Procedūra : 2018/2891(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0502/2018

Pateikti tekstai :

B8-0502/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 411kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6), 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(7) ir 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija(8),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 11 d. priimtą Amerikos šalių demokratinę chartiją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 1 d. JT ekspertų pareiškimą dėl sveikatos sistemos krizės Venesueloje;

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai 2018 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 9 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl savivaldybės tarybos nario Fernando Albáno mirties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 15 d. Limos grupės bendrą pranešimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 27 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos Venesuelos Bolivaro Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Žmogaus teisių pakomitečio ir Žmogaus teisių komiteto pirmininkų pareiškimą dėl Fernando Albáno mirties,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Venesuelos vyriausybė 2018 m. rugpjūčio 20 d. pradėjo įgyvendinti ekonomikos planą, į kurį įtrauktas naujos valiutos įvedimas, labai didelė valiutos devalvacija, kuro kainų padidinimas iki tarptautinių kainų lygio ir 5 900 proc. minimalaus darbo užmokesčio padidinimas; kadangi šios naujausios ekonominės priemonės tik dar labiau paspartino ekonomikos griūtį ir daro pražūtingą poveikį MVĮ;

B.  kadangi dėl tarptautinių sankcijų poveikio taip pat toliau blogėja Venesuelos ekonominė ir socialinė padėtis; kadangi, anot Venesuelos vyriausybės, pritaikius tarptautines finansines sankcijas, įmonė „Euroclear“ įšaldė viešąjį turtą, kurio vertė – iki 1,2 mlrd. EUR; kadangi šios lėšos buvo numatytos tam, kad būtų įsigyta vaistų ir maisto produktų šalyje, kurioje trūksta 90 proc. vaistų, dažnai nutrūksta elektros energijos tiekimas ir žlugo viešosios paslaugos;

C.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuroras 2018 m. vasario 8 d. paskelbė, kad pradedamas išankstinis tariamų nusikaltimų, įvykdytų Venesueloje nuo 2017 m. balandžio mėn., tyrimas; kadangi tvirtinama, kad valstybės saugumo pajėgos dažnai naudojo pernelyg didelę jėgą, siekdamos išsklaidyti ir nuslopinti demonstracijas, ir areštavo bei sulaikė tūkstančius tikrų ar numanomų opozicijos narių, o kai kurie iš jų, kaip įtariama, sulaikymo įstaigose patyrė didelį smurtą ir netinkamą elgesį su jais; kadangi taip pat buvo pranešta, kad kai kurios protestuotojų grupės ėmėsi smurtinių priemonių, todėl kai kurie saugumo pajėgų nariai buvo sužeisti arba nužudyti;

D.  kadangi 2018 m. rugsėjo 27 d. valstybių, kurios yra TBT šalys, grupė, t. y. Argentinos Respublika, Kanada, Kolumbijos Respublika, Čilės Respublika, Paragvajaus Respublika ir Peru Respublika, kreipėsi į TBT prokuratūrą dėl padėties Venesuelos Bolivaro Respublikoje; kadangi pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 14 straipsnį besikreipiančios valstybės paprašė, kad prokuroras pradėtų nusikaltimų žmoniškumui, tariamai įvykdytų Venesuelos teritorijoje nuo 2014 m. vasario 12 d., tyrimą siekiant nustatyti, ar už tokius nusikaltimus turėtų būti patrauktas atsakomybėn vienas ar keli asmenys;

E.  kadangi 2018 m. gegužės 28 d. Taryba priėmė išvadas dėl Venesuelos, kuriose raginama surengti naujus prezidento rinkimus laikantis pripažintų demokratinių standartų ir Venesuelos konstitucinės tvarkos; kadangi 2018 m. birželio 25 d. Europos Vadovų Taryba išplėtė ribojamųjų priemonių sąrašą ir į jį įtraukė iš viso 18 Venesuelos asmenų, einančių oficialias pareigas, kurie atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir demokratijos bei teisinės valstybės principo žlugdymą Venesueloje; kadangi priemonės apima draudimą keliauti ir turto įšaldymą;

F.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 4 d. prieš Prezidentą N. Maduro įvykdytas bepiločio orlaivio išpuolis jam sakant kalbą renginyje, per kurį buvo minima nacionalinės kariuomenės 81 meto sukaktis; kadangi ES ir jos valstybės narės „atmeta bet kokios formos smurtą ir tikisi, kad, siekiant nustatyti faktus, visapusiškai laikantis teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių, bus atliktas visapusiškas ir skaidrus bepiločio orlaivio išpuolio tyrimas“;

G.  kadangi po bepiločio orlaivio išpuolio Venesuelos žvalgybos tarnyba (SEBIN) sulaikė Nacionalinės Asamblėjos narį Juaną Requesensą ir savivaldybės tarybos opozicijos narį Fernando Albáną; kadangi Fernando Albán mirė 2018 m. spalio 8 d. SEBIN sulaikymo įstaigoje; kadangi tarptautinė bendruomenė, įskaitant Europos išorės veiksmų tarnybą ir Europos Parlamentą, paprašė atlikti išsamų ir nepriklausomą tyrimą, siekiant išsiaiškinti jo mirties aplinkybes;

H.  kadangi organizacijos „Foro Penal“ duomenimis, šiuo metu šalyje yra 183 politiniai kaliniai; kadangi Venesuelos vyriausybė 2018 m. spalio 12 d. paleido į laisvę nuo 2014 m. kalintą studentų lyderį Lorentą Salehą, kuris buvo demokratinės Venesuelos opozicijos narys ir vienas iš asmenų, kuriam 2017 m. skirta Sacharovo premija, ir leido jam keliauti į Ispaniją medicininio gydymosi tikslais;

I.  kadangi Nacionalinė rinkimų taryba nustatė, kad šalies savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2018 m. gruodžio 9 d.; kadangi Nacionalinė rinkimų taryba paskelbė, kad šiuose rinkimuose galės dalyvauti 37 politinės partijos: 21 nacionalinė partija, įskaitant penkias naujas partijas, 11 regioninių partijų ir penkios čiabuvių partijos; kadangi neleista dalyvauti didžiausioms politinėms partijoms – „Acción Democrática“ (AD), „Primero Justicia“ (PJ), „Un Nuevo Tiempo“ (UNT) ir „Voluntad Popular“;

J.  kadangi per pastarąjį 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos posėdį ES ir jos valstybės narės pakartojo savo tvirtą poziciją dėl Venesuelos politinės krizės ir patvirtino, kad dabartinė šalies krizė gali būti sprendžiama tik surandant demokratinį politinį sprendimą; kadangi buvo nuspręsta ištirti galimybę įsteigti ryšių grupę, kurios tikslas būtų skatinti iniciatyvą, įgyvendinamą kartu su pagrindiniais regioniniais ir tarptautiniais partneriais, siekiant sudaryti sąlygas, kurios galėtų lemti politinį procesą;

1.  pažymi, kad dabartinės kadencijos metu Parlamentas pareiškė savo poziciją dėl Venesuelos aštuoniose ankstesnėse rezoliucijose, iš kurių paskutinė – dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija – priimta 2018 m. liepos 5 d.;

2.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl nuolatinių pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimų Venesueloje, ir reiškia solidarumą su visais Venesuelos gyventojais; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų nedelsiant nutraukti visi žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant pažeidimus prieš civilius, ir kad būtų visapusiškai paisoma visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant saviraiškos laisvę, spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas gerbti visas demokratiškai išrinktas institucijas, visų pirma Nacionalinę Asamblėją, išlaisvinti visus politinius kalinius ir puoselėti demokratijos principus, teisinę valstybę bei žmogaus teises;

3.  atmeta bet kokios formos smurtą ir siunčia užuojautą Fernando Albáno artimiesiems; primena, kad valstybės pareiga yra užtikrinti sulaikytų asmenų saugumą ir fizinį neliečiamumą, ir remia raginimus atlikti išsamų ir nepriklausomą tyrimą, siekiant išsiaiškinti F. Albáno mirties aplinkybes;

4.  yra labai susirūpinęs dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje ir labai didelio maisto produktų ir esminių vaistų trūkumo, taip pat dėl precedento neturinčio ir didėjančio pabėgėlių ir migrantų antplūdžio kaimyninėse ir kitose šalyse; ragina nedelsiant pasiekti susitarimą dėl skubios humanitarinės pagalbos teikimo šaliai plano ir ragina Venesuelos valdžios institucijas kuo skubiau sudaryti sąlygas nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą ir įsileisti tarptautines organizacijas, kurios nori padėti visuomenei; ragina nedelsiant įgyvendinti trumpojo laikotarpio kovos su mitybos nepakankamumu priemones;

5.  pabrėžia, kad visapusiškai gerbia TBT prokuroro nepriklausomumą vertinant, ar Romos statutas gali būti taikomas inicijuojant tyrimą dėl Venesuelos atvejo; primena apie ES įsipareigojimus siekti daugiašališkumo ir TBT vaidmenį kovojant su nebaudžiamumu už sunkius nusikaltimus žmoniškumui ir patraukiant nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn;

6.  remia dvejopą ES strategiją dėl Venesuelos, kurią 2018 m. spalio 15 d. paskelbė vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja; dar kartą patvirtina savo poziciją dėl už žmogaus teisių pažeidimus atsakingų asmenų ir remia iniciatyvą užmegzti parengiamuosius ryšius su regioniniais ir tarptautiniais partneriais, siekiant išnagrinėti galimybę sukurti ryšių grupę; primena, kad Venesuelos krizės sprendimas turi būti tik politinis, demokratinis ir sutartas per derybas;

7.  pakartoja, kad nauji rinkimai – tai vienintelis būdas atkurti pagrindinių šalies institucijų teisėtumą; primena, kad tarptautinė bendruomenė nepripažins rinkimų rezultatų, kol yra įkalinti opozicijos lyderiai ir politinėms partijoms draudžiama dalyvauti rinkimuose; primena savo ankstesnius raginimus paleisti visus politinius kalinius ir laikytis demokratijos ir teisinės valstybės principų bei paisyti žmogaus teisių Venesueloje;

8.  primena, kad 2018 m. gegužės mėn. jis išsiuntė delegaciją prie Venesuelos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija, ir ragina 2019 m. nusiųsti ad hoc delegaciją į Peru, kad ji galėtų įvertinti Venesuelos migracijos krizės poveikį vietoje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

OL C 86, 2018 3 6, p. 101.

(5)

OL C 298, 2018 8 23, p. 137.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas