Eljárás : 2018/2975(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0585/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0585/2018

Viták :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Szavazatok :

PV 13/12/2018 - 9.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 260kWORD 50k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkének (2) bekezdésére és 17. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a megosztott irányításra vonatkozóan az új költségvetési rendeletben megállapított hatáskörmegosztásra,

–  tekintettel az új költségvetési rendelet 2018. augusztus 2-i hatálybalépésére, és különösen az említett rendelet 61. cikkére,

–  tekintettel a tényleges, a látszólagos és a potenciális összeférhetetlenség közötti különbségtételről szóló OECD-iránymutatásra,

–  tekintettel a Transparency International Európai Bizottsághoz benyújtott hivatalos, a cseh köztársaságbeli potenciális összeférhetetlenségre vonatkozó panaszára,

–  tekintettel Phil Hogan biztos 2018. október 25-i, Corina Crețu biztos 2018. november 19-i, a Bizottság főtitkárának 2018. november 20-i, valamint Günter Oettinger biztos 2018. december 3-i költségvetési ellenőrző bizottsági meghallgatására,

–  tekintettel az új költségvetési rendelet összeférhetetlenségről szóló 61. cikkének tagállamokbeli, Bizottság általi végrehajtásáról a Bizottság Költségvetési Főigazgatóságával a CONT bizottság 2018. november 20-i ülésén folytatott eszmecserére,

–  tekintettel a Bizottságnak a 2017. évi mentesítési eljárás keretében adott írásbeli válaszaira, különösen a Günter Oettinger biztoshoz címzett 50. és 51. számú kérdésekre, a Corina Crețu biztoshoz címzett 35. számú kérdésre, valamint a Bizottság főtitkárához címzett 66. számú kérdésre adott válaszokra,

–  tekintettel Andrej Babiš cseh miniszterelnök 2018. december 10-i, Günter Oettinger biztosnak címzett válaszára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Cseh Köztársaság részt vesz az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködésben, valamint integrálta saját irányítási és kontrollrendszerébe a Bizottság által kifejlesztett – kockázatelemzésekhez, továbbá a csalásokkal, az összeférhetetlenségi esetekkel és a szabálytalanságokkal szembeni fellépéshez hasznos eszközként szolgáló – Arachne informatikai eszközt, melynek tényleges alkalmazására is sor került;

B.  mivel a Bizottság elmulasztotta tájékoztatni a Parlamentet a Transparency International által benyújtott panasz alapján megindított panaszeljárás eredményéről;

C.  mivel Corina Crețu biztos a CONT bizottságnak megküldött egyik írásbeli válaszában kiemelte, hogy a Cseh Köztársaságban idáig elvégzett valamennyi bizottsági ellenőrzés „az alkalmazott szabványos ellenőrzési kérdőívben foglaltaknak megfelelően kiterjedt annak ellenőrzésére, hogy – különösen a műveletek kiválasztási szakaszában – nem áll-e fenn összeférhetetlenség. A szóban forgó ellenőrzések alapján akkoriban levont következtetések szerint az ellenőrzött irányítási és kontrollrendszerek működnek, jóllehet bizonyos fejlesztésekre szükség van (2. kategóriájú értékelés). Emellett a Bizottság az ellenőrző hatósági munkájának ismételt elvégzése során is szert tett azt alátámasztó bizonyítékokra, hogy a rendszeres cseh ellenőrzések megfelelő módon foglalkoznak az összeférhetetlenség megelőzésének kérdésével”;

D.  mivel a 2017. évi mentesítési eljárásra adott válaszában Corina Crețu biztos leszögezte, hogy „a szóban forgó kérelem kapcsán a cseh hatóságok készségesen együttműködnek, és az érintett programok teljes körének koordinálásához szükséges határidőn belül rendelkezésre bocsátották a kért információkat”;

E.  mivel Günter Oettinger biztos a CONT bizottságban kijelentette, hogy a Bizottság arra vár, hogy a cseh hatóságok megválaszolják az összeférhetetlenség problémájáról szóló levelét, és hogy a Bizottság kizárólag akkor von le következtetéseket, ha már az összes bizonyítékot összegyűjtötte és megvizsgálta;

F.  mivel Günter Oettinger biztos válaszában kifejtette, hogy „A Bizottság az idei év augusztusától hatályos (EU, Euratom) 2018/1046 költségvetési rendelet 61. cikkének a megosztott irányítás tekintetében módosított rendelkezései nyomán jelenleg vizsgálja, hogy a már meglévő intézkedésekkel összefüggésben további követelményeket és kiigazításokat kell-e kérni a tagállamoktól. A Bizottság ezzel összefüggésben információkat fog gyűjteni a tagállamok körében a már működő belső kontrollrendszerek megfelelőségének értékeléséhez. Ezen túlmenően a Bizottság eszmecserét fog folytatni a programhatóságokkal, illetve iránymutatással fog szolgálni még az év vége előtt”;

G.  mivel a Költségvetési Főigazgatóság 2018. december 10. és 12. között képzést tartott a nemzeti hatóságoknak az új költségvetési rendelet végrehajtásáról;

H.  mivel a Bizottság levelére adott válaszában a cseh miniszterelnök szavatolta, hogy „a Cseh Köztársaság tiszteletben fogja tartani az európai uniós tagságából eredő kötelezettségeit”, és hozzátette, hogy „személyesen gondoskodni fogok minden ahhoz szükséges intézkedés megtételéről, hogy tevékenységem maradéktalanul megfeleljen az uniós jogszabályoknak”.

1.  felszólítja a cseh hatóságokat, hogy biztosítsák az új költségvetési rendeletben foglaltak teljes körű betartását, valamint tegyenek meg minden szükséges intézkedést azon helyzetek kezelésére, amelyek objektíven összeférhetetlenségnek tekinthetők;

2.  felszólítja a cseh kormányt, hogy mielőbb tegyen eleget a Bizottsághoz intézett válaszlevelében vállalt kötelezettségeknek és szavatolja, hogy az uniós támogatásban részesülő összes tevékenység maradéktalanul megfeleljen az uniós jogszabályoknak, továbbá hogy a potenciális összeférhetetlenség kapcsán felmerülő aggályok megszűnjenek;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa a Parlamentet a panaszeljárás eredményéről;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást azzal a céllal, hogy ösztönözze a Bizottságot a nemzeti rendszerek uniós követelmények szempontjából való megfelelőségének nyomon követésére, valamint a tagállami belső kontrollrendszerek új költségvetési rendelet szerinti ellenőrzésére.

 

Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat