Menettely : 2018/2853(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0450/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0450/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0383

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 282kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään 6. syyskuuta 2018 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon YK:n korkean tason Jemenin-asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Kamel Jendoubin 28. elokuuta 2018 ihmisoikeusneuvostolle antaman raportin Jemenin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 4. elokuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman Hodeidan ilmaiskuista,

–  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman pääjohtajan 19. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenin tilanteesta ja etenkin 9. heinäkuuta 2015(1), 25. helmikuuta 2016(2), 15. kesäkuuta 2017(3) ja 30. marraskuuta 2017(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä(5),

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että pitkään jatkunut huthikapinallisten ja Jemenin hallituksen välinen konflikti kestää jo neljättä vuotta ja se on ajanut maan laajamittaiseen humanitaariseen kriisiin ja uhkaa syöstä sen loputtomaan sotatilaan;

B.  ottaa huomioon, että maaliskuusta 2017 lähtien YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto on katsonut Jemenin olevan maailman suurimman humanitaarisen kriisin keskiössä; ottaa huomioon, että 29,3 miljoonan väestöstä 22,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua ja 11,3 miljoonaa ihmistä on kiireellisen avun tarpeessa, ja toteaa, että avuntarve koskee kaikkia aloja terveydenhoidosta elintarvikkeisiin, vesi- ja jätevesihuoltoon, asuntoihin ja suojeluun;

C.  ottaa huomioon, että maaliskuun 2015 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana YK:n korkean tason Jemenin-asiantuntijaryhmä raportoi ainakin 16 706 siviiliuhrista, joista konfliktissa kuolleita oli 6 475 ja loukkaantuneita 10 231; toteaa, että todellinen luku on todennäköisesti huomattavasti suurempi ja YK:n arvioiden mukaan se on yli 55 000;

D.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtama Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan tukema liittouma, johon kuuluvat Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Bahrain, Kuwait, Senegal, Jordania, Marokko ja Sudan, on suurin syypää Jemenin siviiliväestön surmiin 26. maaliskuuta 2015 alkaneissa ilmaiskuissa, joiden tarkoituksena on palauttaa presidentti Abdrabbuh Mansour Hadi valtaan; panee merkille, että liittouma on syyllistynyt vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, joita voidaan pitää sotarikoksina, ja se on esimerkiksi tehnyt iskuja asuinalueille, toreille, sairaaloihin ja kouluihin, ja näissä on kuollut tuhansia siviilejä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia;

E.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat käynnistivät 13. kesäkuuta 2018 ”Kultainen voitto” -nimisen operaation, jonka tavoitteena on vallata Punaisellamerellä sijaitseva Hodeidan satama, joka on ollut huthijoukkojen hallussa vuodesta 2014; ottaa huomioon, että Hodeida on Jemenin tärkein satama ja yli 70 prosenttia maan kriittisestä humanitaarisesta ja elintarvikeavusta kulkee sen kautta; toteaa, että YK:n mukaan Hodeidan maakunnan alueelta on paennut kesäkuun 2018 alusta lähtien liki 470 000 ihmistä;

F.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittouma teki 9. elokuuta 2018 maan pohjoisosassa sijaitsevassa Saadan maakunnassa ilmaiskun, joka osui torilla olevaan koulubussiin ja vaati useita kuolonuhreja, joista ainakin 40 oli lapsia, ja että useimmat kuolleista lapsista olivat alle kymmenvuotiaita; toteaa, että kahta viikkoa myöhemmin Saudi-Arabian johtama liittouma teki 24. elokuuta 2018 jälleen iskun, jossa kuoli 27 siviiliä, joista useimmat olivat lapsia ja pakenemassa maan eteläosassa sijaitsevan saarretun Hodeidan kaupungin väkivaltaisuuksia;

G.  ottaa huomioon, että liittouma on määrännyt Jemenille ankaria meri- ja ilmatilan rajoituksia maaliskuusta 2015 lähtien; ottaa huomioon, että ennen konfliktin alkamista Jemen toi ulkomailta lähes 90 prosenttia elintarvikkeistaan, lääkintätarvikkeistaan ja polttoaineestaan; ottaa huomioon, että tällä tosiasiallisella saarrolla on ollut laaja ja tuhoisa vaikutus siviiliväestöön; toteaa, että vaikka rajoitukset vaikuttavat merkittävästi siviileihin, niillä ei todennäköisesti saavuteta niiden sotilaallista tavoitetta, koska kielletyistä tavaroista ei ole julkaistu selkeää luetteloa; huomauttaa, että niiden kolmen vuoden aikana, jonka merirajoitukset ovat olleet voimassa, sen enempää YK:n valvonta- ja tarkastusmekanismi kuin liittouman joukotkaan eivät ole löytäneet aseita;

H.  ottaa huomioon, että yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä; ottaa huomioon, että Jemen on nyt maailman suurimman elintarviketurvakriisin keskipisteessä; ottaa huomioon, että yli 17,8 miljoonaa ihmistä kärsii puutteellisesta elintarviketurvasta ja 8,4:ää miljoonaa ihmistä uhkaa nälänhätä; ottaa huomioon, että terveydenhoitopalvelut eivät toimi, puhdasta vettä on yhä vähemmän saatavilla ja Jemeniä koettelee lähihistorian pahin koleraepidemia;

I.  ottaa huomioon, että YK:n erityislähettiläs vieraili Sanaassa 16. syyskuuta 2018 tarkoituksenaan käynnistää uudelleen rauhanneuvottelut ja luottamusta lisäävät toimenpiteet, joista voidaan mainita Sanaan lentokentän avaaminen kokonaan uudelleen matkustajalennoille ja kaupallisille ilmakuljetuksille ja se, että hallitus maksaa virkamiesten palkat Jemenin kaikilla alueilla; toteaa, että YK:n tukemat neuvottelut ovat tähän mennessä epäonnistuneet ja konfliktin poliittinen ratkaisu vaikuttaa kaukaiselta;

J.  ottaa huomioon tiedot laajamittaisista väkivaltaisuuksista, joihin huthikapinalliset ovat syyllistyneet, maamiinojen käyttö mukaan luettuna; ottaa huomioon, että myös hallitusta tukevat ryhmät ja liittolaisten joukot sekä aseistetut ryhmät ovat syyllistyneet laittomiin teloituksiin; ottaa huomioon, että konfliktin jemeniläiset osapuolet ovat vastuussa siviilien ja siviilikohteiden summittaisesta tulittamisesta, humanitaarisen avunannon estämisestä, mielivaltaisista vangitsemisista, tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta;

K.  ottaa huomioon, että YK:n korkean tason Jemenin-asiantuntijaryhmä on saanut merkittäviä tietoja, joiden mukaan hallitus, liittouman tukemat joukot ja Salehia kannattavat huthijoukot ovat kaikki värvänneet tai kutsuneet lapsia aseistettuihin joukkoihin tai ryhmiin ja käyttäneet heitä osallistuakseen aktiivisesti vihamielisyyksiin; toteaa, että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on joutunut jättämään koulunkäynnin ja että jo ennen konfliktin puhkeamista 1,6 miljoonaa lasta ei käynyt koulua;

L.  ottaa huomioon, että jemeniläiset naiset ovat perinteisesti olleet erittäin alttiita väärinkäytöksille, kuten lapsiavioliitoille ja väkivallalle, sillä maassa ei ole seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa laillista suojaikärajaa; ottaa huomioon, että naisilla on miehiä heikommat mahdollisuudet saada terveydenhoitoa, omistaa omaisuutta ja päästä koulutukseen; toteaa, että heidän tilanteensa on huonontunut konfliktin vuoksi ja arviolta 2,6 miljoonaa naista ja tyttöä on vaarassa joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi; ottaa huomioon, että lapsiavioliittojen määrä on noussut huomattavasti kahden viime vuoden aikana; toteaa, että noin 30 prosenttia maan sisäisten pakolaisten kotitalouksista on naisten harteilla; toteaa, että lääkkeitä moniin kroonisiin sairauksiin ei enää ole saatavilla ja että Jemenin äitiyskuolleisuusluvut ovat maailman korkeimpia; ottaa huomioon, että aliravitut raskaana olevat ja imettävät naiset saavat todennäköisemmin koleratartunnan ja heillä on suurempi verenvuodon riski, mikä lisää merkittävästi komplikaatio- ja kuolleisuusriskiä synnytyksen aikana;

M.  ottaa huomioon, että Jemenissä, joka on ainoa pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen ja pöytäkirjan allekirjoittanut Arabian niemimaan maa, on 280 000 pakolaista, joista suurin osa on peräisin Somaliasta; ottaa huomioon, että nämä pakolaiset ovat myös suojelun tarpeessa konfliktin kärjistymisen vuoksi; ottaa huomioon, että noin 30 600 somalia on tiettävästi jo palannut Somaliaan ja YK:n pakolaisjärjestö UNCHR on perustanut paluumuuttoa koskevia neuvontapalveluja;

N.  katsoo, että konflikti ja siitä aiheutuva turvallisuustyhjiö on johtanut ääriryhmien vaaralliseen lisääntymiseen maassa; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida on lujittanut läsnäoloaan ja Da’esh on jatkanut isku- ja salamurhakampanjaansa;

O.  ottaa huomioon, että Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista; toteaa, että jo ennen sotaa puolet Jemenin väestöstä eli köyhyysrajan alapuolella, kaksi kolmasosaa nuorista oli työttömänä ja perussosiaalipalvelut olivat romahduksen partaalla;

P.  ottaa huomioon, että konfliktin on esitetty olevan šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti huomion suuntaamiseksi pois sen todellisista geopoliittisista syistä; toteaa, että Saudi-Arabia syyttää huthikapinallisia tukeutumisesta Iraniin ja pitää heitä uhkana turvallisuudelleen; toteaa, että Jemenin konflikti on niin monimutkainen, että sillä on joitakin sijaissodan piirteitä; toteaa, että konflikti on edesauttanut Da’eshiin yhteydessä olevien ryhmien laajentumista maassa;

Q.  ottaa huomioon, että EU ja YK ovat määränneet Jemenille aseidenvientikiellon ja että EU on määrännyt kohdennettuja pakotteita huthijohtajia vastaan; ottaa huomioon, että viime vuosina jotkut Euroopan maat, esimerkiksi Belgia, Saksa, Norja ja Kreikka, ovat vastanneet julkiseen painostukseen keskeyttämällä osittain tai kokonaan asesiirrot Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, mutta monet jäsenvaltiot, esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Espanja, ovat lisänneet asesiirtojaan asekauppasopimuksen ja 8. joulukuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan CP/2008/944/YUTP vastaisesti;

R.  ottaa huomioon, että Yhdysvalloilla on Jemenissä lähellä maan eteläosassa sijaitsevaa al-Houtan kaupunkia al-Annadin sotilastukikohta; panee merkille, että miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettujen kuolettavien operaatioiden ja laittomien teloitusten, joita Yhdysvallat on toteuttanut Jemenissä vuodesta 2002 alkaen, määrä on kasvanut dramaattisesti Trumpin hallinnon virkakauden alettua; toteaa, että on näyttöä siitä, että jäsenvaltiot, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Saksa antavat sekä suoraa että välillistä tukea tällaisille tappamisoperaatioille antamalla tiedustelutietoa ja muuta operatiivista tukea;

S.  toteaa, että Jemenin maantieteellinen sijainti Punaisenmeren suulla, joka johtaa Suezin kanavaan ja Adeninlahteen, on strategisesti tärkeä, koska se on yhteydessä merkittäviin meriväyliin ja energiavaroihin;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jemenissä jatkuvan väkivallan sekä kaikki hyökkäykset siviiliväestöä ja siviili-infrastruktuuria vastaan; on syvästi huolissaan Jemenin konfliktin kärjistymisestä, joka on johtanut nykyiseen humanitaariseen kriisiin ja siihen, että tilanne käy aina vain tukalammaksi, kun Saudi-Arabian tosiasiallinen saarto ja taistelut Hodeidan satamasta jatkuvat;

2.  tuomitsee siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan, olipa tekijänä mikä tahansa konfliktin osapuoli, terroristit tai muu aseellinen ryhmittymä, sillä tällaiset teot ovat suistaneet maan vakavaan humanitaariseen kriisiin, jossa on haavoittunut tai kuollut tuhansia siviilejä ja jossa yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kotiseuduiltaan; tuntee syvää myötätuntoa uhrien omaisia kohtaan ja esittää heille surunvalittelunsa;

3.  tuomitsee Saudi-Arabian johtaman liittouman tekemät sotilashyökkäykset ja siviileihin kohdistetut summittaiset ilmaiskut Jemenissä ja sen tosiasiallisen saarron, joka on edelleen suurin syy siviilien kuolemiin; tuomitsee myös Saudi-Arabian Jemenille asettaman uuden saarron ja vaatii lopettamaan sen kaikilta osin; kehottaa Saudi-Arabiaa ja sen liittolaisia varmistamaan, että kaikki satamat ja maareitit pysyvät avoimina humanitaarista hätäapua varten maassa olevalle Jemenin väestölle;

4.  varoittaa seurauksista, joita uudella sotilaallisella hyökkäyksellä olisi Hodeidan satamalle, ja vaatii, että satama on pidettävä avoinna; on huolissaan siitä, että uudet häiriöt edistäisivät nälkiintymistä ja ajaisivat sankoin joukoin siviilejä, myös lapsia, asuinsijoiltaan;

5.  pitää valitettavana EU:n ja Yhdysvaltojen tekopyhyyttä ja vaatii rauhaa ja oikeutta ja loppua tälle Jemenin kansaan kohdistuvalle suurelle rikokselle; on vakuuttunut, että Jemenin konflikti voidaan ratkaista vain poliittisesti;

6.  muistuttaa, että kaikki osapuolet ja erityisesti Saudi-Arabia ja sen liittolaiset ovat velvollisia varmistamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen, mihin kuuluu myös siviilien suojelu ja se, että iskuja ei kohdisteta suoraan siviili-infrastruktuureihin ja että humanitaarisille järjestöille suodaan turvallinen ja esteetön pääsy maahan;

7.  pitää valitettavana, että Genevessä 6.–9. syyskuuta 2018 pidetty ensimmäinen neuvottelukierros kariutui; ilmaisee tukevansa YK:n ja YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään ponnisteluita kaikilta osin; kehottaa tämän vuoksi voimakkaasti kaikkia Jemenin tilanteen osapuolia jatkamaan rauhanneuvotteluja ja luottamusta lisääviä toimia ja sopimaan kiireellisesti vihollisuuksien lopettamisesta, ja katsoo, että Yhdistyneiden kansakuntien olisi valvottava vihollisuuksien lopettamista ja sen olisi oltava ensimmäinen askel kohti Jemenin johdolla käytäviä osallistavia poliittisia neuvotteluja rauhan palauttamiseksi maahan;

8.  panee tyytyväisenä merkille korkean tason Jemenin-asiantuntijaryhmän toimikauden uusimisen ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita antamaan yhdenmukaista, nopeaa ja tehokasta tukea tälle mekanismille kaikissa asian kannalta merkityksellisissä YK:n elimissä ja erityisesti ihmisoikeusneuvostossa;

9.  kehottaa konfliktin osapuolia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin kaikenlaisen siviiliväestöön kohdistuvan, myös seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan, väkivallan torjumiseksi ja puuttumaan siihen; tuomitsee ankarasti lasten oikeuksien loukkaukset; on vakavasti huolissaan tiedoista, joiden mukaan huthit ja hallitusta kannattavat joukot käyttävät lapsisotilaita, sekä siitä, ettei lapsilla ole juurikaan pääsyä perusterveydenhoitoon eikä koulutukseen; vaatii, että ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan;

10.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia lopettamaan lasten värväämisen tai käyttämisen sotilaina sekä muut vakavat lapsiin kohdistuvat, sovellettavan kansainvälisen oikeuden ja normien vastaiset loukkaukset; kehottaa kaikkia osapuolia vapauttamaan jo värväämänsä lapset ja tekemään yhteistyötä YK:n kanssa lasten kuntouttamiseksi ja uudelleensopeuttamiseksi omiin yhteisöihinsä;

11.  tuomitsee jyrkästi EU:n jäsenvaltioiden, etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan, Ranskan, Saksan ja Ruotsin, alueen eri maiden kanssa käymän vilkkaan asekaupan; kehottaa lopettamaan välittömästi aseiden ja sotilaallisen avun toimittamisen Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille; kehottaa jälleen neuvostoa määräämään EU:n asevientikiellon Saudi-Arabialle, kun otetaan huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian ja Jemenin syyllistymisestä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja se, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle olisi näin ollen vastoin 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

12.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti jäsenvaltioita, kuten Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa, Espanjaa, Saksaa ja Ruotsia, lopettamaan aseiden toimittamisen kaikille sotaa käyville osapuolille maassa ja ryhtymään siksi tarvittaviin toimiin, joilla estetään niiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto nimetyille henkilöille tai yhteisöille tai Jemenissä näiden puolesta tai johdolla toimiville, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) 14 kohdassa tarkoitetun Jemeniä koskevan YK:n asevientikiellon mukaisesti;

13.  pitää huolestuttavana, että Arabian niemimaan al-Qaida ja Da’esh saattavat hyötyä Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemistä; muistuttaa, että kaikki terroriteot ovat rikollisia ja vailla oikeutusta riippumatta niihin johtaneista syistä ja riippumatta siitä, milloin, missä ja kenen toimesta ne tehdään;

14.  on varma siitä, että Saudi-Arabian väliintulolla on tarkoitus vahvistaa sen valtaa alueella ja että tästä seuraa vain lisää kärsimystä jemeniläisille ja syvempi juopa Lähi-idän kansojen välille;

15.  pitää erittäin tärkeänä, että maan köyhyyden ja epävakauden taustalla oleviin ongelmiin löydetään pitkän aikavälin ratkaisu, jolla voidaan vastata Jemenin kansan oikeutettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin; toistaa tukevansa kaikkia rauhanomaisia poliittisia ponnisteluja, joilla pyritään turvaamaan Jemenin suvereniteetti, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus;

16.  pitää äärimmäisen valitettavana, että kansainvälinen yhteisö ei ole neljän viime vuoden aikana kiinnittänyt suurtakaan huomiota Jemenin humanitaariseen katastrofiin; tuomitsee tiedotusvälineiden vaikenemisen Jemenissä tehdyistä sotarikoksista ja katsoo tämän olevan osoitus siitä, että Yhdysvaltojen, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tukeman sodan traagiset seuraukset pyritään selvästikin kätkemään;

17.  vastustaa mahdollista vieraan vallan sotilaallista väliintuloa, oli kyse sitten Saudi-Arabiasta, Iranista, muista arabimaista tai länsimaista; on huolestunut jännitteiden kiristymisestä alueella; korostaa, että Jemenin sodassa ei ole kyse pelkästään šiia- ja sunnimuslimien välisestä konfliktista; tuomitsee sen, että uskontojen välisiä eroja käytetään poliittisten kriisien ja uskontokuntien välisten sotien lietsomiseen;

18.  tuomitsee sen, että EU on hiljaisesti hyväksynyt diktatuurit kyseisellä alueella ja ollut siten osallinen niihin; suhtautuu erittäin kriittisesti alueella viime vuosina toteutettuihin länsimaiden operaatioihin, jotka ovat vain pahentaneet alueen konflikteja; toteaa, että alueen konflikteja ei voi ratkaista sotilaallisesti; torjuu ”suojeluvastuun” käsitteen käyttämisen, sillä sitä käyttävät verukkeena myös Jemenin konfliktien eri osapuolet, ja se on kansainvälisen oikeuden vastainen eikä ole riittävä oikeusperusta yksipuoliselle voimankäytölle;

19.  tuomitsee sen, että miehittämättömien ilma-alusten käyttö Yhdysvaltojen ekstraterritoriaalisissa operaatioissa yleistyi Obaman hallinnon aikana ja että niiden käyttö on yleistynyt dramaattisesti Trumpin hallinnon aikana; vastustaa jyrkästi miehittämättömien ilma-alusten käyttöä laittomissa ja ekstraterritoriaalisissa surmissa; vaatii miehittämättömien ilma-alusten tähän tarkoitukseen käyttämisen kieltämistä noudattaen edellä mainittua, aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä 27. helmikuuta 2014 annettua päätöslauselmaa, jonka 2 kohdan a ja b alakohdassa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa ”vastustamaan laittomia täsmäsurmia ja kieltämään ne” sekä ”varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan eivätkä syyllisty laittomiin täsmäsurmiin tai osallistu tällaisiin muiden valtioiden toteuttamiin surmiin”;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin hallitukselle, Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston jäsenille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n yleiskokoukselle sekä merkittävistä kansainvälisistä ja alueellisista asiantuntijoista koostuvalle riippumattomalle YK:n Jemenin-asiantuntijaryhmälle.

 

(1)

EUVL C 265, 11.8.2017, s. 93.

(2)

EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0273.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0473.

(5)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 110.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus