Postup : 2018/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0496/2018

Předložené texty :

B8-0496/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.19

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.191v01-00
 
B8-0496/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))  
B8‑0496/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, konkrétně na usnesení ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na Ukrajinu,(1) usnesení ze dne 17. července 2014 o Ukrajině,(2) usnesení ze dne 11. června 2015 o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem,(3) usnesení ze dne 5. října 2017 o případech krymskotatarských vůdců Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semena(4) a usnesení ze dne 14. června 2018 o Rusku, především o případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova,(5)

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 15. května 2018 o částečném otevření mostu přes Kerčský průliv,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu, Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a Chartu OSN,

–  s ohledem na dohodu mezi Ruskou federací a Ukrajinou o spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu z roku 2003, Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách ze dne 5. prosince 1994 a Balíček opatření k realizaci Minských dohod ze dne 12. února 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že před ruským nasazením vojenských plavidel a plavidel pobřežní stráže bylo Azovské moře téměř demilitarizované; vzhledem k tomu, že akce Ruska vedly k dalšímu zhoršování bezpečnostní situace v Černém moři a v Azovském moři a mají výrazný dopad na probíhající válku na východě Ukrajiny;

B.  vzhledem k tomu, že Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu a dohoda o Azovském moři z roku 2003 zaručují svobodu plavby; vzhledem k tomu, že dohoda o Azovském moři vymezuje toto moře jako součást vnitřních vod dotyčných dvou států a oběma stranám dává pravomoc kontrolovat plavidla připlouvající do Azovského moře a odplouvající z něj;

C.  vzhledem k tomu, že výstavba mostu přes Kerčský průliv na nezákonně anektovaný Krymský poloostrov bez souhlasu Ukrajiny představuje další narušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny Ruskou federací;

D.  vzhledem k tomu, že most přes Kerčský průliv omezuje velikost lodí, které mohou připlout do ukrajinských přístavů v Azovském moři na světlou výšku méně než 33 metrů a na délku méně než 160 metrů, což znemožňuje lodím třídy Panamax, které v době před výstavbou mostu představovaly přes 20 % veškeré námořní dopravy, vplout do Azovského moře;

E.  vzhledem k tomu, že Rusko často zastavuje lodě, které směřují do ukrajinských přístavů Mariupol a Berďansk nebo z nich odplouvají, a provádí zdlouhavé kontroly, které mohou trvat i několik dní; vzhledem k tomu, že lodě plující pod ruskou vlajkou nemusí tyto kontroly podstupovat;

F.  vzhledem k tomu, že od dubna 2018 bylo nejméně 120 plavidel členských států EU podrobeno nekalým kontrolním postupům ze strany Ruska v regionu Azovského moře;

G.  vzhledem k tomu, že tento nový postup prováděný Ruskem již měl negativní dopad na místní ekonomiku a na pracovní zátěž ukrajinských přístavů v Azovském moři, které po nezákonné anexi Krymu zajišťovaly odbavení 80 % objemu ukrajinského námořního vývozu;

H.  vzhledem k tomu, že toto systematické narušování pobřežních vod třetích zemí nebo blokování námořní dopravy již Rusko provádělo v Baltském moři, zejména vůči Estonsku, Lotyšsku a Polsku (Viselský záliv);

I.  vzhledem k tomu, že v září 2018 se Ukrajina rozhodla zrušit smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou federací z roku 1997 a vybudovat námořní základnu v Azovském moři, a posílit tak svou vojenskou přítomnost v této oblasti;

1.  silně odsuzuje ruské akce v Azovském moři, které brání plavbě, způsobují zpoždění, dramaticky zvyšují náklady na přepravu a představují další rozměr ruské hybridní války a porušení mezinárodního práva a vlastních závazků Ruska; je znepokojen zvláště postupem zastavování lodí za účelem kontroly ruskou pobřežní stráží ve vzdálenosti 12 mil od ukrajinského pobřeží;

2.  je vážně znepokojen neustávající militarizací oblasti Azovského a Černého moře, zvláště pak nezákonně okupovaného Krymu, včetně rozvoje potenciálu znemožnit vstup či odříznout oblast ze strany Ruské federace, kam patří nové protiletadlové systémy S-400;

3.  vyjadřuje velmi vážné obavy ohledně velice nestabilní bezpečnostní situace v Azovském moři, která by snadno mohla přerůst v otevřený konflikt;

4.  odsuzuje ruský postup nadměrně dlouhých kontrol plavidel, která plují do Azovského moře nebo z něj vyplouvají a míří do ukrajinských přístavů nebo z nich odplouvají; zdůrazňuje, že ruské lodě nebo lodě směřující do ruských přístavů nebo opouštějící tyto přístavy takovému zacházení nepodléhají; zdůrazňuje, jak katastrofální dopad tyto kontroly mají na ukrajinské odvětví rybolovu;

5.  považuje tyto postupy za vědomou a záměrnou diskriminaci ukrajinských přístavů a za porušování práv na kontrolu; obává se, že pokud tyto postupy kontrol a blokád vyvíjené v Azovském moři nebudou řešeny, mohly by být použity i na dalších místech včetně Černého moře;

6.  vyjadřuje politování nad snahou Ruska násilně začlenit nezákonně anektovaný Krym pomocí výstavby mostu přes Kerčský průliv; vítá rozhodnutí Rady rozšířit omezující opatření na subjekty zapojené do výstavby mostu přes Kerčský průliv a vyzývá Radu, aby rozšířila rozsah akcí, na které jsou sankce uvaleny, a začlenila ty, kteří zodpovídají za plánování a provádění ruské nezákonné a diskriminační politiky kontrol v Azovském moři, a ty, kteří dohlížejí na výstavbu a provoz mostu přes Kerčský průliv;

7.  vyzývá Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), aby rozšířila svůj mandát pozorovatelské mise na Azovské moře, nebo aby stanovila samostatnou mezinárodní pozorovatelskou misi pro tento vodní útvar;

8.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby pozorněji sledovala vyvíjející se bezpečnostní situaci v Azovském moři s ohledem na rostoucí riziko vzniku konfliktu na prahu Evropy, což by mohlo mít širší bezpečnostní následky, které budou mít přímý vliv na EU a její členské státy; v této souvislosti se domnívá, že by bylo velmi užitečné jmenovat zvláštního vyslance EU pro Krym a oblast Donbasu, jehož povinnosti by se týkaly i Azovského moře;

9.  vyzývá Komisi, aby do této oblasti vyslala zvláštní misi odborníků k posouzení hospodářských škod fakticky způsobených blokádou a aby zvážila zavedení zvláštního programu pro hospodářský rozvoj, který by mohl být v zasažených oblastech prováděn, včetně pomoci při opětovném otevření civilního letiště v Mariupolu a při vytváření plánů na alternativní přepravní trasu pro ukrajinské zboží;

10.  vyjadřuje politování nad nezákonnou těžbou zásob ropy a plynu Ruskou federací na ukrajinském území; zdůrazňuje možné nebezpečí, že Rusko zabere existující ukrajinská ropná a plynová pole v Azovském moři, jakmile docílí přeměny tohoto moře na vnitřní moře v rámci Ruské federace;

11.  vřele vítá pevnou podporu Ukrajiny ze strany NATO; žádá o další pomoc a zapojení, včetně zvýšené přítomnosti v Černém a Azovském moři, společných vojenských cvičení a operací a pomoci při posilování vojenských a námořních schopností Ukrajiny;

12.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby pomohla ukrajinské straně využít všech diplomatických akcí a právních postupů, které poskytuje mezinárodní právo a příslušné úmluvy, včetně probíhajícího rozhodčího řízení v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, s cílem bránit se ruským nepřátelským postupům v Azovském moři;

13.  opakovaně podporuje nezávislost a územní celistvost Ukrajiny; opětovně potvrzuje svrchovanost Ukrajiny nad Krymským poloostrovem;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, generálnímu tajemníkovi NATO, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a členským státům EU.

(1)

Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 213.

(2)

Úř. věst. C 224, 21.6.2016, s. 14.

(3)

Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 74.

(4)

Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 86.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0259.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění