Postupak : 2018/2900(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0551/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0551/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0475

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 253kWORD 49k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o skandalu Cum-Ex: financijski kriminal i nedostaci u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati u ime Kluba zastupnika PPE-a
Nils Torvalds u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o skandalu Cum-Ex: financijski kriminal i nedostaci u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP))  
B8-0551/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja(1) (DAC2),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje(2) (DAC6),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se pojam „Cum-Ex” odnosi na praksu trgovanja dionicama na način kojim se skriva identitet stvarnog vlasnika i objema uključenim stranama omogućuje da traže povrat poreza na kapitalne dobitke, koji je plaćen samo jednom;

B.  budući da je javnost za skandal Cum-Ex saznala nakon istrage koju je zajednički provelo više europskih medijskih kuća te u kojoj je sudjelovalo 38 novinara iz 12 država;

C.  budući da je, prema izvješćima, 11 država članica zbog te sheme izgubilo do 55,2 milijarde EUR u poreznim prihodima;

D.  budući da sheme povezane sa skandalom Cum-Ex imaju neka obilježja porezne prijevare, ali da ne predstavljaju jasne dokaze o kršenju bilo nacionalnog zakonodavstva bilo prava EU-a;

E.  budući da se od rujna 2017. u okviru druge Direktive o administrativnoj suradnji (DAC2) od država članica EU-a zahtijeva da od svojih financijskih institucija traže informacije i da ih jednom godišnje razmjenjuju s državom članicom boravišta poreznih obveznika;

F.  budući da se u okviru šeste Direktive o administrativnoj suradnji (DAC6) od svake osobe koja osmišljava, stavlja na tržište, organizira, stavlja na raspolaganje za provedbu ili upravlja provedbom prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje i koji ispunjava unaprijed određena obilježja zahtijeva da o tim aranžmanima obavijesti nacionalna porezna tijela;

G.  budući da mandat Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (TAX3) izričito obuhvaća sva relevantna kretanja u područjima koja su u nadležnosti Odbora i do kojih dođe tijekom njegova mandata;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog gubitaka poreznih prihoda država članica o kojima je javnost izviještena i koji u skladu s nekim medijskim procjenama iznose do čak 55,2 milijarde EUR, što predstavlja težak udarac za europsko socijalno tržišno gospodarstvo;

2.  poziva relevantne nacionalne institucije i institucije EU-a da istraže može li se utvrditi kršenje nacionalnog prava ili prava EU-a;

3.  ističe da ta otkrića ne utječu na stabilnost financijskog sustava EU-a;

4.  poziva države članice da učinkovito provode obveznu automatsku razmjenu informacija u području oporezivanja;

5.  poziva nacionalna porezna tijela da iskoriste puni potencijal Direktive DAC6 u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje;

6.  poziva Posebni odbor TAX3 da provede vlastitu evaluaciju otkrića povezanih sa skandalom Cum-Ex te da u svoje završno izvješće uključi rezultate te evaluacije kao i relevantne preporuke;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 359, 16.12.2014., str. 1.

(2)

SL L 139, 5.6.2018., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna napomena