PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 49k
11.12.2018
PE631.615v01-00
 
B8-0592/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


itsemurhien osuutta eri sosiaalisissa ja ammattiryhmissä koskevien luotettavien tilastojen kokoamisesta


Philippe Loiseau

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys itsemurhien osuutta eri sosiaalisissa ja ammattiryhmissä koskevien luotettavien tilastojen kokoamisesta  
B8‑0592/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan komission antaman vastauksen Euroopan parlamentin jäsenen Philippe Loiseaun esittämään kirjallisesti vastattavaan kysymykseen E‑005299/2018,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon EU:n viljelijöiden kohtaamat vakavat ongelmat ja erityisesti taloudelliset ongelmat;

B.  ottaa huomioon, että joidenkin Ranskan maataloustuottajien vakuutusrahaston (Mutualité Sociale Agricole, MSA) Ranskassa tekemien tutkimusten(1) mukaan itsemurha on viljelijöiden keskuudessa 20–30 prosenttia yleisempi kuolinsyy kuin muulla väestöllä;

C.  ottaa huomioon, että kyseisten tutkimusten mukaan tämän ammattiryhmän korkeammat itsemurhaluvut johtuvat asianmukaisten tulojen puutteesta ja viljelijöiden laajamittaisesta velkaantumisesta;

D.  muistuttaa, että Euroopan komission jäsenen Vytenis Andriukaitisin Philippe Loiseaun esittämään kirjalliseen kysymykseen antaman vastauksen mukaan EU:lla ei ole tietoja, joiden perusteella viljelijöiden itsemurhia voitaisiin analysoida yhdenmukaisesti;

1.  katsoo, että EU:n itsemurhatilastot olisi välttämättä eriteltävä sosiaalisen ja ammattiryhmän mukaan, jotta voidaan tunnistaa kriisisissä olevat alat;

2.  katsoo, että jäsenvaltioilta voitaisiin kerätä itsemurhien osuutta kussakin ammattiryhmässä aidosti ja luotettavasti mittaavia tietoja, jotka voitaisiin koota yhteen ja julkaista;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

https://www.msa.fr/lfy/presse/prevention-suicide-populations-agricoles

Päivitetty viimeksi: 17. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus