ONTWERPRESOLUTIE
PDF 123kWORD 47k
17.12.2018
PE631.616v01-00
 
B8-0593/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het nieuwe actieplan tegen nepnieuws


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het nieuwe actieplan tegen nepnieuws  
B8‑0593/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op 5 december de presentatie heeft plaatsgevonden van het actieplan ter bestrijding van desinformatie en de onlineverspreiding van nepnieuws in Europa, in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei;

B.  overwegende dat wordt gevreesd dat sommige derde landen invloed zouden kunnen uitoefenen op de uitslag van de Europese verkiezingen, zoals bij de presidentsverkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten, bij het referendum over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, bij de verkiezingen van 2017 in Frankrijk, en onlangs nog bij vele andere belangrijke verkiezingen in Europa;

1.  verwelkomt dit actieplan, maar verzoekt de Commissie ook de beschikbare middelen voor de taskforce tegen nepnieuws onder leiding van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) te verhogen en zo snel mogelijk een "systeem voor snelle waarschuwingen" tussen de Europese instellingen en de lidstaten op te zetten, om de uitwisseling van gegevens en de identificatie van desinformatie te vergemakkelijken, zodat tijdig waarschuwingen over mogelijke risico's kunnen worden gegeven.

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019Juridische mededeling