Διαδικασία : 2018/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0508/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0508/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0434

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία,  

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, της 14ης Οκτωβρίου 2018, μετά την εξαφάνιση του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7 της 17ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 19ης Οκτωβρίου 2018 που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για τον θάνατο του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 20ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, της 21ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον θάνατο του Jamal Khashoggi,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jamal Khashoggi παραμένει άφαντος μετά την επίσκεψή του στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε, στις 19 Οκτωβρίου 2018, ότι «οι προκαταρκτικές έρευνες που διεξήχθησαν από την εισαγγελία για την υπόθεση εξαφάνισης του υπηκόου Jamal bin Ahmad Khashoggi κατέδειξαν ότι οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του ιδίου και των προσώπων με τα οποία συναντήθηκε όσο βρισκόταν στο προξενείο του Βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη κατέληξαν σε διένεξη και φιλονικία με τον υπήκοο Jamal Khashoggi, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό του»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ακόμη ότι «οι έρευνες που διενεργεί σχετικά με την υπόθεση αυτή συνεχίζονται με τα (18) άτομα που είναι σαουδάραβες υπήκοοι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εξακρίβωση όλων των πραγματικών περιστατικών και την ανακοίνωσή τους, και για την αναζήτηση ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε, στις 21 Οκτωβρίου, ότι «πρόκειται για μια επιχείρηση που είχε ανεξέλεγκτη τροπή, στο πλαίσιο της οποίας μεμονωμένα άτομα υπερέβησαν εντέλει τις εξουσίες και τις ευθύνες που είχαν», και ότι «είμαστε αποφασισμένοι να τιμωρήσουμε όλους τους υπαίτιους της δολοφονίας αυτής»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «οι συνθήκες θανάτου του Jamal Khashoggi που αποκαλύπτονται σταδιακά είναι εξαιρετικά ανησυχητικές»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε, στις 21 Οκτωβρίου, ότι η Γερμανία προτίθεται να σταματήσει προς το παρόν τις εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία, λόγω των ανεξήγητων συνθηκών θανάτου του Jamal Khashoggi·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ είχε ζητήσει από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να διεξαγάγουν κοινή έρευνα σχετικά με την εξαφάνιση του Jamal Khashoggi, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας η οποία παρέχει στους αρμόδιους για τη διερεύνηση της υπόθεσης πρόσβαση στα κτίρια της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία είναι αμφότερες συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διερευνούν καταγγελίες για πράξεις που συνιστούν τα εγκλήματα αυτά και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπόπτους για τη διάπραξή τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 έχουν δηλώσει ότι «όσοι ευθύνονται για την εξαφάνισή του θα πρέπει να λογοδοτήσουν»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επρόκειτο να διαπραγματευθεί μνημόνιο συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία·

1.  είναι συγκλονισμένο από τον θάνατο του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi· καταδικάζει τη δολοφονία του Jamal Khashoggi με τον πλέον απερίφραστο τρόπο· απευθύνει τα συλλυπητήρια του στην οικογένειά του και στους φίλους του·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της εισαγγελικής αρχής της Σαουδικής Αραβίας που περιέχει τα προκαταρκτικά πορίσματα· τονίζει ότι χρειάζεται και αναμένεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αποκάλυψη της αλήθειας κατά τρόπο ολοκληρωμένο, διαφανή και αξιόπιστο· ζητεί τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας προκειμένου να προσδιορισθούν με σαφήνεια οι ευθύνες και να υπάρξει κατάλληλη λογοδοσία και δίκαιη δίκη για κάθε διαπραχθέν αδίκημα·

3.  ενθαρρύνει περαιτέρω τις κοινές προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το τι συνέβη με τον Jamal Khashoggi· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν πλήρως με τις τουρκικές αρχές·

4.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία και τις δραστηριότητες της δεκαπενταμελούς ομάδας ανδρών στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στις 2 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με μαρτυρίες των τουρκικών αρχών·

5.  καλεί τις τουρκικές αρχές να παράσχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη·

6.  ζητεί από τις τουρκικές αρχές να αποκαλύψουν αν έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε ηχητικό ή οπτικό υλικό που αποδεικνύει ότι ο Jamal Khashoggi βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στους χώρους του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως είχε αναφέρει η εφημερίδα Washington Post·

7.  επισημαίνει ότι, σαουδάραβας πολίτης τον οποίο φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως έναν από τους υπόπτους για τη δολοφονία του Jamal Khashoggi, σύμφωνα με πληροφορίες έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Ριάντ·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προάσπιση της ελευθερίας έκφρασης, του ελεύθερου Τύπου και της προστασίας των δημοσιογράφων·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και στην κυβέρνηση της Τουρκίας.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου