Eljárás : 2018/2903(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0558/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0558/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0511

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 181kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

benyújtva az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az egységes piaci intézkedéscsomagról (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az egységes piaci intézkedéscsomagról (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság „Az egységes piac továbbfejlesztése: a polgárok és vállalkozások lehetőségeinek bővítése” című, 2015. október 28-i közleményére (COM(2015)0550),

–  tekintettel a Bizottság „Az egységes piac integrációja és a versenyképesség az Európai Unióban és tagállamaiban” című, 2015. október 28-i szolgálati munkadokumentumára (SWD(2015)0203),

–  tekintettel a Bizottság „Európai digitális egységes piaci stratégia” című, 2015. május 6-i közleményére (COM(2015)0192),

–  tekintettel a Bizottság „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. április 13-i közleményére (COM(2011)0206),

–  tekintettel a Bizottság „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2012. október 3-i közleményére (COM(2012)0573),

–  tekintettel a Mario Monti által az Európai Bizottság elnöke számára készített, „Az egységes piac új stratégiája  Európa gazdasága és társadalma szolgálatában” című, 2010. május 9-i jelentésre,

–  tekintettel az egységes piac 2015-ös európai szemeszter keretében történő irányításáról szóló, 2015. március 11-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készült, „Az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költség az egységes piacon” című, 2014. szeptemberi tanulmányra,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készült, „Stratégia az egységes piac kiteljesítésére: a billió eurós bónusz” című, 2016. januári tanulmányra,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésén alapuló, az egységes piacon létező nem vámjellegű akadályokról szóló, 2016. május 26-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésén alapuló, az egységes piaci stratégiáról szóló, 2016. május 26-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a Bizottság „A digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának félidős értékelése – Összekapcsolt digitális egységes piac mindenki számára” című, 2017. május 10-i közleményére (COM(2017)0228),

–  tekintettel a Bizottság „Az egységes piac a változó világban – Páratlan eszköz, amelyhez megújított politikai elkötelezettség szükséges” című, 2018. november 22-i közleményére (COM (2018)0772),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az egységes piac továbbra is az európai gazdasági siker alapja, az európai integráció sarokköve, illetve a növekedés és a munkahelyteremtés motorja;

B.  mivel az egységes piac nem használja ki teljes mértékben a benne rejlő lehetőségeket;

C.  mivel a Parlament saját kutatásai alapján az egységes piac kiteljesítéséből származó várható nyereség 1 billió euróra tehető;

D.  mivel stratégiai megközelítésre van szükség, és mivel a fennálló kihívásokra adott válaszoknak éppen annyira politikai, mint technikai jellegűnek kell lenniük;

1.  néhány hónappal a 2019-es európai választások előtt és az egységes piac fennállásának 25. évfordulóján üdvözli a változó világban működő egységes piacról szóló bizottsági közlemény általános célkitűzéseit;

2.  hangsúlyozza, hogy – jóllehet a gazdasági összetevő egymaga nem elégséges – a jól működő egységes piac az Európai Unió egyik alapköve, ezért az egységes piac elmélyítését vissza kell hozni a politikai napirend élére, mivel biztosítja a szabadságot, a lehetőségeket és a jólétet Európa számára, és előnyökkel jár több mint 500 millió európai és több mint 21 millió kkv számára;

3.  hangsúlyozza, hogy a növekedés, az innováció, a munkahelyteremtés, a fogyasztói választék és az új üzleti modellek tekintetében megvalósítandó, kézzelfogható és gyors eredmények elérése érdekében sürgősen meg kell szüntetni az egységes piacon még meglévő akadályokat;

4.  úgy véli, hogy a nagyobb fokú integrációhoz több politikai bátorságra és kötelezettségvállalásra van szükség, mint 25 évvel ezelőtt, és nagyobb erőfeszítésekre a szavak és a tettek közötti szakadék áthidalása érdekében;

5.  meggyőződése, hogy a nagyobb fokú integráció elérése érdekében az azonos szabályok melletti egyenlő versenyfeltételek kulcsfontosságúak valamennyi szereplő számára valamennyi tagállamban;

6.  megjegyzi, hogy ma a kkv-knak csupán 7%-a kínál online árukat és szolgáltatásokat más tagállamokban lévő fogyasztóknak, és a fogyasztók csupán 15%-a használja ki ezt a lehetőséget, rámutat továbbá, hogy a digitális egységes piac kiteljesítése révén több mint 415 milliárd EUR nyereség lenne elérhető, és sok munkahelyet lehetne létrehozni, ha az EU teljes mértékben kihasználná a lehetőségeket ezen a területen;

7.  sürgeti, hogy szüntessék meg a „digitális” egységes piac „offline” egységes piactól való idejétmúlt különválasztását, mivel a digitális megoldások a modern gazdaság nélkülözhetetlen részét képezik, és az általa kínált valamennyi terméknek és szolgáltatásnak, továbbá az egységes piac valamennyi elemének digitálisan is megfelelőnek kell lennie;

8.  úgy véli, hogy az egységes piac védelme és elmélyítése érdekében alapvető fontosságú a négy szabadság védelme, nevezetesen a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad áramlása – fizikailag és online egyaránt –, és hogy valamennyi uniós szereplőnek közösen elfogadott szabályok szerint kell eljárnia;

9.  rámutat, hogy az új jogszabályoknak következetesen tükrözniük kell a piaci integrációra való törekvést, a szabályozási és adminisztratív akadályok csökkentésének szükségességét, valamint a jövőbeli kihívásoknak való megfelelés szükségességét;

10.  emlékeztet arra, hogy egy uniós szintű harmonizált szabály az összes tagállamban csökkenti az adminisztratív terheket, mivel az egységes piacon 28 eltérő szabályt helyettesít; hangsúlyozza, hogy éppen úgy, ahogy az EU határain kívül ellenáll a protekcionizmusnak, határain belül ellen kell állnia a széttagoltságnak;

11.  rámutat arra, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik az egységes piacra az uniós jogszabályokkal ellentétes nemzeti szabályok, különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgását érintő nemzeti szintű szabályok (például a túlszabályozás) miatt;

12.  hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani, hogy a szabályok a gyakorlatban is megvalósuljanak: a polgárok és a vállalkozások csak akkor élvezhetik az egységes piac számos előnyét, ha a közösen elfogadott szabályok a gyakorlatban is helytállnak;

13.  sürgeti a Bizottságot, hogy használja ki jobban a meglévő eszközöket az egységes piac számára kihívásokat támasztó nemzeti szabályok elleni fellépés érdekében;

14.  elismeri, hogy az egységes piac irányítási infrastruktúráját jelentős mértékben meg kell erősíteni a hatékony monitoringmechanizmusok biztosítása és az egységes piacra vonatkozó jogszabályok helytelen átültetésének vagy a helytelen végrehajtás és alkalmazás feltárásának érdekében, ezáltal biztosítva szükség esetén a kötelezettségszegési eljárások alkalmazását;

15.  határozottan támogatja a Bizottság arra irányuló felhívását, hogy az Európai Tanács szenteljen részletes vitát állam- és kormányfői szinten az egységes piacnak, annak minden vonatkozásában annak érdekében, hogy meghatározza a fellépés közös prioritásait és a megfelelő mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik az egységes piachoz nagyon fontos politikai kötelezettségvállalás megújítását;

16.  sürgeti a következő Bizottságot, hogy a 2019–2024-es időszakra vonatkozó új politikai ciklusra tekintettel tervezzen nagyratörő intézkedéseket az egységes piac vonatkozásában, és kellő időben terjesszen elő jogalkotási javaslatokat annak érdekében, hogy mindkét társjogalkotónak elegendő ideje legyen arra, hogy megvizsgálja és adott esetben elfogadja azokat;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL C 316., 2016.8.30., 98. o.

(2)

HL C 76., 2018.2.28., 105. o.

(3)

HL C 76., 2018.2.28., 112. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat