Postopek : 2018/2903(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0559/2018

Predložena besedila :

B8-0559/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 50k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))


Nicola Danti v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta  o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))  
B8-0559/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo (COM(2015)0550),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Poročilo o povezovanju enotnega trga in konkurenčnosti v EU in njenih državah članicah (SWD(2015)0203),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo (COM(2015)0192),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 z naslovom Aktu za enotni digitalni trg naproti(1),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast (COM(2011)0206),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom Akt za enotni trg II – Skupaj za novo rast (COM(2012)0573),

–  ob upoštevanju poročila Maria Montija z dne 9. maja 2010 za predsednika Komisije z naslovom Nova strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in družbe,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015(2),

–  ob upoštevanju študije iz septembra 2014, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Stroški neukrepanja na ravni EU na enotnem trgu,

–  ob upoštevanju študije iz januarja 2016, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Strategija za dokončanje enotnega trga: bonus v bilijonih evrov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije iz maja 2016 o strategiji za enotni trg(3), ki temelji na poročilu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enotni trg bil in bi lahko ostal dejavnik, ki prispeva k evropskemu gospodarskemu uspehu, rasti in ustvarjanju delovnih mest ter je eden od temeljev evropskega povezovanja in evropskega socialnega tržnega gospodarstva; ker so to še bolj poudarila nedavna pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz EU;

B.  ker se z raziskavi Parlamenta ugotavlja, da se od dokončanja enotnega trga lahko pričakuje dobiček v višini bilijon evrov;

C.  ker enotnega trga ne gre obravnavati zgolj z gospodarskega vidika, temveč je treba nanj gledati kot na del širšega pravnega okvira, ki državljanom, delavcem, potrošnikom, podjetnikom in podjetjem zagotavlja posebne pravice;

D.  ker je potreben strateški, celosten in celovit pristop; ker bi moral biti odziv na izzive, s katerimi se sooča, tako politične kot tehnične narave;

1.  pozdravlja splošne cilje sporočila Komisije z naslovom Enotni trg v spreminjajočem se svetu – Edinstveno sredstvo, ki potrebuje obnovljeno politično zavezanost, objavljenega nekaj mesecev pred evropskimi volitvami leta 2019 in ob 25. obletnici enotnega trga;

2.  je prepričan, da je dobro delujoč enotni trg eden od temeljev Evropske unije ter da je izjemno pomemben za ohranitev ekonomskega, socialnega in kulturnega modela ter za krepitev konkurenčnosti Unije za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest;

3.  vseeno priznava, da je enotni trg poleg pozitivnih vidikov povzročil tudi negativne učinke in je zdaj na razpotju; meni, da je zaradi bolj zapletenih globalnih okoliščin nasploh za tesnejše povezovanje enotnega trga potrebno več političnega poguma in zavezanosti kot pred 25 leti, in poudarja, da so potrebna večja prizadevanja za njegovo dokončanje in povečanje njegove učinkovitosti; zato poudarja, da bi bilo treba poglobitev enotnega trga ponovno uvrstiti na vrh političnega dnevnega reda;

4.  poudarja, da je treba v okviru enotnega trga gospodarske vidike dopolniti s širšo strukturo socialnih predpisov, pravic delavcev, varstva potrošnikov, okoljske zakonodaje in skupnih fiskalnih politik;

5.  meni, da je za okrepitev in poglobitev enotnega trga ter spodbujanje nadaljnjega sodelovanja na ravni EU in med državami članicami bistveno odločno braniti štiri svoboščine – prosti pretok oseb, storitev, proizvodov in kapitala, tako fizično kot prek spleta;

6.  poziva, naj se konča z zastarelim ločevanjem enotnega „digitalnega“ trga od enotnega „nespletnega“ trga, saj so digitalne rešitve nepogrešljiv del sodobnega gospodarstva in enotni trg bi moral biti v celoti prilagojen digitalnim izzivom;

7.  ugotavlja, da danes samo 8 % MSP ponuja blago in storitve na spletu ter da to možnost uporablja le 15 % potrošnikov; dodaja, da bi dokončanje enotnega digitalnega trga lahko privedlo do znatne gospodarske rasti in ustvarjanja številnih delovnih mest, če bi se sprostil njegov celoten potencial; poudarja, da ti podatki jasno kažejo, da si je treba še naprej prizadevati za popolno dostopnost digitalnega okolja državljanom in podjetjem ter za izboljšanje zaupanja potrošnikov v digitalno razsežnost;

8.  poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za dokončanje enotnega digitalnega trga z ambicioznimi predlogi, da bi vzpostavila sodobna in učinkovita skupna pravila za varstvo potrošnikov, pomoč javnim upravam, povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij in MSP ter za pošteno konkurenco;

9.  poudarja, da je treba z enotnega trga odpraviti preostale neupravičene ovire, da bi dosegli konkretne in hitre rezultate na področju rasti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest, izbire potrošnikov in novih poslovnih modelov; je tudi prepričan, da so bistvenega pomena enaki konkurenčni pogoji, kar pomeni, da za primerljive akterje v vseh državah članicah veljajo enaka pravila;

10.  priznava, da bi lahko neupravičeni in nesorazmerni nacionalni ukrepi ter neusklajeni ukrepi ogrozili enotnost in učinkovitost enotnega trga; vendar opozarja, da so lahko nekateri ukrepi legitimni in potrebni za zaščito ciljev javnega interesa, med drugim za zaščito delavcev, zagotavljanje trajnosti in varstvo potrošnikov;

11.  poziva Komisijo, naj uporabi obstoječe instrumente za ukrepanje proti neupravičenim nacionalnim predpisom, ki izpodbijajo enotni trg, in priznava, da bi bilo treba okrepiti infrastrukturo za upravljanje enotnega trga, da bi zagotovili dobre nadzorne mehanizme in odkrivali nepravilne prenose ali uporabe zakonodaje o enotnem trgu;

12.  poudarja pomen zagotavljanja, da pravila prinašajo praktične rezultate: državljani in podjetja lahko uživajo številne prednosti enotnega trga le, če pravila, o katerih je bil dosežen dogovor, dejansko delujejo v vsakdanjem življenju in prinašajo oprijemljivo dodano vrednost; opozarja, da bi morale biti koristi državljanov glavni namen uvajanja novih pravil;

13.  odločno podpira poziv Komisije Evropskemu svetu, naj na ravni voditeljev držav ali vlad posveti poglobljeno razpravo vsem razsežnostim enotnega trga, da bi opredelil skupne prednostne naloge za konkretne ukrepe in ustrezne mehanizme za uskladitev prepotrebne obnove politične zavezanosti enotnemu trgu;

14.  poziva prihodnjo Komisijo, ob upoštevanju naslednjega političnega mandata 2019–2024, naj ambiciozno načrtuje ukrepe na področju enotnega trga in bolj pravočasno predstavlja zakonodajne predloge, da bosta imela oba sozakonodajalca dovolj časa, da jih preučita in sprejmeta, kjer je to primerno; obžaluje, da je Komisija nekatere ključne zakonodajne predloge za obdobje 2014–2019 predlagala šele pred kratkim, zaradi česar sta jih sozakonodajalca precej težje preučila in sprejela; obžaluje, da Svetu ni uspelo doseči soglasja o skupnem stališču glede več ključnih zakonodajnih predlogov, saj so nekatere pobude že več let blokirane, zakonodajni postopek pa je zato neučinkovit; opozarja Komisijo in Svet na njune obveznosti, zlasti v razmerju do državljanov, podjetij in lokalnih organov EU;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

(1)

UL C 11, 12.1.2018, str. 55.

(2)

UL C 316, 30.8.2016, str. 98.

(3)

UL C 76, 28.2.2018, str. 112.

Zadnja posodobitev: 10. december 2018Pravno obvestilo