Eljárás : 2018/2903(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0560/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0560/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 174kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az egységes piacra vonatkozó csomagról (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az egységes piacra vonatkozó csomagról (2018/2903(RSP))  
B8-0560/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „Az egységes piac a változó világban – Páratlan eszköz, amelyhez megújított politikai elkötelezettség szükséges” című, 2018. november 22-i bizottsági közleményre (COM (2018) 0772),

–  tekintettel „Az egységes piac továbbfejlesztése: a polgárok és vállalkozások lehetőségeinek bővítése” című, 2015. október 28-i bizottsági közleményre (COM(2015)0550),

–  tekintettel „Az egységes piac integrációja és a versenyképesség az Európai Unióban és tagállamaiban” című, 2015. október 28-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2015)0203),

–  tekintettel a Bizottság „Európai digitális egységes piaci stratégia” című, 2015. május 6-i közleményére (COM(2015)0192),

–  tekintettel a Bizottság „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. április 13-i közleményére (COM(2011)0206),

–  tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta növekedésért” című 2012. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2012)0573),

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készült, „Az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költség az egységes piacon” című, 2014. szeptemberi tanulmányra,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készült, „Stratégia az egységes piac kiteljesítésére: a billió eurós bónusz” című, 2016. januári tanulmányra,

–  tekintettel az egységes piac 2015-ös európai szemeszter keretében történő irányításáról szóló, 2015. március 11-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel „A hatékonyabb egységes piaci szabályozás felé” című, 2016. április 12-i állásfoglalására(2)

–  tekintettel az egységes piacra vonatkozó stratégiáról szóló, 2016. május 26-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az egységes piacon a nem vámjellegű akadályokról szóló, 2016. május 26-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az egységes piac – a növekedés és a munkahelyteremtés motorjaként és a nemzeti gazdaságokba történő beruházásokat támogatva – jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unió tagállamainak gazdaságához;

B.  mivel az egységes piac nem aknázza ki teljes mértékben a benne rejlő lehetőségeket, mivel a beruházások és a határokon átnyúló kereskedelem előtti akadályok továbbra is fennállnak; mivel ezeket a nem vámjellegű akadályokat gyakran a protekcionizmus motiválja, és amelyek kinyilvánított céljukhoz képest rendkívül aránytalanok is lehetnek;

C.  mivel a Parlament saját kutatása szerint az egységes piac kiteljesítéséből származó várható gazdasági haszon az egész Unióban meghaladhatja az 1 billió EUR-t, a szolgáltatási ágazatban elért jelentős előnyöket is beleértve;

D.  mivel stratégiai megközelítésre van szükség, és mivel a fennálló kihívásokra adott válaszoknak éppen annyira politikai, mint technikai jellegűnek kell lenniük;

E.  mivel az EU-ban az európai vállalkozásoknak csupán 18%-a kínál online árukat és szolgáltatásokat, és a fogyasztók mindössze 33%-a vásárol az interneten;

1.  üdvözli a Bizottság „Az egységes piac a változó világban” című közlemény határozott politikai üzenetét és átfogó célkitűzését;

2.  sajnálja, hogy az „egységes piac kiteljesítése” sokak számára üres frázis, s nem pedig komoly politikai prioritás;

3.  hangsúlyozza, hogy az ECR képviselőcsoport elkötelezte magát az egységes piac projektje mellett, és támogatja a Bizottság őszinte kísérletét arra, hogy a vitát e téren előbbre vigye; sajnálatának ad hangot az egyes európai intézményekben követett protekcionista megközelítések miatt, amelyek kizárólag kárára válnak a választóiknak;

4.  különösen úgy véli, hogy a szolgáltatások egységes piacának kiteljesítésére irányuló érdemi reform meghiúsulása azt tükrözi, hogy egyes parlamenti képviselők és tagállamok nem hajlandók őszinte együttműködést folytatni a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósítása érdekében;

5.  hangsúlyozza, hogy a növekedés, az innováció, a munkahelyteremtés, a fogyasztói választék és az új üzleti modellek tekintetében megvalósuló kézzelfogható és gyors eredmények elérése érdekében sürgősen meg kell szüntetni az egységes piacon még meglévő akadályokat;

6.  hangsúlyozza, hogy a meglévő és új jogszabályoknak célravezetőnek, arányosnak kell lenniük, illetve rugalmas és kiigazítható keretként kell szolgálniuk a globális, dinamikus gazdaság kihívásainak való megfeleléshez, amelyek támogatják a vállalkozások növekedését és az innovációt, elősegítik a versenyképesség és a termelékenység javítását és biztosítják a munkavállalók védelmét;

7.  aggodalmát fejezi ki néhány olyan tagállam gyakorlata miatt, amely saját belső szabályozását kívánja „exportálni”, és azt az uniós jog révén rákényszeríteni a többi tagállamra; úgy véli, hogy e gyakorlat nem „Európa-párti”, sokkal inkább protekcionizmusnak lehet nevezni, amely véleménye szerint nem elégíti ki az igényt egy egységes európai piachoz illeszkedő, megfelelő, kiigazítható és rugalmas keretre;

8.  úgy véli, hogy a digitális egységes piaci stratégia még nem tette meg az ahhoz szükséges lépést, hogy az európai szabályozást hozzáigazítsák egy innováció- és vállalkozóbarát megközelítés digitális gazdaságban való alkalmazásával járó lehetőségekhez;

9.  sajnálja, hogy hiányzik a digitális egységes piaci stratégiával kapcsolatos politikai vezetés, és hogy nincsen a stratégiának átfogó koherenciája; sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy a társjogalkotókat gyakran silómentalistás jellemzi, akik olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek ellentétesek vagy átfedésben vannak más jogszabályokkal; kétli, hogy az elfogadott jogszabályok felkészítenék az egységes piacot a digitális korra, és sajnálja, hogy elmulasztották az uniós jog korszerűsítésének lehetőségeit, például az elektronikus címkézés bevezetését;

10.  úgy véli, hogy a következő Bizottságnak felül kell vizsgálnia a digitális egységes piaci stratégia eredményeit és a „digitális” egységes piacnak az „offline” egységes piacról való elavult szétválasztását, mivel a digitális megoldások a modern gazdaság nélkülözhetetlen részét képezik;

11.  rámutat arra, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik az egységes piacra az uniós jogszabályokkal és az egységes piac célkitűzéseivel ellentétes nemzeti szabályok, különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgását érintő nemzeti szintű szabályok (például a túlszabályozás) miatt;

12.  sürgeti a Bizottságot, hogy használja ki jobban a meglévő eszközöket az egységes piac számára kihívásokat támasztó nemzeti szabályok elleni fellépés érdekében; e tekintetben úgy véli, hogy a Bizottságnak a következő megbízatásának első két évében ki kell dolgoznia a kötelezettségszegési eljárások átfogó rendszerét, az arányossági értékelésekből és egyéb, általa végzett elemzésekből származó információkra építve;

13.  úgy véli, hogy a 2017. évi szolgáltatási csomag bejelentéseire vonatkozó javaslattal kapcsolatos jogalkotási munka befejezése egyben a végrehajtás javítására irányuló bizottsági erőfeszítéseket is támogatná;

14.  hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani a jogszabályok célravezetőségét: a polgárok és a vállalkozások csak akkor élvezhetik az egységes piac számos előnyét, ha a közösen elfogadott szabályok praktikusak és betarthatóak;

15.  határozottan támogatja, hogy a Bizottság felkérje a Tanácsot mélyreható vita lefolytatására az állam- és kormányfők szintjén a közös prioritások és konkrét fellépések meghatározása érdekében; úgy véli, hogy a tagállamok kezdetektől fogva történő bevonása alapvető fontosságú a javasolt uniós politikák lakossági támogatásának biztosítása érdekében;

16.  szorgalmazza, hogy a következő Bizottság ambiciózusan tervezze az egységes piaccal kapcsolatos intézkedéseket, és időben terjesszen elő jogalkotási javaslatokat annak érdekében, hogy mindkét társjogalkotó és a nemzeti parlamentek kellő időt kapjanak azok ellenőrzésére, felülvizsgálatára és elfogadására;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL C 316., 2016.8.30., 98. o.

(2)

HL C 58., 2018.2.15., 48. o.

(3)

HL C 76., 2018.2.28., 112. o.

(4)

HL C 76., 2018.2.28., 105. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat