NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o novém impulzu pro proces decentralizace v členských státech


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh usnesení Evropského parlamentu o novém impulzu pro proces decentralizace v členských státech  
B8-0594/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že decentralizace významně napomáhá tomu, aby veřejné služby lépe reagovaly na místní potřeby, podporuje odpovědný výkon moci a buduje důvěru v orgány veřejné správy;

B.  vzhledem k tomu, že cílem zásady subsidiarity, která je stanovena ve Smlouvě o Evropské unii, je zajistit, aby byla moc vykonávána co nejblíže občanům;

C.  vzhledem k tomu, že proces decentralizace se v některých členských státech pozastavil či se dokonce obrací; vzhledem k tomu, že vysoká míra politické polarizace v některých členských státech rovněž vytvořila značné překážky bránící těmto reformám;

1.  vyzývá členské státy, aby zvýšily svou podporu decentralizace skrze své zákony, politiky a postupy;  

2.  naléhavě žádá členské státy, aby podpořily konzultace o otázkách decentralizace, při nichž se setkají sdružení místních a regionálních orgánů, nevládní organizace a občané;

3.  vybízí členské státy, aby posílily regulační rámec k zajištění finanční stability místních a regionálních orgánů a spravedlivého rozdělení veřejných finančních zdrojů mezi jednotlivé úrovně státní správy;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

 

Poslední aktualizace: 18. ledna 2019Právní upozornění