Procedură : 2018/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0506/2018

Texte depuse :

B8-0506/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0436

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 430kWORD 59k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3), din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4), din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela(5), din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela(6), din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela(7) și din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia(8),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere declarația din 8 februarie 2018 a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, privind deschiderea unor anchete preliminare referitoare la situația din Filipine și din Venezuela și declarația din 27 septembrie 2018 privind sesizarea adresată de un grup de șase state părți cu privire la situația din Venezuela,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018,

–  având în vedere Declarația de la Quito din 4 septembrie 2018 privind mobilitatea umană a cetățenilor venezueleni în regiune,

–  având în vedere numirea, la 19 septembrie 2018, a dlui Eduardo Stein în calitate de reprezentant special comun al OIM și UNHCR pentru refugiații și migranții venezueleni din regiune,

–  având în vedere declarația comună din 28 aprilie 2017 a Raportorului special al ONU pe probleme de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, a Raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, a Raportorului special al ONU pentru situația apărătorilor drepturilor omului și a Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară,

–  având în vedere declarația din 23 mai 2018 a liderilor G7,

–  având în vedere declarațiile Grupului de la Lima din 23 ianuarie 2018, 14 februarie 2018, 21 mai 2018, 2 iunie 2018 și 15 iunie 2018,

–  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela,

–  având în vedere declarația din 9 octombrie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind decesul consilierului municipal Fernando Albán din Venezuela,

–  având în vedere declarația din 10 octombrie 2018 a Comisiei sale pentru afaceri externe și a Subcomisiei pentru drepturile omului cu privire la decesul lui Fernando Albán,

–  având în vedere raportul misiunii sale consacrate crizei migrației și situației umanitară din Venezuela și de la frontierele sale terestre cu Columbia și cu Brazilia,

–  având în vedere decizia sa de a acorda Premiul Saharov pe 2017 opoziției democratice și prizonierilor politici din Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din Venezuela continuă să se deterioreze în mod grav; întrucât Venezuela se confruntă cu o criză socială, economică și umanitară fără precedent, ca urmare a unei crize politice, care a provocat un număr foarte mare de decese și a făcut circa 2,3 milioane de migranți și de refugiați;

B.  întrucât 87 % din populația Venezuelei este afectată de sărăcie, iar rata sărăciei extreme este de 61,2 %; întrucât mortalitatea maternă a crescut cu 60 %, iar mortalitatea infantilă cu 30 %; întrucât 89 % dintre venezueleni declară că nu au bani pentru a cumpăra suficientă mâncare pentru familiile lor;

C.  întrucât erorile de gestiune și deciziile economice haotice și partizane din Venezuela au făcut ca țara să se afle în al cincilea an de recesiune economică și se preconizează că PIB-ul real al acestei țări va scădea cu 18 % în 2018, după o scădere cu 14 % în 2017; întrucât Venezuela este în prezent singura țară din lume care se confruntă cu hiperinflație, rata preconizată a inflației de anul acesta fiind de 1,4 milioane % , potrivit Fondului Monetar Internațional, și de 10 milioane % în 2019; întrucât prețurile au crescut cu 65 000 % într-un an;

D.  întrucât guvernul venezuelean nu a făcut nicio încercare serioasă de a aborda criza umanitară alarmantă și larg răspândită, neglijând astfel responsabilitatea pe care o are față de propriii cetățeni, de a-i proteja și de a le asigura cele necesare; întrucât, deși comunitatea internațională este pregătită să ofere ajutor, guvernul venezuelean continuă, din păcate, cu obstinație să refuze să primească în mod deschis ajutoare umanitare internaționale și să faciliteze distribuirea lor către populație, care are nevoie disperată de ele;

E.  întrucât se pare că la 8 octombrie 2018 politicianul venezuelean din opoziție, Fernando Albán, a fost torturat și ucis la sediul Serviciului bolivarian național de informații (SEBIN), poliția politică din Venezuela; întrucât, în ciuda apelurilor din partea ONU și a UE, autoritățile au refuzat să permită efectuarea unei investigații independente asupra cauzelor decesului politicianului, inclusiv efectuarea unei autopsii de către o echipă internațională independentă de expertiză criminalistică; întrucât domnul Albán se afla în arest la sediul SEBIN; întrucât autoritățile venezuelene trebuie să dea socoteală, având în vedere locul unde se afla acesta;

F.  întrucât, la 13 octombrie 2018, laureatul Premiului Saharov pe 2017, Lorent Saleh, a fost eliberat, condus direct la aeroport și expulzat imediat în Spania, în exil forțat; întrucât acesta se afla în închisoare de patru ani, fiind supus unor acte brutale de tortură, fără proces sau audiere preliminară, care ar fi trebuit să aibă loc în termen de cel mult 45 de zile de la prezentarea cazului la instanțele judecătorești, dar care au fost amânate de cel puțin 53 de ori; întrucât mărturiile sale, împreună cu cele ale unor mii de alte victime, inclusiv cele prezentate în cazurile înaintate Curții Penale Internaționale (CPI), confirmă tratamentul crud și inuman al deținuților politici din Venezuela și represiunea sistematică comisă de autoritățile venezuelene;

G.  întrucât în prezent există peste trei sute de prizonieri politici deținuți în Venezuela; întrucât Juan Requesens, membru al Adunării Naționale, a fost arestat în mod arbitrar și torturat și este în continuare deținut fără mijloace de comunicare, încălcându-i-se astfel în mod permanent și ilegal imunitatea politică;

H.  întrucât fostul președinte al Adunării Naționale și laureat al Premiului Saharov 2017, domnul Julio Borges, a fost acuzat pe nedrept de complot la asasinarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei; întrucât autoritățile venezuelene au emis împotriva acestuia un mandat internațional de arestare prin Interpol;

I.  întrucât în Venezuela există un climat de violență generalizată și de impunitate totală, în mare parte din cauza faptului că autoritățile nu îi trag la răspundere pe autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv crime, utilizarea forței excesive împotriva demonstranților, detenții arbitrare, acte de tortura și alte tratamente degradante și inumane și acte penale de violență;

J.  întrucât condițiile precare ale migranților și refugiaților venezueleni generează costuri suplimentare pentru țările care îi primesc, situație care are a generat o criză fără precedent în America Latină și zona Caraibilor;

K.  întrucât, la 8 februarie 2018, procurorul Curții Penale Internaționale a deschis o anchetă preliminară privind situația din Venezuela, susținută de sesizări primite de la ONG-uri și persoane fizice; întrucât, la 27 septembrie 2018, un grup de șase state părți la CPI (Argentina, Canada, Columbia, Chile, Paraguay și Peru) au solicitat procurorului să deschidă o anchetă privind crimele împotriva umanității comise pe teritoriul Venezuelei, pe baza raportului Secretarului General al Organizației Statelor Americane (OAS) și a raportului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului; întrucât Franța și Costa Rica s-au alăturat ulterior acestui apel; întrucât aceasta a constituit prima sesizare a unui grup de state părți cu privire la o situație de pe teritoriul unui alt stat parte; întrucât Parlamentul European a făcut același apel în două ocazii, în Rezoluția sa din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela și în Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu America Latină; întrucât fără justiție nu se poate ajunge la nicio soluție pașnică și de lungă durată și nici la reconciliere;

L.  întrucât la summitul Organizației Națiunilor Unite din septembrie 2005 toate statele membre au acceptat oficial responsabilitatea fiecărui stat de a-și proteja populația de crime împotriva umanității; întrucât statele membre au convenit ca, atunci când un stat nu își îndeplinește această responsabilitate, comunitatea internațională are datoria de a contribui la protejarea populației amenințate de aceste crime;

M.  întrucât, la 13 noiembrie 2017, Consiliul a decis să impună Venezuelei un embargo în ceea ce privește armele și materialele conexe care ar putea fi utilizate în represiuni interne; întrucât, la 22 ianuarie 2018, Consiliul a decis în unanimitate să impună sancțiuni împotriva a șapte cetățeni venezueleni care dețin funcții oficiale, sub forma unor măsuri restrictive cum ar fi interdicția de călătorie și înghețarea activelor, ca reacție la nerespectarea principiilor democratice; întrucât, la 25 iunie 2018, aceste sancțiuni au fost extinse la alți 11 funcționari din Venezuela; întrucât, deși conturile acestor persoane au fost înghețate, cele ale soților/soțiilor și ale altor membri apropiați ai familiei rămân accesibile;

N.  întrucât UE și alte organisme democratice nu au recunoscut nici alegerile prezidențiale, nici alegerile pentru Adunarea națională constituantă, nici autoritățile instituite prin aceste procese nelegitime;

O.  întrucât concluzia reuniunii Consiliului Afaceri Externe din 15 octombrie 2018 a inclus o referire la o soluție politică la criza actuală, prin explorarea posibilității de a institui un grup de contact care să faciliteze un proces politic;

P.  întrucât două încercări de stabilire a unui dialog național între guvern și opoziție, intermediat de Vatican și de mediatori internaționali, pentru găsirea unei căi de ieșire din criză, au eșuat din cauza lipsei de seriozitate a autorităților venezuelene, care nu au făcut concesii pe parcursul discuțiilor și s-au axat exclusiv pe încercarea de a câștiga timp și de a obține recunoaștere internațională,

1.  prezintă sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Fernando Albán; condamnă infracțiunile comise în acest caz de autoritățile venezuelene și solicită realizarea imediată a unei anchete independente privind guvernul, inclusiv o autopsie realizată de o echipă internațională independentă de expertiză criminalistică;

2.  reamintește eșecul clar a două tentative anterioare de a găsi o soluție politică la criza din Venezuela, care au avut loc în Republica Dominicană și care au fost mediate de Vatican și realizate prin intermediul dialogului politic național; reamintește, în această privință, că rolul medierii internaționale sau al unui grup de facilitare a contactului trebuie să fie nepărtinitor și acceptat de ambele părți;

3.  solicită UE, respectiv Consiliului și VP/ÎR, să se asigure că orice măsuri suplimentare în favoarea unei soluții politice vor include următoarele cereri nenegociabile: eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici și încetarea represiunii, a torturii, a relelor tratamente și a hărțuirii oponenților politici, a activiștilor pentru drepturile omului și a protestatarilor pașnici; un nou Consiliu Electoral Național independent, ales de Adunarea Națională; organizarea de alegeri libere și corecte, în conformitate cu standardele internaționale, pentru un proces credibil care să respecte pluralismul politic, în prezența unor observatori internaționali democratici; recunoașterea competenței Adunării Naționale legitime și dizolvarea Adunării naționale constituante;

4.  își reiterează sprijinul deplin pentru deschiderea unei anchete de către CPI cu privire la crimele de mare amploare care sunt în curs de examinare preliminară de către Curte, crime comise de regimul venezuelean în cadrul represiunii sistematice exercitate de stat împotriva propriilor cetățeni; îndeamnă Uniunea Europeană în ansamblu și statele sale membre să se alăture apelului lansat de guvernele din Argentina, Canada, Chile, Columbia, Paraguay, Peru, Franța și Costa Rica de a denunța guvernul din Venezuela la CPI, pentru a permite acestei instanțe să investigheze crimele împotriva umanității comise de funcționari ai regimului venezuelean și să stabilească răspunderea pentru aceste crime;

5.  reiterează apelul din iunie 2018 al Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) către statele membre ale Consiliului pentru Drepturile Omului să înființeze o comisie internațională de anchetă pentru a investiga încălcările drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei și să crească implicarea CPI;

6.  reamintește guvernului venezuelean responsabilitatea care îi revine de a-și proteja propria populație de crime împotriva umanității, printre altele; reamintește, în continuare, UE și comunității internaționale, prin intermediul ONU, de principiul „responsabilității de a proteja” populația din Venezuela de crimele împotriva umanității comise de către stat; reamintește că acesta este un angajament colectiv convenit de statele membre ale ONU pentru a evita o catastrofă umanitară cu consecințe și mai grave; invită comunitatea internațională să evalueze toate opțiunile diplomatice, umanitare și pașnice, în mod coordonat și în cadrul ONU, pentru a pune în aplicare principiul „responsabilității de a proteja”;

7.  salută impunerea de către UE a unor sancțiuni specifice și reversibile suplimentare, care nu vor cauza prejudicii populației venezuelene, pentru desfășurarea alegerilor de la 20 mai 2018 care au fost nelegitime și nerecunoscute la nivel internațional; subliniază că ar trebui să fie rapid analizată extinderea listei de sancțiuni și la alți membri ai autorităților din Venezuela și la membrii familiilor acestora; cere Consiliului să ia în considerare sancțiuni asupra petrolului din Venezuela, inclusiv asupra tranzacțiilor cu compania de stat PDVSA;

8.  își reiterează sprijinul pentru activitatea desfășurată de Secretarul General al OAS, Luis Almagro, în favoarea democrației și a drepturilor omului în Venezuela, precum și pentru eforturile grupului de la Lima de a găsi o soluție democratică la actuala criză politică și umanitară;

9.  felicită Brazilia, Columbia, Peru, Ecuador și alte țări din regiune, organizațiile regionale și internaționale, entitățile publice și private, Biserica Catolică și cetățenii obișnuiți din întreaga regiune pentru ajutorul și solidaritatea pe care le-au arătat față de refugiații și migranții din Venezuela; reamintește instituțiilor UE și statelor membre obligația de a-i proteja pe cei cărora le-au acordat premiul Saharov și recunoaște rolul lor de actori principali în contextul actual, care este legitim prin angajamentul lor democratic și valorile pentru care au primit premiul;

10.  invită statele membre ale UE să ofere răspunsuri imediate în vederea asigurării protecției migranților sau refugiaților venezueleni de pe teritoriul lor, cum ar fi vize umanitare, acorduri speciale de ședere sau alte cadre regionale în materie de migrație, cu garanții de protecție relevante; reiterează totuși apelul adresat autorităților venezuelene să faciliteze și să accelereze eliberarea și reînnoirea documentelor de identitate ale propriilor resortisanți, indiferent dacă aceștia se află în Venezuela sau în străinătate;

11.  reiterează constatările foarte îngrijorătoare ale misiunii sale din iunie 2018 la frontierele terestre ale Columbiei și Braziliei cu Venezuela; își reiterează apelul adresat autorităților din Venezuela de a permite de urgență acordarea de ajutor umanitar nestingherit către această țară pentru a preveni agravarea crizei umanitare și a crizei a sănătății publice;

12.  salută călduros numirea recentă, la 19 septembrie 2018, a lui Eduardo Stein în calitate de reprezentant special comun al OIM și UNHCR pentru refugiații și migranții venezueleni din regiune, remarcând faptul că numirea reflectă recunoașterea dimensiunilor regionale și globale ale crizei migrației; solicită Consiliului și VP/ÎR să mobilizeze mai multe fonduri și asistență în coordonare cu reprezentantul special comun;

13.  reamintește că Interpol este organizația internațională de poliție dedicată în principal combaterii criminalității internaționale; solicită Interpol să nu dea curs cererilor guvernului venezuelean împotriva dlui Borges, dnei Ortega Diaz și dlui Mundaray Rodriguez, având în vedere faptul că acuzațiile sunt complet nefondate și motivate pe criterii pur politice;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor Republicii Columbia, Republicii Brazilia, Republicii Peru și Republicii Ecuador, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, Secretarului General al Organizației Statelor Americane și Grupului de la Lima.

 

(1)

JO C 285, 29.8.2017, p. 145.

(2)

JO C 294, 12.8.2016, p. 21.

(3)

JO C 316, 30.8.2016, p. 190.

(4)

JO C 86, 6.3.2018, p. 101.

(5)

JO C 298, 23.8.2018, p. 137.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0041.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică