Procedūra : 2018/2885(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0498/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0498/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0434

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 486kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.193v01-00
 
B8-0498/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP))  
B8-0498/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši 2014. gada 11. marta rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā(1), 2015. gada 12. februāra rezolūciju par Raif Badawi lietu Saūda Arābijā(2), 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par Ali Mohammed al-Nimr lietu(3), 2018. gada 31. maija rezolūciju par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā(4), 2016. gada 25. februāra rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā(5), 2017. gada 30. novembra rezolūciju par stāvokli Jemenā(6) un 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par stāvokli Jemenā(7), kurā prasīts piemērot ES mēroga ieroču embargo Saūda Arābijai, ņemot vērā nopietnos apgalvojumus par to, ka Saūda Arābija Jemenā pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības,

–  ņemot vērā G7 valstu ārlietu ministru 2018. gada 17. oktobra paziņojumu par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini 2018. gada 9. un 15. oktobra piezīmes,

–  ņemot vērā ANO cilvēktiesību komisāres Michelle Bachelet 2018. gada 16. oktobra paziņojumu, kurā viņa mudināja Saūda Arābiju nodot atklātībai visu tās rīcībā esošo informāciju par J. Khashoggi pazušanu,

–  ņemot vērā ANO ekspertu 2018. gada 9. oktobra paziņojumu, kurā prasīts veikt izmeklēšanu par J. Khashoggi pazušanu Stambulā,

–  ņemot vērā ANO Darba grupas vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos 2018. gada 18. oktobra ziņojumu,

–  ņemot vērā Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē,

–  ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē;

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 2015. gada Saharova balvas par domas brīvību un vārda brīvību piešķiršanu Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā plaši pazīstamais Saūda Arābijas žurnālists un ASV pastāvīgais iedzīvotājs Jamal Khashoggi ieradās Saūda Arābijas konsulātā Stambulā 2018. gada 2. oktobrī, lai iegūtu dokumentus, kas bija vajadzīgi laulību reģistrācijai, un kopš tā laika no viņa vairs nav bijis ne ziņas; tā kā Saūda Arābija vispirms noliedza savu iesaisti J. Khashoggi pazušanā, apgalvojot, ka viņš atstājis konsulātu viens pats neilgi pēc ierašanās, bet septiņpadsmit dienas vēlāk pēc spēcīga starptautiskās sabiedrības spiediena atzina, ka viņš gājis bojā kautiņā, kas izcēlies konsulātā; tā kā Saūda Arābija nav sniegusi nekādus pierādījumus, lai pamatotu šo apgalvojumu;

B.  tā kā PV/AP un dalībvalstis nepieņēma Saūda Arābijas paskaidrojumu un uzstāja, ka ir nepieciešama vienlaidu rūpīga, uzticību raisoša un pārredzama izmeklēšana, lai atklātu J. Khashoggi patiesos slepkavības apstākļus un nodrošinātu, ka tiek pilnībā saukti pie atbildības visi vainīgie;

C.  tā kā Turcijas valdība un drošības dienestu avoti ir nākuši klajā ar apgalvojumiem, ka J. Khashoggi konsulātā ir spīdzināts, nogalināts un pēc tam viņa ķermenis ir sadalīts daļās un ka šajās darbībās pilnīgi noteikti bija iesaistīti 15 Saūda Arābijas valstspiederīgie; tā kā ASV izlūkdienesta pārstāvji ir atkārtoti pārtvēruši Saūda Arābijas informāciju par plāniem notvert J. Khashoggi;

D.  tā kā dažas identificētās personas, kas tiek turētas aizdomās saistībā ar J. Khashoggi pazušanu, ir cieši saistītas ar Saūda Arābijas kroņprinci Mohammad Bin Salman Al Saud, proti, tie ir viņa drošības dienesta darbinieki un tiesu medicīnas eksperts, kas ieņem augstu amatu Saūda Arābijas Iekšlietu ministrijā; tā kā viņu iespējamā atrašanās Saūda Arābijas konsulātā Stambulā 2. oktobrī — dienā, kad pazuda J. Khashoggi, — nozīmē, ka kroņprincis ir personīgi iesaistīts viņa pazušanā un iespējamā slepkavībā;

E.  tā kā Saūda Arābijas iestādes šos apgalvojumus ir noraidījušas kā nepamatotus un absolūti nepatiesus; tā kā konsulāta videonovērošanas sistēmas dati 2. oktobrī tika dzēsti un visiem Turcijas valstspiederīgajiem, kas strādā konsulātā, tika dots rīkojums doties atvaļinājumā; tā kā saskaņā ar pieejamajām ziņām Saūda Arābijas ģenerālkonsuls Stambulā Mohammad al-Otaibi atstāja Turciju 16. oktobrī;

F.  tā kā Saūda Arābijas aģentu vēršanās pret J. Khashoggi Saūda Arābijas konsulātā ir 1963. gada Vīnes Konvencijas par konsulārajiem sakariem 55. panta 2. punkta klajš pārkāpums, jo minētajā punktā ir teikts, ka “konsulārās telpas nedrīkst izmantot jebkādā veidā, kurš nav savienojams ar konsulāro funkciju veikšanu”; tā kā minētās konvencijas 41. pantā ir norādīts, ka diplomātisko imunitāti “saskaņā ar kompetentas tiesu varas iestādes nolēmumu” var anulēt, ja ir izdarīts “smags noziegums”;

G.  tā kā trīs plaši pazīstami ANO eksperti, proti ANO Darba grupas vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos galvenais referents Bernard Duhaime, ANO īpašais referents vārda brīvības jautājumos David Kaye un ANO īpašā referente jautājumos par tūlītēju nāvessodu izpildi Agnes Callamard, ir prasījuši veikt J. Khashoggi lietas neatkarīgu un starptautisku izmeklēšanu;

H.  tā kā, valdot sašutumam par J. Khashoggi pazušanu, vairāki augsta līmeņa runātāji, sponsori un plašsaziņas līdzekļu partneri ir atsaukuši savu dalību konferencē par turpmākajām ieguldījumu iniciatīvām, kuru ir plānots organizēt Rijādā 2018. gada beigās;

I.  tā kā vairāki ASV senatori, atjauninot tā dēvēto Magņitska likumu, ir sākuši procedūru, lai sauktu pie atbildības Saūda Arābijas valstspiederīgos, kas bija iesaistīti J. Khashoggi pazušanā;

J.  tā kā Saūda Arābija kopš 2017. gada ir arestējusi desmitiem disidentu, tostarp rakstniekus, žurnālistus, sieviešu tiesību aktīvistus un garīdzniekus, apsūdzības galvenokārt balstot uz viņu mierīgi paustajiem viedokļiem vai politisko piederību; tā kā varas iestādes prasa piespriest vairākiem no šiem aktīvistiem nāvessodu; tā kā kroņprincis Mohammad Bin Salman Al Saud ir uzraudzījis ievērojamu aktīvistu, juristu un cilvēktiesību aizstāvju tālejošas represijas, kas ir pastiprinājušās, kopš viņš sāka pārņemt savā kontrolē valsts drošības iestādes;

K.  tā kā disidentu apklusināšanas stratēģija ir vēl jo iedarbīgāka tādēļ, ka papildus iekšējām represijām Saūda Arābijas iestādes gūst atbalstu no citu valstu valdībām, kuras klusējot neiebilst pret represijām un izrāda nespēju cīnīties par saviem principiem;

L.  tā kā Saūda Arābijas politiskā un sociālā sistēma joprojām ir nedemokrātiska un diskriminējoša, tā padara sievietes par otrās šķiras pilsoņiem, nepieļauj nekādu reliģijas un ticības brīvību, nopietni diskriminē valstī daudzos viesstrādniekus un paredz smagas represijas pret visiem, kas pauž iebildumus;

M.  tā kā 2018. gada 31. maija rezolūcijā par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā Parlaments aicināja Padomi apsvērt iespēju ieviest mērķtiecīgus pasākumus pret personām, kas ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Saūda Arābijā, un iecelt ANO Cilvēktiesību padomē īpašu ziņotāju par cilvēktiesībām Saūda Arābijā;

N.  tā kā uzskatu brīvība un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir jebkura cilvēka pamattiesības un ārkārtīgi svarīgs demokratizācijas un reformu priekšnosacījums un katalizators, un tām ir būtiska nozīme varas kontrolēšanā; tā kā brīvi, dažādi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir jebkurai sabiedrībai būtiski svarīgi, lai veicinātu un aizsargātu cilvēktiesības; tā kā žurnālistu darbs, atklājot ļaunprātīgu varas izmantošanu, ziņojot par korupciju un apstrīdot vispārpieņemtos uzskatus, bieži pakļauj viņus īpašam iebiedēšanas un vardarbības riskam,

1.  pauž visstingrāko nosodījumu par Jamal Khashoggi piespiedu pazušanu un iespējamo valsts atbalstīto slepkavību Saūda Arābijas konsulātā Stambulā 2018. gada 2. oktobrī;

2.  noraida paskaidrojumus, ko līdz šim ir sniegušas Saūda Arābijas iestādes, jo tiem trūkst ticamības; norāda — tas, ka Saūda Arābijas iestādes nav sniegušas nekādus pierādījumus par J. Khashoggi ierašanos konsulātā un došanos prom no tā, ir pretrunā to apgalvojumiem par apņemšanos veikt īstu un efektīvu šī jautājuma izmeklēšanu;

3.  prasa nekavējoties sākt neatkarīgu un objektīvu starptautisku izmeklēšanu par J. Khashoggi pazušanu un iespējamo slepkavību un identificēt un saukt pie atbildības vainīgos;

4.  aicina PV/AP ierosināt, Komisiju izstrādāt un Padomi pieņemt sarakstu ar Saūda Arābijas valstspiederīgajiem, attiecībā uz kuriem tiktu piemēroti mērķtiecīgi pasākumi, piemēram, ceļošanas aizliegumi un aktīvu iesaldēšana, par viņu lomu J. Khashoggi pazušanā un iespējamā slepkavībā, kā arī citu nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā Saūda Arābijā; uzstāj, ka šādā sarakstā būtu jāietver ne tikai vainīgie, bet arī šī nozieguma plānotāji un atbalstītāji;

5.  atzinīgi vērtē nostāju, ko, valdot sašutumam par J. Khashoggi slepkavību, ieņēmušas dažas dalībvalstis, kā arī ekonomikas dalībnieki un starptautiskās organizācijas, tostarp Starptautiskais Valūtas fonds, boikotējot konferenci par turpmākajām ieguldījumu iniciatīvām, kuru ir plānots organizēt Rijādā 2018. gada beigās; uzstāj, ka turpmākā iesaiste būtu jāveido, pamatojoties uz vispārējo vērtību ievērošanu;

6.  pauž stingru atbalstu iniciatīvai izveidot ES vispārēju cilvēktiesību sankciju režīmu, kas tiktu piemērots cilvēktiesību pārkāpējiem visā pasaulē un kas izpaustos kā vīzu aizliegums attiecīgajām personām un viņu aktīvu iesaldēšana; sagaida, ka Nīderlandes iestāžu organizētajā konferencē, kuru plānots rīkot Hāgā novembrī, lai sāktu iniciatīvu, tiks gūti konkrēti rezultāti, un mudina dalībvalstis pilnībā atbalstīt šo priekšlikumu;

7.  pauž bažas par to, ka J. Khashoggi pazušana ir tieši saistīta ar kritiku, ko viņš pēdējo gadu laikā paudis par Saūda Arābijas īstenoto politiku; atkārtoti aicina Saūda Arābijas iestādes sākt ievērot pamattiesības, tostarp tiesības uz dzīvību un tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu opozīciju;

8.  pauž nosodījumu par represijām, kas tiek vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp sieviešu tiesību aizstāvjiem, kritiski noskaņotiem žurnālistiem, garīdzniekiem un citiem miermīlīgiem aktīvistiem Saūda Arābijā un kas liek apšaubīt valstī notiekošā reformu procesa ticamību; aicina Saūda Arābijas valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus un citas pārliecības dēļ ieslodzītās personas, kas aizturētas un notiesātas tikai tāpēc, ka izmantojušas vārda brīvību un miermīlīgi darbojušās cilvēktiesību jomā;

9.  pauž nopietnas bažas par četru Kataras valstspiederīgo Mohsin Al-Korbi, Abdulaziz Abdullah, Nawaf Al- Rasheed un Ahmed Khalid Meqbel līdzīgu piespiedu pazušanu, kas notika 2018. gadā; mudina Saūda Arābijas valdību sniegt informāciju par viņu atrašanās vietu un nekavējoties viņus atbrīvot;

10.  prasa nekavējoties apturēt Saūda Arābijas tiesības uz dalību ANO Cilvēktiesību padomē rupjo un sistemātisko cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, kuros šī valsts iesaistās gan savā teritorijā, gan ārpus tās; atkārtoti aicina ES ierosināt ANO Cilvēktiesību padomē iecelt īpašu referentu par cilvēktiesībām Saūda Arābijā;

11.  mudina ES un tās dalībvalstis ieņemt spēcīgu nostāju nākamajā Cilvēktiesību padomes sanāksmē Ženēvā, kuras laikā 5. novembrī vispārējā periodiskā pārskata satvarā Saūda Arābija iepazīstinās ar savu stāvokli cilvēktiesību jomā;

12.  aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt turpmāku Raif Badawi pēršanu un nekavējoties un bez nosacījumiem viņu atbrīvot, jo viņš ir ieslodzītais pārliecības dēļ, proti, ieslodzīts un notiesāts tikai tāpēc, ka izmantojis vārda brīvību; prasa ES turpināt vērst uzmanību uz Raif Badawi lietu visa veida augsta līmeņa saziņā;

13.  aicina Saūda Arābijas iestādes nekavējoties noteikt moratoriju attiecībā uz nāvessoda piemērošanu kā soli virzienā uz tā pilnīgu atcelšanu; prasa pārskatīt visus noteiktos nāvessodus, lai nodrošinātu, ka to tiesas prāvas atbilst starptautiskajiem standartiem;

14.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju aktīvi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas un privātpersonas, kas aizstāv cilvēktiesības Saūda Arābijā, tostarp organizējot cietuma apmeklējumus, uzraugot tiesas procesus un nākot klajā ar publiskiem paziņojumiem;

15.  atkārtoti apliecina gatavību risināt konstruktīvu un svarīgu dialogu ar Saūda Arābiju par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, un šīs valsts nozīmi reģionā;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Viņa Augstībai Karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud un kroņprincim Mohammad Bin Salman Al Saud, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra ģenerālsekretāram.

 

(1)

OV C 378, 9.11.2017., 64. lpp.

(2)

OV C 310, 25.8.2016., 29. lpp.

(3)

OV C 349, 17.10.2017., 34. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0232.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0066.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0473.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0383.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums