RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 47k
17.12.2018
PE631.616v01-00
 
B8-0593/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


võltsuudiste vastu võitlemise uue tegevuskava kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek võltsuudiste vastu võitlemise uue tegevuskava kohta  
B8‑0593/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 5. detsembril 2018 esitleti tegevuskava, mille eesmärk on võidelda väärinfo ja internetis võltsuudiste levitamise vastu Euroopas enne maikuus toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi;

B.  arvestades, et kardetakse, et mõned kolmandad riigid võivad mõjutada Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi, nagu seda tehti 2016. aastal Ameerika Ühendriikide presidendivalimistega ja referendumiga Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üle, 2017. aastal Prantsusmaa valimistega ning paljude teiste oluliste valimistega Euroopas;

1.  väljendab heameelt tegevuskava üle, kuid kutsub komisjoni üles suurendama Euroopa välisteenistuse juhitud võltsuudiste vastase töörühma käsutuses olevaid vahendeid ning looma võimalikult kiiresti Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahelise kiirhoiatussüsteemi, et hõlbustada andmete jagamist ja väärinfoühikute hindamist, mis lubaks õigeaegselt hoiatada võimalike ohtude eest.

Viimane päevakajastamine: 18. jaanuar 2019Õigusalane teave