NÁVRH USNESENÍ
PDF 248kWORD 48k
7.12.2018
PE631.611v01-00
 
B8-0588/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES


Angelo Ciocca

Návrh usnesení Evropského parlamentu o uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/983 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES   
B8-0588/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací,

–   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl pro občany a podniky představovat nové příležitosti tím, že bude vytvářet pracovní místa a růst a umožňovat mobilitu kvalifikovaných odborníků;

B.  vzhledem k tomu, že směrnice 2005/36/ES stanoví normy pro automatické uznávání různých kvalifikací;

C.  vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU zavedla „evropský profesní průkaz“;

1.    vyzývá Komisi, aby rozšířila počet povolání, na něž se bude vztahovat profesní průkaz, zejména pak o inženýry;

2.  vyzývá Komisi, aby v zájmu harmonizace akademického vzdělávání v Evropě zvážila i další nástroje, například společné zásady vzdělávání, které zavedla směrnice 2013/55/EU.

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění