Διαδικασία : 2018/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0502/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0502/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 493kWORD 56k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, και ιδίως εκείνα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3), της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4), της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(5), της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(6), της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(7) και της 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία(8),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 1ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την κρίση του συστήματος υγείας στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), της 9ης Αυγούστου 2018, σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, στις 9 Οκτωβρίου 2018, του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ, σχετικά με τον θάνατο του δημοτικού συμβούλου Fernando Albán στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ομάδας της Λίμα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των προέδρων της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, στις 10 Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το θάνατο του Fernando Albán,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δρομολόγησε οικονομικό σχέδιο στις 20 Αυγούστου 2018, το οποίο περιλάμβανε την εισαγωγή νέου νομίσματος, τη σημαντική υποτίμηση του νομίσματος, την αύξηση των τιμών των καυσίμων στα διεθνή επίπεδα τιμών και την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5.900%· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα έχουν επιδεινώσει την ελεύθερη πτώση της οικονομίας και έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις ΜΜΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση συνεχίζει επίσης να επιδεινώνεται στη Βενεζουέλα λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι διεθνείς κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η Euroclear έχει παγώσει δημόσια περιουσιακά στοιχεία ύψους έως 1,2 δισ. ευρώ μετά την επιβολή διεθνών οικονομικών κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια αυτά προορίζονταν για την αγορά φαρμάκων και τροφίμων για τη χώρα, η οποία υποφέρει από έλλειψη φαρμάκων σε ποσοστό 90%, συχνές διακοπές ρεύματος και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για τα εγκλήματα που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στη Βενεζουέλα από τον Απρίλιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποστηριχθεί πως οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους χρησιμοποιούν συχνά υπερβολική δύναμη για τη διάλυση διαδηλώσεων και ότι έχουν συλληφθεί και κρατούνται χιλιάδες πραγματικά ή θεωρούμενα μέλη της αντιπολίτευσης, ορισμένα από τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς αυτούς, υπέστησαν σοβαρή κακοποίηση και κακομεταχείριση κατά την κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης αναφερθεί πως κάποιες ομάδες διαδηλωτών κατέφυγαν σε βίαια μέσα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τον θάνατο ορισμένων μελών των σωμάτων ασφαλείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ομάδα κρατών μερών του ΔΠΔ, και συγκεκριμένα η Δημοκρατία της Αργεντινής, ο Καναδάς, η Δημοκρατία της Κολομβίας, η Δημοκρατία της Χιλής, η Δημοκρατία της Παραγουάης και η Δημοκρατία του Περού, παρέπεμψαν το ζήτημα της κατάστασης στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας στην Εισαγγελία του ΔΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα αναφέροντα κράτη μέλη ζήτησαν από τον εισαγγελέα να κινήσει έρευνα σχετικά με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν στο έδαφος της Βενεζουέλας από τις 12 Φεβρουαρίου 2014, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα θα πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Μαΐου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη Βενεζουέλα όπου ζητούσε τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα και τη συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέκτεινε τον κατάλογο των περιοριστικών μέτρων σε ένα σύνολο 18 υπηκόων της Βενεζουέλας που κατέχουν επίσημες θέσεις, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Αυγούστου 2018 ο πρόεδρος Μαδούρο ήταν θύμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση για την 81η επέτειο του εθνικού στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της «[απορρίπτουν] κάθε μορφή βίας και [αναμένουν] ότι μια συνολική και διαφανής έρευνα [της] επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών [θα] διενεργηθεί για να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά, με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι Juan Redquesens, μέλος της Εθνοσυνέλευσης, και Fernando Albán, αντιπολιτευόμενος δημοτικός σύμβουλος, συνελήφθησαν από την υπηρεσία πληροφοριών της Βενεζουέλας (SEBIΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Fernando Albán απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου 2018, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τη SEBIΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα για την αποσαφήνιση των περιστάσεων του θανάτου του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Foro Penal, υπάρχουν σήμερα 183 πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lorent Saleh, ηγέτης των φοιτητών, μέλος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και ένας από εκείνους στους οποίους απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2017, που είχε συλληφθεί το 2014, αφέθηκε ελεύθερος από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας στις 12 Οκτωβρίου 2018 και του επιτράπηκε να ταξιδέψει στην Ισπανία για ιατρική θεραπεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) όρισε την 9η Δεκεμβρίου 2018 ως ημερομηνία εκλογής των δημοτικών συμβουλίων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CNE ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί σε 37 πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν στις εκλογές αυτές: 21 εθνικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων πέντε νέων· 11 περιφερειακά κόμματα και πέντε κόμματα αυτοχθόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων (Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) και Voluntad Popular)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πιο πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στις 15 Οκτωβρίου 2018, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιβεβαίωσαν την ισχυρή θέση τους όσον αφορά την πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας παράλληλα ότι μπορεί να υπάρξει μόνο δημοκρατική πολιτική λύση στην τρέχουσα κρίση της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας ομάδας επαφής, στόχος της οποίας θα είναι η προώθηση μιας πρωτοβουλίας που θα καθοδηγείται από κοινού με βασικούς περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πολιτική διαδικασία·

1.  επισημαίνει ότι εξέφρασε τη θέση του σχετικά με τη Βενεζουέλα σε οκτώ προηγούμενα ψηφίσματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το τελευταίο από τα οποία, της 5ης Ιουλίου 2018, αναφερόταν στη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία·

2.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στη Βενεζουέλα και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να διασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων κατά πολιτών, και ότι θα γίνονται πλήρως σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ των οποίων η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του συνέρχεσθαι· προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να σέβονται όλους τους δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς, ιδίως την Εθνοσυνέλευση, να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να τηρούν τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  απορρίπτει κάθε μορφή βίας και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς του Fernando Albán· υπενθυμίζει ότι είναι καθήκον του κράτους να διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των ατόμων που τελούν υπό κράτηση και υποστηρίζει τις εκκλήσεις για ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν οι περιστάσεις του θανάτου του κ. Albán·

4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρότατες ελλείψεις τροφίμων και βασικών φαρμάκων και μια άνευ προηγουμένου και αυξανόμενη ροή προσφύγων και μεταναστών προς γειτονικές χώρες και πέραν αυτών· ζητεί να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία για ένα σχέδιο επείγουσας πρόσβασης για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη χώρα και καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν επειγόντως την απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και να παράσχουν πρόσβαση σε διεθνείς οργανώσεις που επιθυμούν να βοηθήσουν τον πληθυσμό· ζητεί την ταχεία εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού·

5.  τονίζει τον πλήρη σεβασμό του στην ανεξαρτησία της αξιολόγησης, εκ μέρους του εισαγγελέα του ΔΠΔ, του κατά πόσον το Καταστατικό της Ρώμης εφαρμόζεται ή όχι για την έναρξη έρευνας στην περίπτωση της Βενεζουέλας· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης και του ρόλου του ΔΠΔ στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και στην προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

6.  στηρίζει τη διττή στρατηγική της ΕΕ έναντι της Βενεζουέλας, όπως προσδιορίστηκε από την ΑΕ/ΥΕ στις 15 Οκτωβρίου 2018· επιβεβαιώνει τη θέση του σχετικά με τους υπεύθυνους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την έναρξη διερευνητικών επαφών με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας μιας ομάδας επαφής· υπενθυμίζει ότι η λύση για την κρίση της Βενεζουέλας μπορεί να είναι μόνο πολιτική, δημοκρατική και να προκύψει από διαπραγματεύσεις·

7.  επαναλαμβάνει ότι η διεξαγωγή νέων εκλογών είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η νομιμότητα στα κύρια θεσμικά όργανα της χώρας· υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί τα εκλογικά αποτελέσματα, ενόσω ηγέτες της αντιπολίτευσης είναι φυλακισμένοι και υπάρχουν πολιτικά κόμματα η λειτουργία των οποίων είναι απαγορευμένη· υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και την τήρηση των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα·

8.  υπενθυμίζει ότι απέστειλε αντιπροσωπεία στα χερσαία σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία και τη Βραζιλία τον Μάιο του 2018 και ζητεί να σταλεί στο Περού ad hoc αντιπροσωπεία το 2019 για να αξιολογηθεί επιτόπου ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής κρίσης της Βενεζουέλας·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

(1)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.

(2)

ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.

(3)

ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.

(4)

ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.

(5)

ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 137.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου