Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0502/2018

Predkladané texty :

B8-0502/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 184kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6), z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7) a z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(8),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN z 1. októbra 2018 o kríze systému zdravotníctva vo Venezuele,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o Venezuele z 28. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie z 9. augusta 2018 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o najnovších udalostiach vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyjadrenie hovorcu PK/VP z 9. októbra 2018 o úmrtí predstaviteľa úradu miestnej správy Fernanda Albána vo Venezuele,

–  so zreteľom na spoločné komuniké Limskej skupiny o Venezuele z 15. septembra 2018,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 27. septembra 2018 o podpore a ochrane ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedov svojho Podvýboru pre ľudské práva a Výboru pre zahraničné veci z 10. októbra 2018 o smrti Fernanda Albána,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže venezuelská vláda začala 20. augusta 2018 hospodársky plán, ktorý zahŕňal zavedenie novej meny, výraznú devalváciu, zvýšenie cien pohonných látok na medzinárodné cenové úrovne a zvýšenie minimálnej mzdy o 5 900 %; keďže tieto najnovšie hospodárske opatrenia ešte zhoršili voľný pád hospodárstva a majú zničujúci vplyv na malé a stredné podniky;

B.  keďže vo Venezuele sa naďalej zhoršuje hospodárska a sociálna situácia v dôsledku medzinárodných sankcií; keďže podľa venezuelskej vlády Euroclear zmrazil verejné aktíva až do výšky 1,2 miliardy EUR po uložení medzinárodných finančných sankcií; keďže tieto finančné prostriedky boli určené na nákup liekov a potravín pre krajinu, ktorá trpí nedostatkom 90 % liekov, častými výpadkami elektrickej energie a kolapsom verejných služieb;

C.  keďže 8. februára 2018 prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „MTS“) oznámil začatie predbežného vyšetrovania údajných trestných činov spáchaných vo Venezuele od apríla 2017; keďže sa tvrdilo, že štátne bezpečnostné sily často používali neprimeranú silu na rozptyľovanie a potláčanie demonštrácií a zatkli a zadržali tisíce skutočných alebo vnímaných členov opozície, z ktorých mnohí boli údajne vystavení vážnemu zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu vo väzbe; keďže podľa tvrdení sa aj niektoré skupiny demonštrantov uchyľovali k násilným prostriedkom, čo malo za následok zranenia alebo smrť viacerých členov bezpečnostných síl;

D.  keďže 27. septembra 2018 skupina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, konkrétne Argentína, Kanada, Kolumbijská republika, Čilská republika, Paraguajská republiky a Peruánska republika, predložila prípad situácie vo Venezuelskej bolívarovskej republike úradu prokurátora MTS; keďže podľa článku 14 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu členské štáty požiadali, aby prokurátor začal vyšetrovanie trestných činov proti ľudskosti, ktoré boli údajne spáchané na území Venezuely od 12. februára 2014, s cieľom určiť, či má byť zo spáchania takýchto trestných činov obvinená jedna alebo viac osôb;

E.  keďže 28. mája 2018 prijala Rada závery o Venezuele, v ktorých vyzývala na uskutočnenie nových prezidentských volieb v súlade s uznávanými demokratickými normami a venezuelským ústavným poriadkom; keďže 25. júna 2018 Európska rada rozšírila zoznam reštriktívnych opatrení na celkovo 18 venezuelských osôb, ktoré sú zodpovedné za porušovanie ľudských práv a podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele; keďže tieto opatrenia zahŕňajú zákaz cestovania a zmrazenie aktív;

F.  keďže 4. augusta 2018 bol prezident Maduro obeťou útoku dronom počas príhovoru pri príležitosti 81. výročia založenia národnej armády; keďže EÚ a jej členské štáty „[odmietajú] akúkoľvek formu násilia a [očakávajú], že [bude] vykonané podrobné a transparentné vyšetrovanie útoku dronom na zistenie skutočností pri plnom rešpektovaní právneho štátu a ľudských práv;

G.  keďže po útoku dronom bol Juan Requasens, poslanec Národného zhromaždenia, a Fernando Albán, opozičný poslanec mestského zastupiteľstva, zadržaný venezuelskou spravodajskou službou (SEBIN); keďže Fernando Albán zomrel 8. októbra 2018 počas toho, ako bol väznený SEBIN; keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Európskeho parlamentu požiadalo o dôkladné a nezávislé vyšetrenie s cieľom objasniť okolnosti jeho smrti;

H.  keďže podľa organizácie Foro Penal je v súčasnosti v krajine 183 politických väzňov; keďže Lorent Saleh, líder študentov a člen demokratickej venezuelskej opozície, ktorý je od roku 2014 zadržiavaný a bol jedným z laureátov Sacharovovej ceny za rok 2017, bol 12. októbra 2018 prepustený venezuelskou vládou a bola mu povolená cesta do Španielska, aby mohol vyhľadať zdravotnú starostlivosť;

I.  keďže Národná volebná rada (CNE) určila 9. december 2018 ako dátum volieb do miestnych zastupiteľstiev v krajine; keďže CNE oznámila, že 37 politických strán bude môcť súťažiť v týchto voľbách: 21 národných strán vrátane piatich nových; 11 regionálnych strán; a päť strán domorodého obyvateľstva; keďže najväčšie politické strany, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) a Voluntad Popular, sa nebudú môcť zúčastniť;

J.  keďže na poslednom zasadnutí Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018 EÚ a jej členské štáty opätovne potvrdili svoju pevnú pozíciu v súvislosti s politickou krízou vo Venezuele, pričom potvrdili, že súčasná kríza v krajine má iba demokratické politické riešenie; keďže sa rozhodlo, že sa preskúma možnosť vytvorenia kontaktnej skupiny, ktorej cieľom by bola podpora iniciatívy vedenej spoločne s kľúčovými regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré by mohli viesť k politickému procesu;

1.  konštatuje, že svoju pozíciu vyjadril v ôsmich predchádzajúcich uzneseniach o Venezuele počas súčasného legislatívneho obdobia, naposledy v uznesení z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou,

2.  opätovne zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie nad opakovanými porušeniami základných práv a slobôd vo Venezuele a vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi; naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby zabezpečili, aby sa okamžite zastavilo porušovanie ľudských práv, ako aj porušovanie práv civilistov, a aby sa plne rešpektovali všetky ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu, slobody tlače a slobody zhromažďovania; vyzýva venezuelské orgány, aby rešpektovali všetky demokraticky volené inštitúcie, najmä Národné zhromaždenie, prepustili všetkých politických väzňov a dodržiavali demokratické zásady, zásady právneho štátu a ľudské práva;

3.  odmieta akúkoľvek formu násilia a vyjadruje sústrasť príbuzným Fernanda Albána; pripomína, že povinnosťou štátu je zabezpečiť bezpečnosť a fyzickú integritu ľudí vo väzbe, a podporuje výzvy na dôkladné a nezávislé vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti úmrtia pána Albána;

4.  je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou vo Venezuele, ktorá viedla k závažnému nedostatku potravín a základných liekov a k bezprecedentnému a rastúcemu prílevu utečencov a migrantov do susedných krajín a mimo nich; požaduje bezodkladné dosiahnutie dohody o pláne prístupu núdzovej humanitárnej pomoci do krajiny a vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušený prísun humanitárnej pomoci a povolili vstup medzinárodným organizáciám, ktoré si želajú pomáhať verejnosti; požaduje rýchle vykonanie krátkodobej reakcie na boj proti podvýžive;

5.  zdôrazňuje plné rešpektovanie nezávislosti hodnotenia prokurátora MTS, pokiaľ ide o to, či sa Rímsky štatút vzťahuje na začatie vyšetrovania v prípade Venezuely, alebo nie; pripomína záväzky EÚ k multilateralizmu a úlohu MTS v boji proti beztrestnosti za závažné trestné činy proti ľudskosti a za predvedenie ich páchateľov pred súd;

6.  podporuje dvojakú stratégiu EÚ vo vzťahu k Venezuele, ako ju vytýčila PK/VP 15. októbra 2018; opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, ktorá sa týka osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv, a podporuje iniciatívu začať prieskumné kontakty s regionálnymi a medzinárodnými partnermi s cieľom preskúmať možnosť vytvorenia kontaktnej skupiny; pripomína, že jediným riešením venezuelskej krízy je politické, demokratické a vyjednané riešenie;

7.  opätovne zdôrazňuje, že jediným spôsobom, ako vrátiť hlavnými inštitúciám tejto krajiny legitimitu, je uskutočnenie nových volieb; pripomína, že medzinárodné spoločenstvo neprijme volebné výsledky, pokiaľ sú opoziční lídri uväznení a politické strany nemôžu vykonávať svoju činnosť; pripomína svoje predchádzajúce výzvy na prepustenie všetkých politických väzňov a zachovanie demokratických zásad, právneho štátu a ľudských práv vo Venezuele;

8.  pripomína, že v máji 2018 vyslal Parlament delegáciu na pozemné hranice Venezuely s Kolumbiou a Brazíliou, a vyzýva na vyslanie ad hoc delegácie do Peru v roku 2019 na posúdenie vplyvu venezuelskej migračnej krízy na mieste;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 18.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie