Postupak : 2018/2870(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0493/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0493/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0435

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 271kWORD 53k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.188v01-00
 
B8-0493/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))  
B8-0493/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i Ukrajini,

–  uzimajući u obzir sporazum između Ruske Federacije i Ukrajine od 24. prosinca 2003. o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim vratima,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane(1),

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 14. studenoga 2017. o Izvješću o provedbi pridruživanja za Ukrajinu (SWD(2017)0376),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice ESVD-a od 15. svibnja 2018. o djelomičnom otvaranju Kerčkoga mosta,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća (ZVSP) 2018/1085(2) od 30. srpnja 2018. o dodavanju šest subjekata uključenih u izgradnju Kerčkoga mosta na popis onih koji podliježu mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine,

–  uzimajući u obzir zaključke službenog putovanja Pododbora Europskog parlamenta za sigurnost i obranu u istočnu Ukrajinu poduzetog od 16. do 20. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika;

A.  budući da je stanje u Azovskom moru posljedica odluke u bilateralnom sporazumu između Ukrajine i Rusije iz 2003. prema kojem su ta područja definirana kao unutarnje vode tih dviju država te se objema strankama daje ovlast da pregledaju plovila koja prolaze u Azovsko more i iz njega;

B.  budući da je most preko Kerčkih vrata, koji je Ruska Federacija dovršila u svibnju 2018., izgrađen bez suglasnosti Ukrajine;

C.  budući da su od sredine travnja 2018. ruski službenici graničnog nadzora započeli zaustavljati i pregledati strana plovila koja se kreću prema ukrajinskim lukama smještenim na Azovskome moru (Mariupolj i Berdjansk) i iz njih; budući da su se ti pregledi podudarali s dovršenjem izgradnje mosta koji povezuje nezakonito pripojen krimski poluotok s kontinentalnom Rusijom preko Kerčkih vrata;

D.  budući da se izgradnjom mosta preko Kerčkih vrata, jedinog prolaza između Azovskog i Crnog mora, ograničava prolazak plovila preko tog prolaza prema ukrajinskim lukama na Azovskome moru i iz njih te su nastali ozbiljni problemi u slobodnom protoku tereta;

E.  budući da novoizgrađeni most ograničava veličinu plovila koja mogu dospjeti do luka na Azovskome moru jer je most visok 35 metara, pa samo plovila visine iznad površine mora manje od 33 metra i dužine manje od 160 metara mogu sigurno prolaziti ispod njega; budući da se time isključuju plovila veličine Panamax koja čine više od 20 % ukupnog brodskog prometa u tim vodama;

F.  budući da vrlo detaljni i dugotrajni pregledi plovila u prolasku koje provodi Ruska Federacija mogu trajati do 72 sata, što prouzročuje golema kašnjenja, smanjenje protoka tereta i osjetne financijske gubitke za lokalno ukrajinsko gospodarstvo i trgovce čija plovila podliježu tom režimu;

G.  budući da je prema izvorima ukrajinske vlade do kraja rujna više od 200 plovila moralo proći taj zamoran režim pregleda, a taj se broj mijenja svakoga dana; budući da je prema procjenama EU-a više od 120 brodova pod zastavama država članica EU-a podvrgnuto tom pregledu u istom razdoblju;

H.  budući da su prije otvaranja mosta preko Kerčkih vrata u proljeće ove godine pregledi bili nasumični i neiscrpni te su se otprilike provodili na jednome od pedeset plovila u prolasku i nisu narušavali slobodan protok plovila i tereta;

I.  budući da se od nezakonitog pripojenja krimskog poluotoka važnost ukrajinskih luka Mariupolja i Berdjanska na Azovskome moru znatno povećala jer 80 % ukupne količine morskoga izvoza Ukrajine(3) prolazi kroz te luke i vode;

J.  budući da Ruska Federacija i dalje nezakonito crpe prirodne resurse (nafta i plin) s ukrajinskog teritorija, posebno na nezakonito okupiranom krimskom poluotoku i crnomorskom pojasu;

K.  budući da je 16. rujna Ukrajina, kao odgovor na rastuće tenzije i sve veću rusku pomorsku prisutnost u Azovskome moru navodno radi zaštite mosta preko Kerčkih vrata, najavila svoju namjeru da uspostavi pomorsku bazu u tim vodama do kraja godine te odlučila rasporediti dodatne mornaričke snage i obalno topništvo na obalu; budući da Rusija ima jasnu prednost u smislu broja i vojnih kapaciteta plovila koje može rasporediti u tom području te u tom pogledu ostvaruje prednost svojega nadzora nad krimskim poluotokom i lukom Sevastopoljem;

L.  budući da je 17. rujna Ukrajina odlučila staviti izvan snage Ugovor o prijateljstvu, suradnji i partnerstvu između Ukrajine i Ruske Federacije potpisan 1997. kao odgovor na povećanu rusku vojnu prisutnost u Azovskome moru;

1.  osuđuje aktivnosti Rusije u Azovskome moru jer se njima krši međunarodno pomorsko pravo i međunarodne obveze same Rusije; smatra aktualne neprijateljske aktivnosti pritajenim pokušajem pripajanja tih voda i njihova pretvaranja u rusko „unutarnje jezero”;

2.  izražava ozbiljnu zabrinutost da se ruskim djelovanjem u Azovskome moru onemogućuje međunarodni pomorski promet i krši sloboda mora i plovidbe radi daljnje destabilizacije ukrajinske države i na štetu gospodarskih temelja jugoistočnih regija Ukrajine u kojima je važnost morskih luka sve ključnija od nezakonitog pripojenja krimskog poluotoka; smatra da je to rusko djelovanje djelomična blokada ukrajinskih luka koje se nalaze na Azovskome moru;

3.  izražava svoju ozbiljnu zabrinutost zbog vrlo nestabilnog sigurnosnog stanja na Azovskome moru koje bi lako moglo prerasti u otvoreni sukob;

4.  oštro prosvjeduje protiv diskriminirajuće prakse pretjerano produljenoga režima pregleda kojemu se podvrgavaju plovila koja prolaze kroz Kerčka vrata na putu u ukrajinske luke i iz njih, s obzirom na to da se ti pregledi provode zbog izmišljenih sigurnosnih prijetnji povezanih sa zaštitom novoga mosta preko toga prolaza; zahtijeva objašnjenje zašto se ruska plovila i plovila iz svih ostalih trećih zemalja koja plove prema ruskim lukama na Azovskome moru ne podvrgavaju sličnome režimu; smatra da Rusija svjesno diskriminira ukrajinske luke i zloupotrebljava svoja prava pregleda;

5.  žali zbog činjenice da Ruska Federacija ugrožava gospodarsku situaciju u regiji i da kašnjenja i ograničenja u protoku tereta utječu na radno opterećenje ukrajinskih morskih luka i koče regionalno gospodarstvo; ističe da se financijski gubici već broje u desecima milijuna eura i da se tiču i plovila trgovaca iz EU-a koji plove tim vodama;

6.  osuđuje neprekidnu rusku militarizaciju Crnoga mora, a sada i regije Azovskoga mora, posebno jačanjem ruske crnomorske flote i obalne straže u Azovskome moru; žali zbog toga što je Azovsko more postalo novo pomorsko borilište za ratoborno rusko djelovanje protiv Ukrajine;

7.  osuđuje izgradnju mosta preko Kerčkih vrata kojim se nezakonito pripojeni krimski poluotok povezuje s kontinentalnom Rusijom radi daljnje prisilne integracije tog poluotoka s Rusijom i njegova većeg izdvajanja iz Ukrajine, kojoj i dalje pripada; smatra da je to još jedan primjer toga da Ruska Federacija krši suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine;

8.  smatra da taj most ozbiljno ometa plovidbu Kerčkim vratima između Azovskog i Crnog mora;

9.  žali zbog nezakonitog crpenja naftnih i plinskih resursa koje Ruska Federacija provodi na ukrajinskom teritoriju; ističe moguću opasnost da Rusija prisvoji postojeća ukrajinska naftna i plinska polja u Azovskome moru nakon što postigne cilj njegova pretvaranja u unutarnje jezero u okviru Ruske Federacije;

10.  smatra da su prosvjedi na zapadu, uključujući prosvjede EU-a, protiv ruskoga djelovanja u tom pogledu dosad bili slabi i neučinkoviti unatoč ozbiljnoj prirodi i strateškoj namjeri koja leži iza ruske operacije u Azovskome moru i sve većega broja plovila pod zastavom država članica EU-a na koja ona utječe;

11.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pobliže prati razvoj sigurnosne situacije u Azovskome moru s obzirom na sve veću mogućnost za sukob na pragu Europe jer bi on mogao imati šire sigurnosne posljedice s izravnim učinkom na EU i njegove države članice;

12.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pomogne Ukrajini u iskorištavanju svih diplomatskih mjera i pravnih procedura predviđenih međunarodnim pravom i relevantnim konvencijama, uključujući arbitražni postupak koji je u tijeku u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora, radi suzbijanja ruske neprijateljske prakse u Azovskome moru;

13.  ponovno ističe svoju čvrstu i nepokolebljivu potporu suverenosti, neovisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine;

14.  izražava sućut obiteljima žrtava masovnog ubojstva u koledžu u Kerču 17. listopada 2018. u kojem je poginulo 20 osoba, a deseci su ranjeni, te ukrajinskom narodu; traži da se ruske okupatorske vlasti ne koriste tom tragedijom kao izgovorom da povećaju pritisak na ljudska prava i na one koji se protive novom režimu te da dodatno militariziraju i učvrste svoj sigurnosni nadzor nad tom regijom;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, predsjedniku, premijeru i parlamentu Ukrajine, predsjedniku, premijeru i parlamentu Ruske Federacije, državama članicama te glavnim tajnicima Ujedinjenih naroda, NATO-a i OESS-a.

 

(1)

SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

(2)

SL L 194, 31.7.2018., str. 147.

(3)

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti