Procedură : 2018/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0509/2018

Texte depuse :

B8-0509/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 1 alineatul (2) din capitolul 1 al Cartei ONU din 1945, cu scopul enunțat de a dezvolta „relații prietenești între națiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor de a dispune de ele însele și de a lua oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale”,

–  având în vedere articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, potrivit cărora „toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”,

–  având în vedere principiul neintervenției prevăzut în Carta ONU,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere declarația reuniunii la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern ai CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene) și ai UE din 10 și 11 iunie 2015, în care semnatarii își reafirmă angajamentul față de toate scopurile și principiile consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite și sprijinul lor pentru toate eforturile de promovare a egalității suverane a tuturor statelor și de a respecta integritatea lor teritorială și independența lor politică,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Procurorul General al Venezuelei, Tarek William Saab a declarat că rezultatele autopsiei lui Fernando Alban indică în mod clar că acesta s-a sinucis; întrucât concluziile autopsiei arată că toate probele strânse coincid cu teza sinuciderii, cauza decesului fiind lovitura în urma căderii de la etajul al zecelea; întrucât corpul nu prezenta niciun semn de abuz fizic înainte de cădere, confirmând astfel rezultatele anchetei Ministerului Public din Venezuela; întrucât, în timpul anchetei referitoare la domnul Alban, au fost descoperite peste 2 000 de conversații care reflectă atitudinea sa conspirativă în raport cu încercarea de asasinare a Președintelui Republicii Bolivariene a Venezuelei, Nicolás Maduro;

B.  întrucât Republica Bolivariană a Venezuelei este un stat democratic și social, care respectă legea și justiția, cu o separare totală a puterilor; întrucât autoritățile judiciare din Venezuela sunt singurele organisme competente și responsabile care pot lua măsuri în legătură cu anchetele penale de pe teritoriul venezuelan;

C.  întrucât tratatele prevăd că Uniunea Europeană, în relațiile sale cu restul lumii, trebuie să contribuie la respectarea reciprocă între popoare și la respectarea strictă și dezvoltarea dreptului internațional, în special respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite,

1.  își exprimă regretul față de decesul dlui Fernando Alban și transmite condoleanțe familiei; își exprimă respectul față de sistemul judiciar din Republica Bolivariană a Venezuelei; respinge, prin urmare, orice ingerință în procedurile judiciare aflate în desfășurare la nivel național;

2.  solicită ca UE și statele membre să ia în considerare investigațiile oficiale efectuate de autoritățile competente din Venezuela, care au clarificat și au confirmat faptele;

3.  reafirmă respectul său deplin pentru principiul neamestecului în afacerile interne ale statelor, în conformitate cu dreptul internațional; regretă profund orice ingerință a UE sau a oricărei țări în afacerile interne ale țărilor terțe; regretă, în conformitate cu acest principiu, sancțiunile împotriva Venezuelei;

4.  își reafirmă sprijinul deplin și solidaritatea față de poporul venezuelean, procesul bolivarian și președintele ales Nicolás Maduro; respinge toate atacurile împotriva democrației și suveranității venezuelene;

5.  regretă rolul jucat de majoritatea mijloacelor de comunicare în masă internaționale în răspândirea de zvonuri și utilizarea de imagini false, cu scopul de a genera o atmosferă de violență și destabilizare care subminează guvernul venezuelean; reamintește că libertatea de informare este un drept fundamental al omului și face apel la mass-media internațională să acționeze responsabil și să prezinte evenimentele într-un mod corect, exact și echilibrat, ceea ce nu este cazul în prezent;

6.  amintește importanța rolului Venezuelei în crearea și consolidarea unui proces de cooperare și integrare în beneficiul popoarelor din America Latină; salută realizările importante ale Alianței Bolivariene a popoarelor din America noastră (ALBA) și CELAC în domeniul sănătății, educației, culturii și integrării financiare;

7.  solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să coopereze cu autoritățile venezuelene și cu opoziția democratică în vederea asigurării stabilității și păcii în Venezuela;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei, Parlamentului Mercosur, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și organismelor regionale latinoamericane, inclusiv Unasur, ALBA și CELAC.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică