Procedură : 2018/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0502/2018

Texte depuse :

B8-0502/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3), din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4), din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(5), din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela(6), din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(7) și din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(8),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere declarația din 1 octombrie 2018 a experților ONU privind criza sistemului de sănătate din Venezuela,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 mai 2018 referitoare la Venezuela,

–  având în vedere declarația din 9 august 2018 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei (ÎR/VP) privind cele mai recente evenimente din Venezuela,

–  având în vedere declarația din 9 octombrie 2018 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind decesul consilierului municipal Fernando Albán din Venezuela,

–  având în vedere comunicatul comun din 15 septembrie 2018 al Grupului de la Lima privind Venezuela,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 27 septembrie 2018 referitoare la promovarea și protejarea drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei,

–  având în vedere declarația din 10 octombrie 2018 a președinților Subcomisiei sale pentru drepturile omului și Comisiei sale pentru afaceri externe privind decesul lui Fernando Albán,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Guvernul venezuelean a lansat, la 20 august 2018, un plan economic care include introducerea unei noi monede, o devalorizare majoră a monedei, o creștere a prețurilor combustibililor la nivelul prețurilor internaționale și o majorare cu 5 900 % a salariului minim; întrucât aceste măsuri economice recente au exacerbat căderea liberă a economiei și au un impact devastator asupra IMM-urilor;

B.  întrucât situația economică și socială continuă să se deterioreze în Venezuela și din cauza impactului sancțiunilor internaționale; întrucât, potrivit Guvernului venezuelan, Euroclear a înghețat active publice în valoare de până la 1,2 miliarde EUR în urma impunerii unor sancțiuni financiare internaționale; întrucât aceste fonduri erau destinate achiziționării de medicamente și produse alimentare pentru această țară, care se confruntă cu lipsa a 90 % dintre medicamente, cu întreruperi frecvente ale aprovizionării cu energie electrică și cu prăbușirea serviciilor publice;

C.  întrucât procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) a anunțat, la 8 februarie 2018, lansarea unei investigații preliminare cu privire la infracțiunile suspectate a fi fost comise în Venezuela începând din aprilie 2017; întrucât s-a afirmat că forțele de securitate ale statului recurg frecvent la forță excesivă pentru a dispersa și a înăbuși demonstrațiile și că au arestat și reținut mii de membri reali sau percepuți ca fiind membri ai opoziției, iar o parte dintre aceștia au fost supuși unor abuzuri grave și relelor tratamente în detenție; întrucât s-a raportat, de asemenea, că unele grupuri de protestatari au recurs la mijloace violente, ceea ce a dus la rănirea sau uciderea unor membri ai forțelor de securitate;

D.  întrucât, la 27 septembrie 2018, un grup de state-părți la CPI, și anume Republica Argentina, Canada, Republica Columbia, Republica Chile, Republica Paraguay și Republica Peru, au înaintat cazul situației din Republica Bolivariană a Venezuelei Oficiului procurorului Curții Penale Internaționale; întrucât, în conformitate cu articolul 14 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, aceste state au solicitat procurorului să inițieze o anchetă privind crimele împotriva umanității care se presupune că au fost comise pe teritoriul Venezuelei începând din 12 februarie 2014, în scopul de a se stabili dacă una sau mai multe persoane ar trebui să fie incriminate pentru comiterea lor;

E.  întrucât, la 28 mai 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind Venezuela în care se solicită organizarea de noi alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele democratice recunoscute și cu ordinea constituțională venezueleană; întrucât, la 25 iunie 2018, Consiliul European a extins lista măsurilor restrictive la un număr total de 18 persoane din Venezuela care dețin funcții oficiale și care sunt responsabile pentru încălcări ale drepturilor omului și pentru subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela; întrucât printre aceste măsuri se numără interdicția de călătorie și înghețarea activelor;

F.  întrucât, la 4 august 2018, președintele Maduro a fost victima unui atac cu drone în timp ce lua cuvântul în cadrul unui eveniment care marca cea de a 81-a aniversare a armatei naționale; întrucât UE și statele sale membre „[resping] orice formă de violență și [se așteaptă ca] o investigație cuprinzătoare și transparentă a atacului cu drone [să fie] realizată pentru stabilirea faptelor, cu respectarea deplină a statului de drept și a drepturilor omului”;

G.  întrucât, în urma atacului cu drone, Juan Requesens, membru al Adunării Naționale, și Fernando Albán, membru al consiliului municipal din partea opoziției, au fost reținuți de către Serviciul de informații din Venezuela (SEBIN); întrucât Fernando Albán a decedat la 8 octombrie 2018, în timp ce se afla în custodia SEBIN; întrucât comunitatea internațională, inclusiv Serviciul European de Acțiune Externă și Parlamentul European, au solicitat o investigație amănunțită și independentă pentru a clarifica circumstanțele decesului său;

H.  întrucât, potrivit Foro Penal, în prezent în Venezuela sunt înregistrați 183 de deținuți politici; întrucât Lorent Saleh, un lider al studenților arestat din 2014, care a făcut parte din opoziția venezueleană democratică și s-a numărat printre cei cărora le-a fost decernat Premiul Saharov în 2017, a fost eliberat de Guvernul venezuelean la 12 octombrie 2018 și a primit permisiunea de a călători în Spania pentru a beneficia de tratament medical;

I.  întrucât Consiliul Electoral Național (CNE) a stabilit data de 9 decembrie 2018 ca dată de organizare a alegerilor pentru consiliile municipale din țară; întrucât CNE a anunțat că 37 de partide politice vor avea dreptul să candideze la aceste alegeri: 21 de partide naționale, dintre care cinci partide noi; 11 partide regionale și cinci partide ale comunităților indigene; întrucât cele mai mari partide politice, și anume Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) și Voluntad Popular, nu vor putea participa;

J.  întrucât, la cea mai recentă reuniune a Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018, UE și statele sale membre și-au reafirmat poziția fermă în ceea ce privește criza politică din Venezuela, afirmând, în același timp, că nu poate exista decât o soluție politică democratică la criza actuală a țării; întrucât s-a decis să se analizeze posibilitatea înființării unui grup de contact al cărui obiectiv ar urma să fie acela de a promova o inițiativă comună cu principalii parteneri regionali și internaționali, în vederea creării condițiilor care ar putea duce la un proces politic,

1.  subliniază că și-a declarat poziția față de Venezuela în cadrul a opt rezoluții anterioare, în cursul legislaturii actuale, cea mai recentă, referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia, datând din 5 iulie 2018;

2.  își reiterează preocuparea profundă în legătură cu încălcările repetate ale drepturilor și libertăților fundamentale în Venezuela și își exprimă solidaritatea cu toți venezuelenii; solicită autorităților din Venezuela să se asigure că se pune capăt imediat tuturor încălcărilor drepturilor omului, inclusiv celor comise împotriva civililor, și să garanteze faptul că se respectă pe deplin toate drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea de întrunire; îndeamnă autoritățile din Venezuela să respecte toate instituțiile alese în mod democratic, în special Adunarea Națională, să elibereze toți prizonierii politici și să respecte principiile democratice, statul de drept și drepturile omului;

3.  respinge orice formă de violență și transmite condoleanțe familiei lui Fernando Albán; reamintește că este de datoria statului să asigure siguranța și integritatea fizică a persoanelor aflate în detenție și susține necesitatea unei investigații aprofundate și independente care să clarifice circumstanțele morții lui Fernando Albán;

4.  este profund preocupat de agravarea situației umanitare în Venezuela, care a dus la penurii grave de alimente și medicamente esențiale, precum și la un flux fără precedent și în creștere de refugiați și de migranți în țările învecinate și în afara acestora; solicită încheierea imediată a unui acord cu privire la un plan de acces umanitar de urgență pentru această țară și invită autoritățile din Venezuela să permită de urgență intrarea ajutoarelor umanitare în țară, fără impedimente, și să acorde acces organizațiilor internaționale care doresc să le ofere asistență cetățenilor; solicită punerea rapidă în aplicare a unui răspuns pe termen scurt pentru combaterea malnutriției;

5.  subliniază că respectă pe deplin independența evaluării efectuate de către procurorul CPI asupra aplicabilității sau nu a Statutului de la Roma în ceea ce privește deschiderea unei anchete în cazul Venezuelei; reamintește angajamentele asumate de UE în favoarea multilateralismului și a rolului CPI în lupta împotriva impunității pentru infracțiunile grave împotriva umanității și în aducerea responsabililor în fața justiției;

6.  sprijină strategia dublă a UE față de Venezuela, astfel cum a fost stabilită de VP/ÎR la 15 octombrie 2018; își reafirmă poziția cu privire la persoanele responsabile pentru încălcarea drepturilor omului și sprijină inițiativa de a iniția contacte de explorare cu partenerii regionali și internaționali pentru a examina posibilitatea creării unui grup de contact; reamintește că singura soluție la criza venezueleană este una politică, democratică și negociată;

7.  reiterează faptul că organizarea de alegeri noi este singura modalitate de a reda legitimitate instituțiilor principale ale țării; reamintește că comunitatea internațională nu va accepta rezultatele electorale câtă vreme liderii opoziției sunt încarcerați, iar unor partide politice le este interzis să candideze; își reamintește apelurile anterioare de a elibera toți deținuții politici și de a susține principiile democratice, statul de drept și drepturile omului în Venezuela;

8.  reamintește că a trimis o delegație la frontierele terestre ale Venezuelei cu Columbia și cu Brazilia în mai 2018 și solicită ca, în 2019, să se trimită o delegație ad hoc în Peru care să evalueze la fața locului impactul crizei migrației venezuelene;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

JO C 86, 6.3.2018, p. 101.

(5)

JO C 298, 23.8.2018, p. 137.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0041.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică