NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o útokoch kyselinou sírovou


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o útokoch kyselinou sírovou  
B8‑0475/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (COM(2018)0209),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Európskej únii rastie počet útokov kyselinou sírovou („kyselina“) a podľa denníka The Independent (vydanie zo 7. decembra 2017) bol v Spojenom kráľovstve zaznamenaný jeden z najvyšších počtov útokov kyselinou sírovou na svete, keď v Londýne došlo v roku 2017 k 465 takýmto útokom v porovnaní so 77 útokmi v roku 2012 (CNN, 26. januára 2018);

B.  keďže tieto útoky zanechávajú na obetiach, ktoré ich prežijú, často dramatické následky, konkrétne vážne zmrzačenia a znetvorenia, a keďže tieto útoky uľahčuje dostupnosť kyseliny v priamom predaji alebo online;

1.  víta uvedený návrh nariadenia, ktorým sa kyselina v koncentrácii presahujúcej 15 % hm. zaraďuje na zoznam prekurzorov výbušnín;

2.  nabáda Komisiu, aby v štatistikách Eurostatu vytvorila samostatnú položku týkajúcu sa útokov s použitím kyseliny;

3.  nabáda členské štáty, aby už teraz posilnili kontrolu predaja kyseliny a svoje právne predpisy upravujúce jej držbu, trestnoprávnu kvalifikáciu útokov s použitím kyseliny a príslušné trestné sadzby.

Posledná úprava: 17. októbra 2018Právne oznámenie