Procedură : 2018/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0507/2018

Texte depuse :

B8-0507/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 395kWORD 47k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere raportul Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din iunie 2018 intitulat „Încălcări ale drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei: o spirală descendentă căreia nu i se întrevede sfârșitul”,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2018/901 a Consiliului din 25 iunie 2018(1) de a adăuga 11 funcționari venezueleni pe lista de sancțiuni a UE,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 15 octombrie 2018,

–  având în vedere raportul Amnesty International din 20 septembrie 2018 intitulat „Așa nu se poate trăi: securitatea publică și dreptul la viață în Venezuela”,

–  având în vedere raportul Ombudsmanului din Curaçao din iunie 2018 referitor la politica privind refugiații,

–  având în vedere Declarația de la New York privind refugiații și migranții, adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 19 septembrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actuala criză umanitară și economică profundă din Venezuela, caracterizată de penurii grave de alimente și medicamente, a generat un număr fără precedent de migranți și scurgeri de capital;

B.  întrucât fluxul de migranți venezueleni creează dificultăți în ceea ce privește primirea și accesul la permisele de ședere și la piața forței de muncă pentru țările învecinate, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice europene, cum ar fi teritoriile olandeze din Aruba, Bonaire și Curaçao, precum și, posibil, pentru regiunile franceze de peste mări Guadelupa și Martinica și pentru departamentul francez de peste mări Guyana;

C.  întrucât Ombudsmanul din Curaçao a declarat în raportul său din iunie 2018 că actuala politică de deportare pentru venezuelenii care sosesc pe coastele sau în aeroporturile din Curaçao încalcă Convenția europeană a drepturilor omului;

D.  întrucât deciziile Consiliului Uniunii Europene referitoare la impunerea de sancțiuni împotriva unor funcționari venezueleni pentru rolul lor în deteriorarea gravă a situației economice a țării și numeroasele încălcări ale drepturilor omului pe care le-au supervizat trebuie să fie completate de proceduri rapide și simple de acordare a vizelor și de proceduri de azil pentru persoanele care părăsesc țara, cu scopul de a ajunge la siguranța oferită de teritoriile europene;

E.  întrucât comunitatea internațională împărtășește același sentiment al urgenței în încercarea de a sprijini redeschiderea unei perspective democratice pașnice pentru această țară;

F.  întrucât există numeroase temeri legate de faptul că o abordare conflictuală a crizei ar putea împiedica adoptarea unei soluții stabilizatoare care să fie legitimată în mod democratic de către această țară;

G.  întrucât Consiliul Afaceri Generale, în ședința sa din 15 octombrie 2018, a discutat modalități de a redeschide calea dialogului politic în Venezuela;

H.  întrucât comunitatea internațională a fost șocată de căderea care s-a dovedit fatală, la 8 octombrie 2018, de la o fereastră a sediului Agenției de informații de stat (SEBIN), a lui Fernando Alban, un activist din opoziție care fusese reținut pentru presupusa participare la atacul eșuat cu drone asupra președintelui Nicolás Maduro din 2 august 2018,

1.  își exprimă convingerea, făcând trimitere la numeroasele sale rezoluții referitoare la Venezuela din actuala legislatură, că viitorul acestei țări se află în mâinile poporului venezuelean și că se poate găsi o soluție la multiplele crize actuale, iar stabilitatea politică poate fi obținută numai prin negocieri pașnice; sugerează că o misiune de monitorizare externă, condusă, de exemplu, de către ONU, ar putea fi foarte utilă;

2.  subliniază că, deși securitatea este o provocare majoră în Venezuela, lupta împotriva infracțiunilor și a bandelor criminale nu poate justifica în niciun caz impunitatea pentru omucideri, represiuni sau orice altă acțiune disproporționată din partea armatei sau a poliției; consideră că toate încălcările drepturilor fundamentale și ale drepturilor omului trebuie să fie investigate în totalitate, iar autorii lor efectivi și autorii lor morali pedepsiți;

3.  este consternat de faptul că Lorent Saleh, recent eliberat și unul dintre laureații Premiului Saharov în 2017, are legături dovedite cu cercuri identitare, paramilitare și de extremă dreapta din Columbia, de unde a fost expulzat și predat autorităților venezuelene din motive care țin de securitatea națională a Columbiei în temeiul articolului 105 din Decretul columbian nr. 4 000 din 2004, după ce a participat la acțiuni în uniformă militară și utilizând arme de luptă;

4.  insistă că incidentul în care membrul opoziției Fernando Alban a căzut de la o fereastră a sediului central al SEBIN și și-a pierdut viața trebuie investigat și clarificat pe deplin de către sistemul judiciar venezuelean și recomandă o anchetă internațională independentă care să stabilească toți factorii care au dus la decesul său;

5.  solicită Uniunii Europene să sprijine cu fermitate țările din vecinătatea Venezuelei în eforturile lor de a oferi o primire adecvată migranților și refugiaților din Venezuela, să răspundă în mod corespunzător tuturor solicitărilor de asistență pe care le-ar putea formula acestea și, în același timp, să instituie canale de acces sigur și legal în UE pentru persoanele care solicită protecție; recomandă insistent Uniunii Europene să caute modalități și mijloace prin care autoritățile din regiunile ultraperiferice ale statelor membre aflate în apropierea Venezuelei să primească într-un mod demn toți venezuelenii care migrează pe teritoriul lor;

6.  sprijină ferm eforturile ÎR/VP Federica Mogherini, astfel cum s-a văzut în cadrul recentului Consiliu Afaceri Generale, de facilitare a unui proces politic în Venezuela pentru găsirea unei soluții pașnice la criză;

7.  încurajează ÎR/VP și Consiliul să exploreze posibilitățile de a înființa un grup de contact cu privire la Venezuela;

8.  solicită din nou promovarea și stabilirea unui dialog național care să fie cu adevărat de durată, prin toate metodele pașnice, inclusiv prin implicarea tuturor forțelor competente, pentru a se ajunge la o soluție consensuală în ceea ce privește interesele divergente din Venezuela și a se soluționa orice litigii dintre diferitele ramuri ale autorității publice, într-un spirit de încredere;

9.  recomandă includerea de urgență în acest dialog politic a unui acord național privind politica economică, în vederea stabilizării situației;

10.  invită actorii politici din afara Venezuelei să evite utilizarea situației din această țară în scopuri politice naționale;

11.  este convins că stabilitatea politică și socială a Venezuelei este un factor decisiv pentru asigurarea păcii în întreaga regiune;

12.  respinge cu fermitate orice speculații sau sugestii de intervenție militară în Venezuela, care ar crește semnificativ violențele din Venezuela și ar avea un efect dezastruos asupra întregii regiuni; reamintește că orice incitare la violență sau violența în sine nu poate decât să contribuie la a destabiliza și mai mult țara și ar putea duce, în cele din urmă, la deraierea acesteia și a întregii regiuni;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Guvernului și autorităților din Venezuela și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

 

 

(1)

JO L 160 I, 25.6.2018, p. 12.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică