NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
19.9.2018
PE624.148v01-00
 
B8-0470/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zavedení příspěvků pro rodiny na školní výdaje


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zavedení příspěvků pro rodiny na školní výdaje  
B8-0470/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie má pravomoc podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti ve strategické oblasti, jakou je vzdělávání, v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality;

B.  vzhledem k tomu, že výdaje za školné, vzdělávací materiály a učebnice, které každá rodina musí uhradit, každoročně rostou (podle monitorovacího střediska sdružení Federconsumatori stojí školní potřeby pro jedno dítě v Itálii průměrně 526 eur, tedy o 0,8 % více než v loňském roce, a učebnice a slovníky 456,90 eur);

C.  vzhledem k tomu, že členské státy již rodinám pomáhají snižovat jejich školní výdaje prostřednictvím daňových úlev a slev na daních;

D.  vzhledem k tomu, že školství je odvětví, které je mimořádně důležité pro růst, rozvoj a formování každého dítěte;

1.  vyzývá ke zvážení možnosti zavést příspěvky, ekonomická zvýhodnění nebo jiná opatření, která by doplnila opatření členských států, koordinovala by je a mohla by pomoci snížit náklady, jež rodiny, zejména ty ekonomicky slabé, musí nést, aby svým dětem zajistily náležité a řádné vzdělání.

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění