NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 48k
1.10.2018
PE624.154v01-00
 
B8-0476/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o kríze súvisiacej s morom ošípaných


Philippe Loiseau

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o kríze súvisiacej s morom ošípaných  
B8‑0476/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže chov ošípaných čelí čoraz väčším ťažkostiam a ceny od roku 2015 stále klesajú;

B.  keďže prepuknutie epidémie afrického moru ošípaných v Európe vytvára novú krízovú situáciu;

C.  pripomínajúc, že voľný pohyb zavedený Rímskou zmluvou by mohol túto situáciu veľmi rýchlo zhoršiť;

D.  keďže podľa európskeho komisára pre poľnohospodárstvo sa treba epidémiou afrického moru ošípaných seriózne zaoberať;

1.  domnieva sa, že v krajinách, v ktorých sa vyskytuje mor ošípaných, treba podporiť spoločný prístup rôznych zainteresovaných strán (chovateľov, výskumných pracovníkov, poľovníkov);

2.  považuje za potrebné zriadiť krízovú jednotku a osobitný fond na uspokojenie finančných potrieb chovateľov v prípade masívneho zabíjania chovaných zvierat;

3.  žiada Komisiu, aby zaviedla veterinárne kontroly pri dovoze ošípaných na vnútorných európskych hraniciach;

4.  žiada členské štáty, aby prostriedkami z druhého piliera čo najskôr odškodnili chovateľov, ktorí sú morom ošípaných najviac postihnutí;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 17. októbra 2018Právne oznámenie