1. 2018, σ. 142.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0273.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

(5)

ΕΕ C 285 της 29.8. 2017, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου