NÁVRH USNESENÍ
PDF 157kWORD 47k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o krizové situaci spojené s morem prasat


Philippe Loiseau

Návrh usnesení Evropského parlamentu o krizové situaci spojené s morem prasat  
B8-0476/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k čím dál tím horší situací odvětví chovu prasat, kterou od roku 2015 dále zhoršují klesající ceny;

B.  vzhledem k tomu, že zřejmě dojde k dalšímu krizovému vývoje kvůli epidemii afrického moru prasat v Evropě;

C.  připomíná, že volný pohyb, který byl zaveden Římskou smlouvou, může tuto situace rychle zhoršit;

D.  vzhledem k tomu, že evropský komisař pro zemědělství má za to, že riziko vzniku epizoocie afrického moru je třeba brát vážněji než doposud;

1.  má za to, že v zemích zasažených morem prasat je třeba podporovat dohody mezi jednotlivými aktéry (chovateli, výzkumníky, myslivci);

2.  považuje za nezbytné, aby byla vytvořena krizová jednotka a zvláštní fond, který by byl schopen finančně pomáhat chovatelům v případě rozsáhlého porážení chovaných zvířat;

3.  žádá Komisi, aby zavedla veterinární kontroly na vnitroevropských hranicích, pokud se jedná o dovoz prasat;

4.  žádá, aby mohly členské státy urychleně odškodňovat nejvíce postižené chovatele díky prostředkům z druhého pilíře;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění