PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 122kWORD 48k
10.12.2018
PE631.609v01-00
 
B8-0586/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


maahanmuutosta ja HI-viruksen torjunnasta


Mario Borghezio

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys maahanmuutosta ja HI-viruksen torjunnasta  
B8‑0586/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että EuroCoordin puitteissa toteutetun, HIV-positiivisten muuttajien oloja EU:ssa selvittäneen aMASE-tutkimuksen (advancing Migrant Access to health Services in Europe) mukaan puolet HIV-positiivisista muuttajista kantaa virusta jo kotimaastaan lähtiessään ja noin 50 prosenttia heistä saa virustartunnan matkan aikana;

B.  ottaa huomioon, että vaikka he ovat tietoisia muuttajien matkalla Välimeren yli Eurooppaan pitämiin vaatteisiin liittyvistä riskeistä, joidenkin kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyöntekijät heittävät muuttajien vaatteet mereen piittaamatta vähimmäishygienia- ja turvallisuusvaatimuksista tartuntojen välttämiseksi;

C.  ottaa huomioon, että muuttajien käyttämien saastuneiden vaatteiden, matkan aikana jaetun ruuan tähteiden ja saastuneiden hygieniatuotejätteiden hävittäminen ei kuulu sellaisten sääntöjen piiriin, joilla ne luokiteltaisiin vaarallisiksi korkean tartuntavaaran aiheuttaviksi jätteiksi;

D.  ottaa huomioon, ettei taistelua HI-virusta vastaan ole vielä voitettu;

1.  pyytää EU:ta asettamaan kansalaistensa terveyden suojelemiseksi tarvittavia varoja niiden jäsenvaltioiden käyttöön, joihin muuttajat ensin saapuvat, jotta ne pystyvät toteuttamaan asian vaatimat ennaltaehkäisytoimet;

2.  kehottaa EU:n toimielimiä ja Maailman terveysjärjestöä puuttumaan kiireellisesti edellä mainittuun asiaan HI-viruksen leviämisen estämiseksi Euroopassa.

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus