Процедура : 2018/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0509/2018

Внесени текстове :

B8-0509/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 476kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP))


Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Николаос Хундис, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Анхела Валина от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид глава 1, член 1, параграф 2 от Устава на ООН от 1945 г. и заявената в него цел на ООН „да развива приятелски отношения между нациите, основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределението на народите, и да взема други подходящи мерки за укрепване на всеобщия мир“,

–  като взе предвид член 1 от Международния пакт за граждански и политически права и член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, в които се заявява, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“,

–  като взе предвид принципа на ненамеса, определен в Устава на ООН,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид декларацията от срещата на държавните и правителствените ръководители на Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС от 10 и 11 юни 2015 г., в която подписалите потвърждават своя ангажимент към всички цели и принципи, установени в Устава на Обединените нации, и подкрепата си за всички усилия в подкрепа на суверенното равенство на всички държави и зачитането на тяхната териториална цялост и политическа независимост,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Тарек Уилям Сааб, главен прокурор на Венесуела, е посочил, че резултатите от аутопсията на Фернандо Албан сочат ясно, че той е извършил самоубийство; като има предвид, че заключенията от аутопсията разкриват, че всички събрани доказателства съвпадат с версията за самоубийство, като причина за настъпването на смъртта е падането от десетия етаж; като има предвид, че органът не е показал доказателства за физическо насилие преди падането, което потвърждава резултатите от разследването на Министерството на обществените работи на Венесуела; като има предвид, че по време на разследването на случая с г-н Албан бяха открити повече от 2000 разговора, които показват неговото заговорническо отношение във връзка с опита за убийство на президента на Боливарска република Венесуела, г-н Николас Мадуро;

Б.  като има предвид, че Боливарска република Венесуела е демократична и социална държава, която зачита закона и правосъдието, с пълно разделение на властите; като има предвид, че съдебните органи на Венесуела са единствените компетентни и отговорни структури, които могат да предприемат каквито и да било действия във връзка с наказателните разследвания на територията на Венесуела;

В.  като има предвид, че Договорите установяват, че в отношенията си с останалата част от света Европейският съюз трябва да допринася за взаимното уважение между народите и за стриктното спазване и развитието на международното право, по-специално зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации;

1.  изразява съжаление по повод на смъртта на г-н Фернандо Албан и изразява своите съболезнования на неговото семейство; изразява своето уважение към съдебната система на Боливарска република Венесуела; ето защо отхвърля всяка намеса в текущите съдебни производства на национално равнище;

2.  изисква от ЕС и неговите държави членки да вземат под внимание официалните разследвания на компетентните органи на Венесуела, които са изяснили и потвърдили фактите;

3.  потвърждава, че зачита изцяло принципа на ненамеса във вътрешните работи на държавите в съответствие с международното право; осъжда решително всяка намеса от страна на ЕС или на която и да е държава във вътрешните работи на трети държави; изразява съжаление, в съответствие с този принцип, във връзка със санкциите срещу Венецуела;

4.  отново изразява пълна подкрепа за народа на Венесуела и солидарност с него, с боливарския процес и с избрания президент Николас Мадуро; отхвърля всички атаки срещу демокрацията и суверенитета на Венесуела;

5.  осъжда ролята, която играят повечето международни медии за разпространяването на слухове и използването на фалшифицирани снимки с цел създаване на атмосфера на насилие и дестабилизация, която подкопава позициите на правителството на Венесуела; припомня, че свободата на информацията е основно право на човека, и призовава международните медии да действат отговорно, като отразяват събитията по честен, точен и балансиран начин – нещо, което в момента не е така;

6.  припомня важната роля на Венесуела за създаването и укрепването на процес на сътрудничество и интеграция за благото на народите на Латинска Америка; приветства значителните постижения на Боливарския съюз за народите на нашата Америка (ALBA) и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) в областта на здравеопазването, образованието, културата и финансовата интеграция;

7.  призовава Европейския съюз и неговите държави членки да си сътрудничат с властите на Венесуела и с демократичната опозиция във Венесуела за целите на стабилността и мира;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Боливарска република Венесуела, парламента на Меркосур, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и латиноамериканските регионални организации, включително UNASUR, ALBA и CELAC.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация