Procedūra : 2018/2853(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0450/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0450/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0383

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 585kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā 2018. gada 6. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā Ievērojamu reģionālo un starptautisko ekspertu grupas Jemenas jautājumā priekšsēdētāja Kamel Jendoubi 2018. gada 28. augusta ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei par cilvēktiesību situāciju Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. jūnija secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2018. gada 4. augusta kopīgo paziņojumu par uzlidojumiem Hudeidā,

–  ņemot vērā Pasaules Pārtikas programmas izpilddirektora 2018. gada 19. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Jemenā, jo īpaši 2015. gada 9. jūlija(1), 2016. gada 25. februāra(2), 2017. gada 15. jūnija(3) un 2017. gada 30. novembra(4) rezolūcijas,

–  ņemot vērā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu(5),

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un starptautisko humanitāro tiesību principus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā hūsītu nemiernieku un Jemenas valdības ilgstošā konfrontācija turpinās jau ceturto gadu, virza valsti uz smagu humanitāro krīzi un rada risku izvērsties par bezgalīgu karu;

B.  tā kā ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs kopš 2017. gada marta uzskata, ka Jemena ir pasaules lielākās humanitārās krīzes centrā; tā kā no 29,3 miljoniem iedzīvotāju 22,2 miljoniem ir vajadzīga humānā palīdzība, tostarp 11,3 miljoniem tā ir akūta vajadzība — visās nozarēs, ieskaitot veselības aprūpi, pārtiku, sanitāriju un ūdeni, mājokļus un aizsardzību;

C.  tā kā no 2015. gada marta līdz 2018. gada jūnijam Ievērojamo ekspertu grupa Jemenas jautājumā ziņoja par vismaz 16 706 cietušajiem civiliedzīvotājiem, no kuriem konflikta laikā 6 475 tika nogalināti un 10 231 ievainoti; tā kā reālais skaitlis, visticamāk, ir ievērojami lielāks — saskaņā ar ANO aplēsēm vairāk nekā 55 000;

D.  tā kā Saūda Arābijas vadītā koalīcija — kuru atbalsta ASV, Apvienotā Karaliste un Francija un kuras sastāvā ir Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), Bahreina, Kuveita, Senegāla, Jordānija, Ēģipte, Maroka un Sudāna, — ir bijusi galvenais Jemenas civiliedzīvotāju bojāejas iemesls kopš 2015. gada 26. marta, kad sākās aviācijas uzlidojumu kampaņa ar mērķi atjaunot prezidenta Abdrabbuh Mansour Hadi varu; tā kā šī koalīcija ir izdarījusi smagus starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kas pielīdzināmi kara noziegumiem, tostarp uzlidojumi dzīvojamām zonām, tirgiem, slimnīcām un skolām, kā rezultātā ir gājuši bojā daudzi tūkstoši civiliedzīvotāju, lielākoties sievietes un bērni;

E.  tā kā 2018. gada 13. jūnijā Saūda Arābija un AAE uzsāka operāciju “Golden Victory” ar mērķi ieņemt Jemenas Sarkanās jūras ostu Hudeidu, ko kopš 2014. gada okupējuši hūsītu spēki; tā kā Hudeida ir Jemenas vissvarīgākā osta un tranzīta punkts, kuru šķērso 70 % no valstij kritiski svarīgās pārtikas un humānās palīdzības; tā kā saskaņā ar ANO datiem kopš jūnija sākuma gandrīz 470 000 cilvēku ir aizbēguši no Hudeidas provinces;

F.  tā kā 2018. gada 9. augustā Saūda Arābijas vadītās koalīcijas aviācijas uzlidojumā trāpīja skolas autobusam kādā tirgū Saādas provincē valsts ziemeļos, nogalinot daudz cilvēku, tostarp vismaz 40 bērnu, no kuriem lielākā daļa bija vecumā līdz 10 gadiem; tā kā divas nedēļas pēc šī uzbrukuma — 2018. gada 24. augustā — sekoja jauns Saūda Arābijas vadītās koalīcijas uzlidojums, kurā gāja bojā 27 civiliedzīvotāji, no tiem lielākā daļu bērnu, kas bēga no vardarbības aplenktajā Hudeidas pilsētā valsts dienvidos;

G.  tā kā kopš 2015. gada marta koalīcija ir ieviesusi dažādas pakāpes stingrus jūras un gaisa satiksmes ierobežojumus Jemenā; tā kā pirms konflikta Jemena importēja gandrīz 90 % pārtikas, medicīnas preču un degvielas; tā kā šīm de facto blokādēm ir bijusi plaša un postoša ietekme uz civiliedzīvotājiem; tā kā, neraugoties uz būtisko ietekmi uz civiliedzīvotājiem, šie ierobežojumi, visticamāk, nebūs efektīvi attiecībā uz deklarēto militāro mērķu sasniegšanu, jo trūkst skaidra un publicēta aizliegto priekšmetu saraksta; tā kā trīs gadu laikā kopš jūras satiksmes ierobežojumu ieviešanas ne Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānisms, ne koalīcijas spēki nav atraduši ieročus;

H.  tā kā vairāk nekā 2 miljoni cilvēku ir pārvietoti iekšzemē; tā kā Jemena tagad ir pasaulē lielākās pārtikas nodrošinājuma krīzes centrā; tā kā vairāk nekā 17,8 miljoni cilvēku cieš no pārtikas trūkuma un 8,4 miljoni ir uz bada sliekšņa; tā kā veselības aprūpes iestādes nedarbojas, tīrs ūdens ir mazāk pieejams un Jemena joprojām cieš no lielākā holēras uzliesmojuma nesenā vēsturē;

I.  tā kā ANO īpašais sūtnis Jemenā 2018. gada 16. septembrī apmeklēja Sanu ar mērķi atsākt miera sarunas un uzticības veicināšanas pasākumus, piemēram, Sanas lidostu pilnībā atvērt pasažieru avioreisiem un komerciālajiem lidojumiem un valdībai maksāt valsts ierēdņiem algu visos Jemenas apgabalos; tā kā ANO paspārnē notiekošās sarunas līdz šim ir bijušas neveiksmīgas un šķiet, ka ne tuvu nav rasts politisks risinājums konfliktam;

J.  tā kā ir ziņots par apjomīgiem hūsītu nemiernieku pārkāpumiem, tostarp kājnieku mīnu izmantošanu; tā kā ir bijuši arī gadījumi, kad valdību atbalstošie spēki, sabiedroto spēki un bruņotie grupējumi bez tiesas sprieduma patvaļīgi ir izpildījuši nāvessodu; tā kā Jemenas konflikta puses ir atbildīgas par civiliedzīvotāju un civilās infrastruktūras neselektīvu artilērijas apšaudi, tās ir liegušas iespēju piekļūt humānajai palīdzībai un ir atbildīgas par cilvēku patvaļīgu aizturēšanu, piespiedu pazušanu un spīdzināšanu;

K.  tā kā Ievērojamu ekspertu grupa Jemenas jautājumā ir saņēmusi būtisku informāciju, kas norāda uz to, ka valdība, koalīcijas atbalstītie spēki un hūsītu–Saleha spēki ir iesaukuši vai iesaistījuši bērnus bruņotajos spēkos vai grupās un likuši tiem aktīvi piedalīties karadarbībā; tā kā papildus tiem 1,6 miljoniem, kas skolu neapmeklēja jau pirms konflikta sākšanās, vēl vismaz 1,8 miljoniem bērnu ir nācies pamest skolu;

L.  tā kā sievietes Jemenā tradicionāli ir bijušas ļoti neaizsargātas pret ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, pret bērnu laulībām un vardarbību, un valstī nav juridiski noteikts dzimumpilngadības vecums; tā kā sievietēm mazāk nekā vīriešiem ir pieejama medicīniskā aprūpe, tiesības uz īpašumu, izglītība un apmācība; tā kā konflikta ietekmē situācija ir pasliktinājusies un tiek lēsts, ka 2,6 miljoniem sieviešu un meiteņu draud ar dzimumu saistīta vardarbība; tā kā bērnu laulību skaits pēdējos divos gados ir krietni pieaudzis; tā kā aptuveni 30 % pārvietoto mājsaimniecību vada sievietes; tā kā vairs nav pieejamas zāles pret daudzām hroniskām slimībām un tā kā Jemenā ir viens no augstākajiem mātes mirstības rādītājiem; tā kā grūtniecēm un zīdītājām, kuras nesaņem pietiekamu uzturu, ir lielāka iespēja inficēties ar holeru un lielāks asiņošanas risks, kas būtiski palielina komplikāciju un nāves iespējamību dzemdībās;

M.  tā kā Jemenā, kas ir vienīgā valsts Arābijas pussalā, kura parakstījusi ANO Bēgļu konvenciju un Protokolu par bēgļu statusu, ir aptuveni 280 000 bēgļu, pārsvarā no Somālijas; tā kā, konfliktam saasinoties, aizsardzība ir vajadzīga arī šiem bēgļiem; tā kā tiek ziņots, ka aptuveni 30 600 somāliešu jau ir atgriezušies Somālijā, un ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos ir izveidojis atgriešanās palīdzības dienestus;

N.  tā kā konflikts un tā radītais drošības vakuums ir bijis par iemeslu tam, ka savu darbību valstī bīstami izvērsuši ekstrēmistu grupējumi; tā kā Al-Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) ir nostiprinājis savu klātbūtni un Da’esh ir turpinājis iesākto uzbrukumu un slepkavību kampaņu;

O.  tā kā Jemena ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē; tā kā pirms kara sākuma puse no Jemenas iedzīvotājiem jau dzīvoja zem nabadzības sliekšņa, divas trešdaļas jauniešu bija bezdarbnieki un sociālie pamatpakalpojumi bija tuvu sabrukumam;

P.  tā kā konflikts tiek atspoguļots kā šiītu un sunnītu sadursme, tā cenšoties slēpt konflikta patiesos ģeopolitiskos cēloņus; tā kā Saūda Arābija vaino hūsītu nemierniekus par to, ka viņi saņemot Irānas atbalstu, un uzskata viņus par draudu Saūda Arābijas drošībai; tā kā sarežģītajam konfliktam Jemenā ir raksturīgi daži pastarpināta kara elementi; tā kā konflikts ir veicinājis Da’esh sabiedroto grupējumu ekspansiju valstī;

Q.  tā kā ES un ANO ir noteikušas Jemenai ieroču embargo un ES ar attiecīgām sankcijām ir vērsusies tieši pret hūsītu vadītājiem; tā kā pagājušajā gadā dažas Eiropas valstis, tostarp Beļģija, Vācija, Norvēģija un Grieķija, ir reaģējušas uz sabiedrības spiedienu, daļēji vai pilnībā apturot ieroču nosūtīšanu uz Saūda Arābiju un AAE, taču daudzas dalībvalstis, jo īpaši Apvienotā Karaliste, Francija un Spānija, ir palielinājušas ieroču nosūtīšanu, pārkāpjot Ieroču tirdzniecības līgumu un Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP;

R.  tā kā ASV rīcībā ir Alannadas militārās aviācijas bāze Jemenā netālu no Alhoutas pilsētas valsts dienvidos; tā kā letālu dronu operāciju un ārpustiesas nogalināšanu skaits, ko ASV veic Jemenā kopš 2002. gada, ir ievērojami palielinājies pēc D. Trampa administrācijas nākšanas pie varas; tā kā ir pierādījumi, kas liecina, ka dalībvalstis — piemēram, Apvienotā Karaliste, Itālija un Vācija, — gan tieši, gan netieši atbalsta šādas nāvējošas operācijas, nodrošinot izlūkošanu un sniedzot citu operatīvo palīdzību;

S.  tā kā Jemenas ģeogrāfiskais stāvoklis pie ieejas Sarkanajā jūrā, no kuras var nokļūt Suecas kanālā un Adenas līcī, ir stratēģiski ļoti svarīgs, jo saistīts ar nozīmīgiem jūras ceļiem un energoresursiem,

1.  ļoti asi nosoda pašreizējo vardarbību Jemenā un visus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai; pauž dziļas bažas par Jemenā notikušo konflikta eskalāciju, kas noveda pie pašreizējās humanitārās krīzes, kurā situāciju vēl vairāk saasināja Saūda Arābijas de facto blokādes turpināšana un kauja par Hudeidas ostu;

2.  nosoda vardarbību pret civiliedzīvotājiem neatkarīgi no tā, vai pie tās vainojama kāda no konfliktā iesaistītajām pusēm, teroristi vai citi bruņotie grupējumi, jo šādu nodarījumu rezultātā valsts ir nonākusi smagā humanitārās krīzes situācijā, tiek ievainoti un nogalināti tūkstošiem civiliedzīvotāju un ir vairāk nekā divi miljoni pārvietoto personu; pauž visdziļāko nožēlu un līdzjūtību upuru ģimenēm;

3.  nosoda militāros uzbrukumus un neselektīvus aviācijas uzlidojumus civiliedzīvotājiem, ko veica Saūda Arābijas vadītā koalīcija Jemenā, un tās īstenoto de facto blokādi, kas joprojām ir galvenais civiliedzīvotāju nāves cēlonis; turklāt nosoda Saūda Arābijas rīcību, kas ir atjaunojusi Jemenas blokādi, un mudina blokādi pilnībā atcelt; aicina Saūda Arābiju un tās koalīciju nodrošināt, lai pastāvīgi būtu pieejamas visas ostas un sauszemes ceļi, tādējādi ļaujot valstī sniegt steidzamu humāno palīdzību Jemenas iedzīvotājiem;

4.  brīdina par sekām, ko radītu atkārtota militāra ofensīva pret Hudeidas ostu, kurai jāpaliek atvērtai; pauž bažas par to, ka turpmāki traucējumi veicinātu badu un daudzu civiliedzīvotāju, tostarp bērnu, pārvietošanu;

5.  pauž nožēlu par ES un ASV liekulību un prasa nodrošināt mieru un tiesiskumu un izbeigt šo smago noziegumu pret Jemenas tautu; pauž pārliecību, ka politisks risinājums ir vienīgais veids, kā izbeigt konfliktu Jemenā;

6.  atgādina visām pusēm, jo īpaši Saūda Arābijai un tās koalīcijai, ka tām ir jāpanāk starptautisko humanitāro tiesību un starptautisko cilvēktiesību ievērošana, proti, jāaizsargā civiliedzīvotāji, jāatturas no uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai un jānodrošina humānās palīdzības organizācijām iespēja droši un netraucēti iekļūt valstī;

7.  pauž nožēlu par to, ka pirmā apspriešanās kārta 2018. gada 6.–9. septembrī Ženēvā bija neveiksmīga; atkārtoti apliecina, ka pilnībā atbalsta centienus, ko īsteno ANO un ANO ģenerālsekretāra īpašais sūtnis Jemenā; tādēļ stingri aicina visas Jemenas situācijā iesaistītās puses atsākt miera sarunas un uzticības veicināšanas pasākumus un steidzami vienoties par karadarbības pārtraukšanu, ko uzraudzītu ANO un kas būtu pirmais solis ceļā uz Jemenas vadītām iekļaujošām politiskām sarunām ar mērķi atjaunot mieru valstī;

8.  pozitīvi vērtē Ievērojamu ekspertu grupas Jemenas jautājumā pilnvaru pagarināšanu un aicina visas dalībvalstis nodrošināt vienotu, tūlītēju un efektīvu atbalstu šim mehānismam visās attiecīgajās ANO struktūrās un jo īpaši Cilvēktiesību padomē;

9.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses darīt visu, kas nepieciešams, lai nepieļautu nekādu vardarbību pret civiliedzīvotājiem, arī seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību, un lai uz to reaģētu; stingri nosoda bērnu tiesību pārkāpumus; pauž lielas bažas par ziņojumiem, kas liecina, ka hūsīti un valdību atbalstošie spēki izmanto bērnus kareivjus un ka bērniem ir ierobežota piekļuve veselības pamataprūpei un izglītībai; pieprasa, lai personas, kas vainojamas cilvēktiesību pārkāpumos un noziegumos vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos, par saviem nodarījumiem tiktu sauktas pie atbildības;

10.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses beigt vervēt vai izmantot bērnus par karavīriem un izbeigt citus smagus bērniem nodarītus pārkāpumus, ar ko netiek ievērotas piemērojamās starptautiskās tiesības un standarti; aicina visas puses atbrīvot bērnus, kuri jau ir savervēti, un sadarboties ar ANO, lai varētu šos bērnus rehabilitēt un reintegrēt viņu kopienās;

11.  stingri nosoda dalībvalstu intensīvo tirdzniecību ar ieročiem ar dažādām šā reģiona valstīm, kā tas ir Apvienotās Karalistes, Spānijas, Francijas, Vācijas un Zviedrijas gadījumā; prasa nekavējoties apturēt ieroču nodošanu un militāro atbalstu Saūda Arābijai un tās koalīcijas partneriem; atkārtoti prasa Padomei noteikt ES ieroču embargo pret Saūda Arābiju, ņemot vērā, ka tā tiek apsūdzēta nopietnos starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos Jemenā un ka tāpēc atļauja turpināt pārdot ieročus Saūda Arābijai būtu Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP pārkāpums;

12.  aicina starptautisko sabiedrību un jo īpaši tādas dalībvalstis kā Apvienoto Karalisti, Franciju, Spāniju, Vāciju un Zviedriju izbeigt ieroču nodošanu visām šajā valstī karojošajām pusēm un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai, īstenojot ANO noteikto ieroču embargo Jemenai, kā norādīts ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2216(2015) 14. punktā, nepieļautu ieroču tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu vai nodošanu konkrētām personām un struktūrām un tiem, kuri Jemenā rīkojas attiecīgo personu un struktūru vārdā vai vadībā, nepieļaujot arī iespēju tām šādi gūt labumu;

13.  ir nobažījies, ka Al-Qaeda Arābijas pussalā un Da’esh varētu savā labā izmantot politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā; atgādina, ka noziedzīgi un neattaisnojami ir visi terora akti neatkarīgi no to izdarīšanas iemesla un no tā, kurš, kad un kur tos ir izdarījis;

14.  ir pārliecināts, ka Saūda Arābijas iejaukšanās mērķis ir pastiprināt savu kontroli reģionā un ka tā tikai vairos Jemenas tautas ciešanas un padziļinās šķelšanos starp Tuvo Austrumu tautām;

15.  ir pārliecināts, ka ar ilgtermiņa risinājumu būtu jāvēršas pret valsts nabadzības un nestabilitātes pamatcēloņiem un arī jāpanāk Jemenas tautas likumīgo prasību un cerību piepildījums; vēlreiz apliecina, ka atbalsta jebkādus politiskos centienus miermīlīgā ceļā aizsargāt Jemenas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti;

16.  pauž dziļu nožēlu par to, ka starptautiskā sabiedrība pēdējo četru gadu laikā nav pievērsusi uzmanību humanitārajai katastrofai Jemenā; nosoda to, ka par dažādiem Jemenā pastrādātiem kara noziegumiem plašsaziņas līdzekļi klusē, kas skaidri liecina par centieniem slēpt ASV, Francijas un Apvienotās Karalistes atbalstītā kara traģiskās sekas;

17.  ir pret jebkādu ārēju militāru iejaukšanos valstī neatkarīgi no tā, vai to īsteno Saūda Arābija vai Irāna, arābu vai rietumu valstis; ir ļoti norūpējies par saspīlējuma eskalāciju šajā reģionā; uzsver, ka karš Jemenā nav vienkārši konflikts starp šiītiem un sunnītiem; nosoda to, ka reliģiskās atšķirības tiek izmantotas kā instruments politisko krīžu un sektu karu provocēšanai;

18.  nosoda ES iecietību un sadarbību ar diktatūrām šajā reģionā; ļoti kritiski vērtē dažādu rietumvalstu iejaukšanos, kas pēdējos gados ir veicinājusi konfliktu saasināšanos šajā reģionā; norāda, ka militārs reģiona konfliktu risinājums nav iespējams; noraida iespējas lietot jēdzienu “pienākums aizsargāt”, kuru kā ieganstu izmanto arī dažādas Jemenas konfliktā iesaistītās puses, jo tas ir starptautisko tiesību pārkāpums un nenodrošina pienācīgu juridisko pamatu, lai attaisnotu vienpusēju spēka pielietošanu;

19.  nosoda to, ka prezidenta B. Obamas administrācijas laikā ASV militārām aizjūras operācijām aizvien biežāk izmantoja dronus un ka to izmantošana ir krasi palielinājusies prezidenta D. Trampa administrācijas laikā; stingri iestājas pret dronu izmantošanu cilvēku nogalināšanai svešā teritorijā bez tiesas sprieduma; prasa aizliegt dronu izmantošanu šim mērķim, ievērojot iepriekš minēto 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu, kuras 2. punkta a) un b) apakšpunktā ir pausts aicinājums PV/AP, dalībvalstīm un Padomei attiecīgi “noraidīt un aizliegt cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu bez tiesas sprieduma” un “panākt, lai dalībvalstis, pildot savas juridiskās saistības, neveic cilvēku nelikumīgu mērķtiecīgu nogalināšanu vai nepalīdz šādu nogalināšanu veikt citām valstīm”;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Jemenas valdībai, Persijas līča sadarbības padomes locekļiem, ANO Drošības padomei, ANO Ģenerālajai asamblejai un ANO Neatkarīgu ievērojamu starptautisko un reģionālo ekspertu grupai Jemenas jautājumā.

(1)

OV C 265, 11.8.2017., 93. lpp.

(2)

OV C 35, 31.1.2018., 142. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0273.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0473.

(5)

OV C 285, 29.8.2017., 110. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. oktobrisJuridisks paziņojums