Postopek : 2018/2891(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0509/2018

Predložena besedila :

B8-0509/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 232kWORD 49k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP))  
B8-0509/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prvega poglavja člena 1(2) Ustanovne listine OZN iz leta 1945, kjer je izražen cilj „razvijati prijateljske odnose med narodi, ki temeljijo na spoštovanju načela enakopravnosti in samoodločbe narodov, in izvajati druge ustrezne ukrepe za utrditev miru na svetu“,

–  ob upoštevanju 1. člena Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah ter 1. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki navajata, da „imajo vsi narodi pravico do samoodločbe“ ter da „s to pravico svobodno določajo svoj politični status in svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj“,

–  ob upoštevanju načela nevmešavanja iz Ustanovne listine OZN,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju izjave z vrha voditeljev držav in vlad Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) ter EU z dne 10. in 11. junija 2015, v kateri so podpisnice potrdile svojo zavezanost vsem ciljem in načelom, zapisanim v Ustanovni listini Organizacije združenih narodov, ter svojo podporo vsem prizadevanjem za ohranjanje suverene enakosti vseh držav in spoštovanje njihove ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je venezuelski generalni državni pravobranilec Tarek William Saab izjavil, da je obdukcija Fernanda Albana jasno pokazala, da je storil samomor; ker iz izidov obdukcije razvidno, da se vsi zbrani dokazi ujemajo z domnevo o samomoru ter da je vzrok smrti udarec ob padcu z desetega nadstropja; ker na telesu ni bilo znakov nasilja pred padcem, kar potrjuje izide preiskave venezuelskega državnega tožilstva; ker je bilo med preiskavo smrti Fernanda Albana odkritih 2000 pogovorov z zarotniško vsebino v povezavi s poskusom atentata na predsednika Bolivarske republike Venezuele Nicolása Madura;

B.  ker je Bolivarska republika Venezuela demokratična in socialna država, ki spoštuje pravo in pravico ter ima popolnoma ločene veje oblasti; ker so venezuelski sodni organi edini pristojni in odgovorni za sprejemanje kakršnih koli ukrepov glede kazenskih preiskav na venezuelskem ozemlju;

C.  ker je v Pogodbah določeno, da mora Evropska unija v odnosih s preostalim svetom prispevati k vzajemnemu spoštovanju med narodi ter k doslednemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, zlasti k spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih narodov;

1.  obžaluje smrt Fernanda Albana in izraža sožalje njegovi družini; izraža spoštovanje do sodnega sistema Bolivarske republike Venezuele; zato nasprotuje vsakemu vmešavanju v potekajoče sodne postopke na nacionalni ravni;

2.  zahteva, da EU in njene države članice upoštevajo uradne preiskave pristojnih venezuelskih organov, ki so pojasnili in potrdili dejstva;

3.  ponavlja, da v skladu z mednarodnim pravom v celoti spoštuje načelo nevmešavanja v notranje zadeve držav; globoko obžaluje vmešavanje Evropske unije ali katere koli države v notranje zadeve tretjih držav; v skladu s tem načelom obžaluje sankcije proti Venezueli;

4.  ponovno izraža popolno podporo venezuelskemu narodu, bolivarskemu procesu in izvoljenemu predsedniku Nicolásu Maduru in solidarnost z njimi; zavrača vse napade na venezuelsko demokracijo in suverenost;

5.  obžaluje vlogo mednarodnih medijev pri širjenju govoric in uporabi lažnih fotografij, da bi tako ustvarile ozračje nasilja in destabilizacije, ki ogroža venezuelsko vlado; opozarja, da je svoboda obveščanja temeljna človekova pravica, in poziva mednarodne medije, naj ravnajo odgovorno ter o dogodkih poročajo pošteno, verodostojno in uravnoteženo, kar pa se trenutno ne dogaja;

6.  opozarja na pomembno vlogo Venezuele pri vzpostavitvi in krepitvi procesa sodelovanja in povezovanja v korist narodov Latinske Amerike; pozdravlja pomembne dosežke Bolivarske zveze za narode naše Amerike (ALBA) in organizacije CELAC na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in finančnega povezovanja;

7.  poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj si za stabilnost in mir v Venezueli prizadeva v sodelovanju z venezuelskimi oblastmi in demokratično opozicijo;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Bolivarske republike Venezuele, parlamentu Mercosurja, evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter latinskoameriškim regionalnim organom, med katerimi so UNASUR, ALBA in CELAC.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo