Procedură : 2018/2869(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0486/2018

Texte depuse :

B8-0486/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 393kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg în numele Grupului ECR

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la intensificarea violenței cu caracter neofascist în Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Convenția internațională a ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 2, 3, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal(1),

–  având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la autoritățile locale și societatea civilă: angajamentul Europei față de sprijinirea dezvoltării durabile(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, așa cum este consacrat în articolul 2 din TUE, Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților; întrucât aceste valori sunt comune statelor membre;

B.  întrucât, deși nu există o definiție adoptată din punct de vedere juridic a neofascismului, acest termen se referă, în general, la vederi de extremă dreaptă care includ naționalismul extremist, vederi rasiste și vederi asemănătoare celor ale Partidului Național Fascist din Italia anilor 1920 - 1940.

C.  întrucât, așa cum remarcă   Raportul Europol privind situația și tendințele terorismului în UE (TESAT) din 2018, majoritatea atacurilor teroriste executate în 2017 în UE au fost clasificate în mod expres ca atacuri separatiste (137 din 205); întrucât, cu toate acestea, TESAT remarcă și că în prezent nu există astfel de rețele teroriste extinse la întreaga UE și afirmă în mod clar că activitățile teroriste comise de teroriști jihadiști au fost cele mai mortale și au avut cel mai mare impact asupra societății în ansamblul său dintre toate categoriile de activități teroriste semnalate; întrucât comisarul responsabil cu securitatea, Sir Julian King, a subliniat amenințarea crescândă a extremismului violent de dreapta, declarând că nu știe să existe un stat membru al UE care nu fie afectat într-un fel sau altul de acest fenomen și menționând în mod concret cazul masacrului comis de Anders Breivik în Norvegia;

D.  întrucât organizațiile neofasciste și neonaziste se manifestă într-o diversitate de forme; întrucât majoritatea organizațiilor neofasciste și neonaziste se prevalează de principiul libertății de exprimare; întrucât dreptul la libertatea de exprimare nu este absolut;

E.  întrucât, la 16 iunie 2016, Jo Cox, deputată în Parlamentul Regatului Unit, a fost asasinată cu brutalitate în Birstall, Regatul Unit;

F.  întrucât, la 21 septembrie 2018, Eleonora Forenza, deputată în Parlamentul European, a fost agresată, iar asistentul său Antonio Perillo a fost rănit în urma unei demonstrații antifasciste în orașul italian Bari;

1.  condamnă în mod ferm și regretă toate atacurile teroriste, amenințările, asasinatele și atacurile fizice violente comise de orice organizații sau persoane din orice stat membru; regretă că violența și extremismul sunt prezente în întregul spectru politic;

2.  este profund îngrijorat de manifestările actuale ale fascismului, rasismului și xenofobiei în Uniunea Europeană;

3.  este îngrijorat în special de orice tip de violență care vizează în mod expres minoritățile naționale și etnice;

4.  ia act de tendința îngrijorătoare a grupurilor neofasciste și neonaziste din întreaga Uniune Europeană de a utiliza platformele de comunicare socială și internetul pentru a se organiza și a elabora strategii;

5.  condamnă hotărât toate actele de violență, inclusiv atacul asupra deputatei în Parlamentul European Eleonora Forenza, asupra asistentului său Antonio Perillo și asupra altor participanți la o demonstrație antifascistă în orașul italian Bari din data de 21 septembrie 2018;

6.  solicită statelor membre să sancționeze în mod clar infracțiunile motivate de ură, în special incitarea ilegală la violență, așa cum se prevede în Decizia-cadru 2008/913/JHA a Consiliului;

7.  invită statele membre să aibă în vedere și să ofere un sprijin adecvat victimelor infracțiunilor cu caracter rasist sau xenofob și infracțiunilor motivate de ură, precum și protecția tuturor martorilor;

8.  felicită grupuri comunitare și organizații ale societății civile care luptă împotriva fascismului, rasismului și xenofobiei;

9.  îndeamnă statele membre să se asigure că respectă dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului și să combată organizațiile care practică violența în spațiile publice și incită la violență în mediul online prin impunerea de sancțiuni stabilite prin această decizie;

10.  solicită implicarea deplină și la momentul potrivit a grupurilor comunitare și a organizațiilor societății civile în lupta împotriva fascismului, rasismului și xenofobiei;

11.  încurajează statele membre să verifice dacă proiectele pilot de reintegrare a membrilor unor grupări violente - așa-numitele „programe de ieșire” - sunt sau nu încununate de succes; subliniază că aceste programe ar trebui să fie evaluate și, în cazul în care s-au dovedit un succes, să fie promovate și finanțate în mod adecvat;

12.  subliniază că cunoașterea istoriei este una dintre condițiile prealabile pentru prevenirea unor astfel de acte criminale în viitor și joacă un rol important în educarea generațiilor mai tinere; atrage atenția asupra faptului că minimalizarea crimelor comuniste sau naziste este primul pas spre resuscitarea unor idei din acea epocă;

13.  avertizează asupra punerii semnului egalității între patriotism și naționalismul extremist; primul transmite ideea de mândrie națională, celălalt ura împotriva tuturor celorlalți;

14.  face apel la edificarea unei culturi comune a comemorării, care să respingă crimele fasciste din trecut; este preocupat de faptul că tinerii europeni care nu cunosc istoria fascismului riscă să devină indiferenți în fața acestor noi amenințări;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție.

 

(1)

JO L 328, 6.12.2008, p. 55.

(2)

JO L 315, 14.11.2012, p. 57.

(3)

JO C 208, 10.6.2016, p. 25.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică