RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 121kWORD 49k
11.12.2018
PE631.615v01-00
 
B8-0592/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


usaldusväärse enesetappude statistika koostamise kohta ühiskondlik-ametialase seisundi alusel


Philippe Loiseau

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek usaldusväärse enesetappude statistika koostamise kohta ühiskondlik-ametialase seisundi alusel  
B8‑0592/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni vastust kirjalikult vastatavale küsimusele E-005299/2018, mille esitas Euroopa Parlamendi liige Philippe Loiseau,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa põllumajandustöötajaid on tabanud tõsised raskused, eelkõige rahalised probleemid;

B.  arvestades, et mõned Prantsusmaa põllumajandustöötajate kindlustusühingu Mutualité sociale agricole (MSA) uuringud(1) näitavad, et enesetappude määr on põllumajandustöötajate seas 20–30 % suurem kui ülejäänud elanikkonnas;

C.  arvestades, et nende uuringute kohaselt tuleneb enesetappude suur arv selles tegevusvaldkonnas inimväärse sissetuleku puudumisest ja põllumajandustöötajate suurest võlakoormusest;

D.  arvestades, et volinik Vytenis Andriukaitise vastusest Philippe Loiseau kirjalikule küsimusele ilmneb, et Euroopa tasandil puuduvad andmed, mis võimaldaksid ühtselt analüüsida enesetappude esinemist põllumajandustöötajate seas;

1.  peab vajalikuks, et Euroopa Liidu statistika surmade, sealhulgas enesetappude kohta liigitataks ühiskondliku ja ametiseisundi alusel, et teha kindlaks kriisisektorid;

2.  nõuab, et liikmesriikides kogutaks andmeid, mis võimaldavad reaalselt ja usaldusväärselt mõõta enesetappude määra kutsealade kaupa, ning et need andmed seejärel koondataks ja avaldataks;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

 

(1)

https://www.msa.fr/lfy/presse/prevention-suicide-populations-agricoles

Viimane päevakajastamine: 18. jaanuar 2019Õigusalane teave