Procedūra : 2018/2900(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0551/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0551/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0475

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 397kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


"Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati PPE grupas vārdā
Nils Torvalds ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par "Cum Ex" skandālu: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (2018/2900(RSP))  
B8-0551/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīvu 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā(1) (DAC2),

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. maijs Direktīvu (ES) 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES(2) (DAC6),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā "Cum Ex” attiecas uz tādu akciju tirgošanas praksi, ar ko tiek slēpta faktisko īpašnieku identitāte un abas darījumā iesaistītās puses var pieprasīt nodokļu atlaides no kapitāla pieauguma nodokļa, kas samaksāts tikai vienreiz;

B.  tā kā "Cum Ex” skandāls sabiedrībai kļuva zināms pēc tam, kad kopīgā izmeklēšanā sadarbojās vairāki Eiropas ziņu mēdiji, iesaistoties 12 valstīm un 38 reportieriem;

C.  tā kā tiek ziņots, ka šīs shēmas dēļ 11 ES dalībvalstis nodokļu ieņēmumos zaudējušas līdz pat 55,2 miljardiem EUR;

D.  tā kā "Cum Ex” shēmām piemīt atsevišķas nodokļu nemaksāšanas iezīmes, taču tās nevar uzskatīt par skaidriem dalībvalstu vai ES tiesību aktu pārkāpumiem;

E.  tā kā kopš 2017. gada septembra ar otro Direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC2) no ES dalībvalstīm prasa ik gadu iegūt informāciju no savām finanšu iestādēm un to nodot nodokļu maksātāja dzīvesvietas dalībvalsts iestādēm;

F.  tā kā ar sesto Direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC6) prasa, lai ikviena persona, kas plāno, komercializē, organizē, dara pieejamu ziņojamu pārrobežu shēmu īstenošanai vai vada tās īstenošanu, un ja šai shēmai piemīt specifiskas iezīmes, par šādām shēmām ir jāziņo valsts nodokļu iestādēm;

G.  tā kā Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos (TAX3) mandāts nepārprotami attiecas uz jebkādiem attiecīgiem notikumiem, kas komitejai kļūst zināmi tās pilnvaru termiņā,

1.  pauž lielas bažas par publiski paziņotajiem dalībvalstu nodokļu ieņēmumu zaudējumiem, kuru apmērs saskaņā ar mēdiju aplēsēm ir 55,2 miljardi EUR un kurus attiecīgi nav saņēmusi Eiropas sociālā tirgus ekonomika;

2.  aicina attiecīgās valstu un ES iestādes izmeklēt, vai ir iespējams konstatēt vai nu valstu, vai ES tiesību aktu pārkāpumu;

3.  uzsver, ka atklātie fakti neietekmē ES finanšu sistēmas stabilitāti;

4.  aicina dalībvalstis efektīvi īstenot obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā;

5.  aicina valstu nodokļu iestādes pilnībā izmantot DAC6 potenciālu attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām;

6.  aicina Īpašo komiteju TAX3 pašai izvērtēt "Cum Ex” skandālā atklātos faktus un gūtos rezultātus un jebkādus attiecīgos ieteikumus iekļaut savā galīgajā ziņojumā;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 359, 16.11.2014., 1. lpp.

(2)

OV L 139, 5.6.2018., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. novembrisJuridisks paziņojums