Процедура : 2018/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0502/2018

Внесени текстове :

B8-0502/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 496kWORD 56k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP))


Елена Валенсиано, Франсишку Асиш, Рамон Хауреги Атондо от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението във Венесуела, и по-специално тези от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2), от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела(3), от 8 юни 2016 г. относно положението във Венесуела(4), от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела(5), от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела(6), от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(7), както и от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия(8),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Междуамериканската демократична харта, приета на 11 септември 2001 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид становището от 1 октомври 2018 г. на експертите на ООН относно кризата в здравната система във Венесуела,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 май 2018 г. относно Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 9 август 2018 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно последните събития във Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 9 октомври 2018 г. на говорителя на ЗП/ВП относно смъртта на общински съветник Фернандо Албан във Венесуела,

–  като взе предвид съвместното комюнике от 15 септември 2018 г. на Групата от Лима относно Венесуела,

–  като взе предвид Резолюцията на Съвета на ООН за правата на човека от 27 септември 2018 г. относно насърчаването и защитата на правата на човека в Боливарска република Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 10 октомври 2018 г. на председателите на неговия подкомитет по правата на човека и на неговия комитет по външните работи относно смъртта на Фернандо Албан,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че правителството на Венесуела стартира на 20 август 2018 г. икономически план, който включва въвеждането на нова парична единица, значителна девалвация на паричната единица, увеличение на цените на горивата, които ще достигнат международните ценови равнища, и увеличение с 5900% на минималната работна заплата; като има предвид, че тези неотдавнашни икономически мерки засилиха свободното падане на икономиката и имат пагубно въздействие върху малките и средните предприятия (МСП);

Б.  като има предвид, че икономическото и социалното положение във Венесуела продължава да се влошава, което се дължи на въздействието на международните санкции; като има предвид, че според правителството на Венецуела Euroclear е замразил публични активи в размер до 122 милиарда евро след налагането на международните финансови санкции; като има предвид, че тези средства са били заделени за покупка на лекарства и храни за страната, която страда от 90% недостиг на лекарства, чести прекъсвания на електроснабдяването и срив на обществените услуги;

В.  като има предвид, че на 8 февруари 2018 г. прокурорът на Международния наказателен съд (МНС) обяви започването на предварително разследване на предполагаеми престъпления, извършени във Венесуела от април 2017 г. насам; като има предвид, че се твърди, че силите за сигурност на държавата често са използвали прекомерна сила за разпръскване и усмиряване на демонстрации, че са арестували и задържали хиляди действителни или предполагаеми членове на опозицията, за част от които се предполага, че са били подлагани на тежки форми на малтретиране по време на задържането; като има предвид, че също така се съобщава, че някои групи демонстранти са прибягнали до насилие, което е довело до раняването или смъртта на някои членове на силите за сигурност;

Г.  като има предвид, че на 27 септември 2018 г. група от държави — страни по Конвенцията, а именно Република Аржентина, Канада, Република Колумбия, Република Чили, Република Парагвай и Република Перу, сезира за положението в Боливарска република Венесуела Службата на прокурора на МНС; като има предвид, че съгласно член 14 от Римския статут на Международния наказателен съд сезиращите държави са поискали от прокурора да започне разследване на престъпления срещу човечеството, за които се твърди, че са извършени на територията на Венесуела след 12 февруари 2014 г., с цел да се определи дали на едно или повече лица следва да бъдат предявени обвинения за извършването на такива престъпления;

Д.  като има предвид, че на 28 май 2018 г. Съветът прие заключения относно Венесуела, с които се призовава за провеждане на нови президентски избори в съответствие с признати демократични стандарти и с конституционния ред на Венесуела; като има предвид, че на 25 юни 2018 г. Европейският съвет разшири списъка на ограничителните мерки, като включи общо 18 граждани на Венесуела, заемащи официални постове, които носят отговорност за нарушения на правата на човека и за накърняване на демокрацията и на върховенството на закона във Венесуела; като има предвид, че тези мерки включват забрана за пътуване и замразяване на активите;

Е.  като има предвид, че на 4 август 2018 г. президентът Мадуро стана жертва на нападение с безпилотен летателен апарат, докато произнасяше реч за отбелязване на 81-та годишнина на националната армия; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки „[отхвърлят] всяка форма на насилие и [очакват] извършване на цялостно и прозрачно разследване на нападението с безпилотен летателен апарат с цел установяване на фактите, при пълно зачитане на принципите на правовата държава и на правата на човека“;

Ж.  като има предвид, че след нападението с безпилотен летателен апарат Хуан Рекесен, член на Националното събрание, и Фернандо Албан, общински съветник от опозицията, са били задържани от Разузнавателната служба на Венесуела (SEBIN); като има предвид, че на 8 октомври 2018 г. Фернандо Албан умира, докато е задържан от SEBIN; като имат предвид, че международната общност, включително Европейската служба за външна дейност и Европейският парламент, поискаха щателно и независимо разследване за изясняване на обстоятелствата около неговата смърт;

З.  като има предвид, че според Foro Penal към момента във Венесуела има 183 политически затворници; като има предвид, че Лоран Салех, студентски лидер, задържан от 2014 г., който е бил част от демократичната опозиция във Венесуела и е сред тези, получили наградата „Сахаров“ през 2017 г., е бил освободен от правителството на Венесуела на 12 октомври 2018 г. и му е било разрешено да пътува до Испания за медицинско лечение;

И.  като има предвид, че Националната избирателна комисия (CNE) е определила 9 декември 2018 г. за дата за избори за общински съвети в страната; като има предвид, че CNE е обявила, че на 37 политически партии ще бъде разрешено да се състезават на тези избори: 21 национални партии, включително пет нови партии; 11 регионални партии; и пет партии на коренното население; като има предвид, че най-големите политически партии, а именно Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) и Voluntad Popular, няма да имат право да участват;

Й.  като има предвид, че на последното заседание на Съвета по външни работи на 15 октомври 2018 г. ЕС и неговите държави членки потвърдиха своята силна позиция по отношение на политическата криза във Венесуела, като потвърдиха, че може да има само демократично политическо решение на настоящата криза в страната; като има предвид, че беше решено да се проучи възможността за създаване на контактна група, чиято цел би била да се насърчава инициатива, която да се ръководи съвместно с ключови регионални и международни партньори, с оглед на създаването на условия, които биха могли да доведат до политически процес;

1.  изтъква, че е заявил своята позиция относно Венесуела в осем предишни резолюции през настоящия парламентарен мандат, като последната е от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия;

2.  отново изразява своята дълбока загриженост във връзка с повтарящите се нарушения на основните права и свободи във Венесуела и изразява солидарност с всички граждани на Венесуела; настоятелно призовава органите на Венесуела да гарантират незабавно прекратяване на всички нарушения на правата на човека, включително нарушенията срещу цивилни лица, и пълно зачитане на всички права на човека и основни свободи, включително свободата на словото, свободата на печата и свободата на събиранията; настоятелно призовава органите на Венесуела да зачитат всички демократично избрани институции, и по-конкретно Националното събрание, да освободят всички политически затворници и да спазват демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека;

3.  отхвърля всяка форма на насилие и изказва своите съболезнования на близките на Фернандо Албан; припомня, че задължението на държавата е да гарантира безопасността и физическата неприкосновеност на задържаните лица, и подкрепя призивите за цялостно и независимо разследване за изясняване на обстоятелствата около смъртта на г-н Албан;

4.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна ситуация във Венесуела, довела до тежък недостиг на храна и основни лекарства, както и до безпрецедентен и нарастващ поток от бежанци и мигранти към съседни държави и отвъд; призовава да се съгласува незабавно план за спешен достъп на хуманитарната помощ за Венесуела и призовава венесуелските органи да осигуряват в спешен порядък безпрепятствен достъп за хуманитарната помощ и да разрешават достъп на международните организации, които желаят да оказват помощ на населението; призовава за бързото прилагане на краткосрочен отговор за борба с недохранването;

5.  подчертава пълното зачитане на независимостта на преценката на прокурора на МНС дали Римският статут се прилага за започване на разследване в случая с Венесуела; припомня ангажиментите на ЕС към многостранно сътрудничество и ролята на МНС в борбата срещу безнаказаността за тежки престъпления срещу човечеството и за изправянето на извършителите пред съда;

6.  подкрепя двойната стратегия на ЕС към Венесуела, определена от ЗП/ВП на 15 октомври 2018 г.; потвърждава отново своята позиция относно лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, и подкрепя инициативата за започване на проучвателни контакти с регионални и международни партньори, за да проучи възможността за създаване на контактна група; припомня, че единственото решение за кризата на Венесуела е политическо и демократично и че то може да бъде постигнато само по пътя на преговорите;

7.  отново заявява, че провеждането на нови избори е единственият начин за връщане на легитимността на основните институции на страната; припомня, че международната общност няма да приеме резултатите от изборите, докато опозиционните лидери са лишени от свобода, а на политическите партии е забранено да участват в изборите; припомня своите предишни призиви за освобождаване на всички политически затворници и за подкрепа на демократичните принципи, върховенството на закона и правата на човека във Венесуела;

8.  припомня, че през май 2018 г. Парламентът е изпратил делегация за посещение на сухопътните граници на Венецуела с Колумбия и Бразилия, и призовава през 2019 г. да бъде изпратена ad hoc делегация в Перу, за да се направи оценка на място на въздействието на миграционната криза, предизвикана от събитията във Венесуела;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1)

OВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 145.

(2)

OВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.

(3)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.

(4)

OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 101.

(5)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 137.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0041.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2018)0313.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация