Postopek : 2018/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0450/2018

Predložena besedila :

B8-0450/2018

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0383

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 349kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))  
B8-0450/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave posebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN za Jemen z dne 6. septembra 2018,

–  ob upoštevanju poročila predsednika skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN Kamela Džendubija Svetu OZN za človekove pravice z dne 28. avgusta 2018 o razmerah na področju človekovih pravic v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2018 o Jemnu,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 4. avgusta 2018 o zračnih napadih na Hudajdo,

–  ob upoštevanju izjave izvršnega direktorja Svetovnega programa za hrano z dne 19. septembra 2018,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Jemnu, zlasti resolucij z dne 9. julija 2015(1), 25. februarja 2016(2), 15. junija 2017(3) in 30. novembra 2017(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal(5),

–  ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov in načel mednarodnega humanitarnega prava,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker dolgotrajni spopadi med hutijevskimi uporniki in jemensko vlado trajajo že četrto leto, kar državo vodi v hudo humanitarno krizo in bi jo utegnilo pahniti v trajno vojno;

B.  ker Urad OZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti od marca 2017 Jemen obravnava kot državo z najhujšo humanitarno krizo na svetu; ker 22,2 milijona od 29,3 milijona prebivalcev potrebuje humanitarno pomoč, od tega kar 11,3 milijona ljudi nujno potrebuje pomoč v obliki zdravstvene oskrbe, hrane, sanitarnih storitev, vode, bivališča in zaščite;

C.  ker se je po podatkih skupine uglednih strokovnjakov za Jemen število civilnih žrtev v obdobju od marca 2015 do junija 2018 povzpelo na 16 706, od tega je bilo ubitih 6475 ljudi, 10 231 pa je bilo ranjenih; ker je dejansko število verjetno precej višje in po ocenah OZN presega 55 000;

D.  ker je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije, ki jo podpirajo Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Francija, sestavljajo pa jo Združeni arabski emirati, Bahrajn, Kuvajt, Senegal, Jordanija, Egipt, Maroko in Sudan, glavni razlog za umiranje jemenskih civilistov od začetka zračnih napadov 26. marca 2015, katerih namen je bila vrnitev predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija na oblast; ker je ta koalicija zagrešila hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, ki pomenijo vojna hudodelstva, vključno z bombardiranjem stanovanjskih območij, tržnic, bolnišnic in šol, zaradi česar je umrlo več tisoč civilistov, med katerimi je bilo največ žensk in otrok;

E.  ker so Saudova Arabija in Združeni arabski emirati 13. junija 2018 začeli operacijo „Golden Victory“, da bi zajeli jemensko pristanišče Hudajda ob Rdečem morju, ki ga od leta 2014 zasedajo hutijevci; ker je Hudajda najpomembnejše pristanišče v Jemnu in skozenj potuje kar 70 % hrane in humanitarne pomoči, ki ju država potrebuje; ker je po podatkih OZN od začetka junija provinco Hudajda zapustilo približno 470 000 oseb;

F.  ker je bil v zračnem napadu na severno provinco Sada, ki ga je 9. avgusta 2018 izvedla koalicija pod vodstvom Saudove Arabije, na trgu zadet šolski avtobus, v napadu pa je umrlo na desetine ljudi, med njimi vsaj 40 otrok, večina mlajših od 10 let; ker je temu napadu dva tedna kasneje, 24. avgusta 2018, sledil nov napad te koalicije, v katerem je bilo ubitih 27 civilistov, večinoma otrok, ki so bežali pred nasiljem iz obleganega mesta Hudajda na jugu države;

G.  ker koalicija vse od marca 2015 Jemnu nalaga različno stroge omejitve pomorskega in zračnega prometa; ker je Jemen pred začetkom konflikta uvažal skoraj 90 % hrane, zdravil in goriva; ker imajo te dejanske blokade obsežne in uničujoče posledice za civilno prebivalstvo; ker te omejitve sicer močno vplivajo na civilno prebivalstvo, a je malo verjetno, da bodo učinkovite pri doseganju izraženih vojaških ciljev, saj ni bil oblikovan in objavljen jasen seznam prepovedanih proizvodov; ker v treh letih, odkar trajajo omejitve, pri pregledih, ki jih izvajajo tako mehanizem OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede kot koalicijske sile, ni bilo odkrito orožje;

H.  ker je več kot dva milijona ljudi notranje razseljenih; ker je Jemen trenutno v središču najhujše svetovne krize glede zanesljive preskrbe s hrano; ker več kot 17,8 milijona ljudi nima zagotovljenega dostopa do hrane, na robu revščine pa je 8,4 milijona ljudi; ker zdravstvene ustanove ne delujejo, slabo dostopna pa je tudi čista voda, zaradi česar Jemen pesti najhujši izbruh kolere v sodobni zgodovini;

I.  ker je posebni odposlanec OZN za Jemen 16. septembra 2018, obiskal Sano, da bi oživil pogajanja in ukrepe za krepitev zaupanja, kot so ponovno odprtje letališča v Sani za potniške in komercialne lete ter izplačilo plač s strani vlade javnim uslužbencem povsod po državi; ker so bila prekinjena pogajanja pod okriljem OZN, politične rešitve za konflikt pa še zdaleč ni na vidiku;

J.  ker so po poročanjih hutijevski uporniki zagrešili obsežne kršitve, vključno z uporabo protipehotnih min; ker so sile, ki podpirajo vlado, zavezniki in oborožene skupine zagrešili tudi izvensodne usmrtitve; ker so jemenske udeležene strani v konfliktu odgovorne za vsesplošne napade na civiliste in civilno infrastrukturo, onemogočanje dostave humanitarne pomoči, samovoljne aretacije, prisilna izginotja in mučenje;

K.  ker je skupina uglednih strokovnjakov za Jemen prejela številne informacije o tem, da so vlada, koalicijske sile ter hutijevske in salehovske sile vpoklicale ali novačile otroke v oborožene sile ali skupine in jih uporabile za dejavno udeležbo v sovražnostih; ker je vsaj 1,8 milijona otrok moralo opustiti šolanje, poleg 1,6 milijona otrok, ki se niso šolali že pred začetkom konflikta;

L.  ker so ženske v Jemnu že od nekdaj močno izpostavljene zlorabam v obliki prezgodnjih porok in nasilja, saj država v zakonodaji nima opredeljene minimalne starosti za soglasje; ker imajo ženske manj možnosti kot moški za dostop do zdravstvene oskrbe, lastništva nepremičnin, izobraževanja in usposabljanja; ker se je njihov položaj zaradi konflikta še poslabšal, pri čemer je približno 2,6 milijona žensk in deklet izpostavljenih tveganju za nasilje na podlagi spola; ker se je v zadnjih dveh letih znatno povečalo število porok otrok; ker za okoli 30 % razseljenih gospodinjstev skrbijo ženske; ker zdravila za številne kronične bolezni niso več na voljo in ima Jemen eno najvišjih stopenj umrljivosti mater; ker je večja verjetnost, da bodo podhranjene nosečnice in doječe matere zbolele za kolero, bolj pa so tudi izpostavljene nevarnosti krvavitev, zaradi česar je zanje povečano tveganje zapletov in smrti med porodom;

M.  ker je v Jemnu okoli 280 000 beguncev, predvsem iz Somalije, Jemen pa je edina država na Arabskem polotoku, ki je podpisnica Konvencije OZN o beguncih in njenega protokola; ker je treba zaradi zaostrovanja konflikta zaščititi tudi te begunce; ker naj bi se okoli 30 600 Somalcev že vrnilo v Somalijo, visoki komisariat Združenih narodov za begunce pa je vzpostavil službe za pomoč pri vrnitvi;

N.  ker sta konflikt in posledični varnostni vakuum povzročila nevarno širjenje ekstremističnih skupin v državi; ker je Al Kaida utrdila svojo prisotnost na Arabskem polotoku, Daiš pa nadaljuje svoje operacije napadov in ubojev;

O.  ker je Jemen ena od najrevnejših držav na svetu; ker je polovica jemenskih prebivalcev že pred začetkom vojne živela pod pragom revščine, dve tretjini mladih je bilo brezposelnih, osnovne socialne storitve pa so bile na robu zloma;

P.  ker se konflikt prikazuje kot konflikt med šiiti in suniti v poskusu, da bi prikrili prave geopolitične razloge zanj; ker Saudova Arabija obtožuje hutijevske upornike, da jih podpira Iran, ter jih vidi kot grožnjo za svojo varnost; ker ima zapletenost konflikta v Jemnu nekatere elemente posredniške vojne; ker se je zaradi konflikta širila prisotnost pridruženih skupin Daiša v državi;

Q.  ker sta EU in OZN uvedli embargo za orožje proti Jemnu, EU pa je uvedla še dodatne sankcije proti hutijevskim voditeljem; ker so se nekatere evropske države, vključno z Belgijo, Nemčijo, Norveško in Grčijo, v zadnjem letu odzvale na pritisk javnosti in so delno ali v celoti prekinile dobavo orožja v Saudovo Arabijo in Združene arabske emirate, medtem ko so številne države članice, zlasti Združeno kraljestvo, Francija in Španija, dobavo orožja še povečale, s čimer kršijo Pogodbo o trgovini z orožjem in skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008;

R.  ker imajo ZDA v Jemnu blizu mesta Al Huta na jugu države vojaško letalsko oporišče Al Anad; ker se je število smrtonosnih operacij z brezpilotnimi letali in izvensodnih usmrtitev v Jemnu, ki jih izvajajo ZDA, od leta 2002, odkar vlada Trumpova administracija, drastično povečalo; ker obstajajo dokazi, da države članice, kot so Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija, te smrtonosne operacije posredno ali neposredno podpirajo z obveščevalnimi podatki in drugimi sredstvi;

S.  ker ima Jemen zaradi svoje zemljepisne lege v ožini med Rdečim morjem, ki vodi k Sueškemu prekopu, in Adenskim zalivom strateški pomen, povezan s pomembnimi morskimi potmi in energetskimi viri;

1.  najostreje obsoja še vedno trajajoče nasilje v Jemnu in vse napade na civilno prebivalstvo in civilno infrastrukturo; je globoko zaskrbljen zaradi stopnjevanja konflikta v Jemnu, ki je privedel do sedanje humanitarne krize, razmere pa so se še dodatno zaostrile zaradi dejanske blokade, ki jo izvaja Saudova Arabija, in zaradi bojev za pristanišče Hudajda;

2.  obsoja nasilje, ki ga strani v konfliktu, teroristi ali druge oborožene skupine, uporabljajo nad civilisti, kar je v tej državi sprožilo hudo humanitarno krizo, na tisoče civilistov je bilo ranjenih in ubitih, več kot dva milijona pa je razseljenih oseb; izreka najgloblje sožalje družinam žrtev;

3.  obsoja vojaške napade, vsesplošne zračne napade na civiliste in dejansko blokado, ki jih v Jemnu izvaja koalicija pod vodstvom Saudove Arabije in ki so še naprej glavni razlog za umiranje civilistov; obsoja tudi blokado Jemna, ki jo je Saudova Arabija ponovno uvedla, in poziva, naj se ta v celoti odpravi; poziva Saudovo Arabijo in njeno koalicijo, naj zagotovita, da bodo vsa pristanišča in kopenske poti ostale odprte, da bi lahko jemenskemu prebivalstvu zagotovili nujno človekoljubno pomoč;

4.  opozarja na posledice obnovljene vojaške ofenzive na pristanišče Hudajda, ki mora ostati odprto; izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnje oviranje delovanja prineslo stradanje in razseljevanje velikega števila civilistov, tudi otrok;

5.  obžaluje hinavstvo EU in ZDA ter zahteva mir, pravico in prekinitev zločinskega ravnanja z jemenskim ljudstvom; je prepričan, da je za konflikt v Jemnu možna le politična rešitev;

6.  želi opomniti vse strani, zlasti Saudovo Arabijo in njeno koalicijo, na njihovo odgovornost, da zagotovijo spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah, kar pomeni zaščito civilistov, nenapadanje civilne infrastrukture ter zagotavljanje varnega in neoviranega dostopa humanitarnih organizacij do države;

7.  obžaluje, da prvi krog posvetovanj v Ženevi, ki je potekal od 6. do 9. septembra 2018, ni bil uspešen; izraža svojo popolno podporo prizadevanjem OZN in posebnega odposlanca generalnega sekretarja za Jemen; zato nujno poziva vse strani v Jemnu, naj nemudoma obnovijo mirovna pogajanja in ukrepe za krepitev zaupanja ter naj se sporazumejo o takojšnjem prenehanju sovražnosti pod nadzorom OZN, kar bi bil prvi korak k vključujočim političnim pogajanjem pod jemenskim vodstvom, da bi v državi ponovno vzpostavili mir;

8.  pozdravlja obnovitev mandata skupine uglednih strokovnjakov za Jemen in poziva vse države članice, naj zagotovijo povezovalno, hitro in učinkovito podporo temu mehanizmu v vseh ustreznih organih OZN in še posebej v Svetu za človekove pravice;

9.  poziva strani v konfliktu, naj sprejmejo vse ukrepe, potrebne za preprečevanje vseh oblik nasilja nad civilnim prebivalstvom, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola, in odzivanje nanje; odločno obsoja kršitve pravic otrok; je resno zaskrbljen zaradi poročil, da hutijevske in provladne sile uporabljajo otroke vojake ter da imajo otroci omejen dostop do osnovnega zdravstvenega varstva in izobraževanja; poziva, naj odgovorni za kršitve in zlorabo človekovih pravic ali kršitve mednarodnega humanitarnega prava odgovarjajo za svoja dejanja;

10.  poziva vse strani, vpletene v konflikt, naj končajo novačenje ali uporabo otrok vojakov in druge hude zlorabe otrok, s katerimi kršijo veljavno mednarodno pravo in standarde; prav tako jih poziva, naj izpustijo otroke, ki so jih že rekrutirale, in v sodelovanju z OZN poskrbijo za njihovo rehabilitacijo in ponovno vključitev v njihove skupnosti;

11.  močno obsoja intenzivno trgovino z orožjem med državami članicami EU in različnimi državami v regiji, kar velja za Združeno kraljestvo, Španijo, Francijo, Nemčijo in Švedsko; poziva k takojšnji prekinitvi dobave orožja in vojaške podpore Saudovi Arabiji in njenim koalicijskim partnerjem; ponovno poziva Svet, naj uvede embargo EU na prodajo orožja Saudovi Arabiji zaradi hudih obtožb, da slednja v Jemnu krši mednarodno humanitarno pravo, saj bi bilo nadaljnje izdajanje dovoljenj za prodajo orožja Saudovi Arabiji v nasprotju s skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP;

12.  poziva mednarodno skupnost, zlasti države članice EU, kot so Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Nemčija in Švedska, naj v skladu z embargom OZN na dobavo orožja Jemnu, in kot je opredeljeno v odstavku 14 resolucije varnostnega sveta OZN 2216(2015), prenehajo dobavljati orožje vsem vojskujočim se stranem v državi ter naj sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev posredne ali neposredne dobave, prodaje ali prenosa orožja posameznikom in skupinam ter tistim, ki delujejo v njihovem imenu ali v njihovo korist v Jemnu;

13.  je zaskrbljen, ker lahko Al Kaida na Arabskem polotoku in Daiš izkoristita poslabšanje političnih in varnostnih razmer v Jemnu; želi opomniti, da so kazniva in neupravičena vsa teroristična dejanja ne glede na to, kakšen je njihov motiv ter kje, kdaj in kdo jih zagreši;

14.  je prepričan, da je posredovanje Saudove Arabije namenjeno krepitvi njenega nadzora v regiji, kar bo prineslo le več trpljenja prebivalcem Jemna in poglobilo razlike med narodi na Bližnjem vzhodu;

15.  meni, da bi bilo treba pri iskanju dolgoročnih rešitev upoštevati osnovne vzroke revščine in nestabilnosti v državi ter izpolniti tudi legitimne zahteve in želje jemenskega prebivalstva; ponovno izraža podporo mirnim političnim prizadevanjem za zaščito suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Jemna;

16.  globoko obžaluje, da mednarodna skupnost humanitarni katastrofi v Jemnu v zadnjih štirih letih namenja premalo pozornosti; obsoja neodzivnost medijev v zvezi s številnimi vojnimi zločini v Jemnu, kar jasno kaže na poskuse zakrivanja tragičnih posledic vojne, ki jo podpirajo ZDA, Francija in Združeno kraljestvo;

17.  nasprotuje vsakemu tujemu vojaškemu posredovanju v državi, pa naj bo saudsko ali iransko, arabsko ali zahodno; je zelo zaskrbljen zaradi stopnjevanja napetosti v regiji; poudarja, da vojna v Jemnu ni zgolj konflikt med šiiti in suniti; obsoja izkoriščanje verskih razlik za podžiganje politične krize in sektaških vojn;

18.  obsoja EU, ker dopušča diktatorske režime v regiji in z njimi sodeluje; je zelo kritičen do vloge, ki so jo imela različna zahodna posredovanja v zadnjih letih pri zaostrovanju konfliktov na območju; poudarja, da konfliktov v regiji ni mogoče rešiti z vojaškim posredovanjem; zavrača uporabo pojma „odgovornost zaščititi“, ki ga nekatere vpletene strani v konfliktu uporabljajo kot pretvezo, saj se s tem krši mednarodno pravo in ne nudi ustrezne pravne podlage, s katero bi upravičili enostransko uporabo sile;

19.  obsoja, da so ZDA v času Obamove vlade pri ekstrateritorialnih operacijah čedalje pogosteje uporabljale brezpilotne zrakoplove, njihova uporaba pa se je pod Trumpovo vlado drastično povečala; odločno nasprotuje uporabi brezpilotnih zrakoplovov pri izvensodnih in ekstrateritorialnih usmrtitvah; zahteva prepoved uporabe brezpilotnih zrakoplovov za ta namen v skladu z omenjeno resolucijo z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih zrakoplovov, v kateri se v odstavkih 2(a) in 2(b) podpredsednico Komisije in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Svet poziva, naj nasprotujejo praksi zunajsodnih načrtnih ubojev in jo prepovejo ter naj zagotovijo, da države članice v skladu s svojimi pravnimi zavezami ne bodo zagrešile nezakonitih načrtnih ubojev ali pri tem pomagale drugim državam;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic, vladi Jemna, članicam Sveta za sodelovanje arabskih zalivskih držav, varnostnemu svetu in generalni skupščini OZN ter skupini uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN.

(1)

UL C 265, 11.8.2017, str. 93.

(2)

UL C 35, 31.1.2018, str. 142.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0273.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0473.

(5)

UL C 285, 29.8.2017, str. 110.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo