ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 463kWORD 49k
11.11.2018
PE631.529v01-00
 
B8-0545/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно стратегия за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговия с Африка


Иноченцо Леонтини

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно стратегия за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговия с Африка   
B8‑0545/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

–   като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2017 г. относно стратегията ЕС — Африка: стимул за развитието(1), както и съобщението на Европейската комисия относно нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места (COM(2018)643 final), по-специално така наречения „инвестиционен план за Африка“;

А.  като подчертава, че със своята повърхност от 25 426 кв. км. и население от над пет милиона души, Сицилия е най-големият остров в Средиземноморието, както и че се намира по средата между Гибралтар и Суецкия канал;

Б.  като припомня, че борбата с първопричините за емиграцията е в тясна и пряка зависимост от стабилността и икономическото развитие на африканския континент;

В.  като има предвид, че понастоящем ЕС е основният търговски партньор на Африка, основният инвеститор в африканския континент, както и най-важният пазар на местоназначение за продуктите, произвеждани в тази част на света, и като има предвид, че според изчисления до 2050 г. в Африка ще живеят 2,5 милиарда души;

1.  призовава Европейската комисия да предприеме действия за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговията с Африка.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0448.

Последно осъвременяване: 7 декември 2018 г.Правна информация