ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 48k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a tagállamokban zajló decentralizációs folyamatnak adandó új lökésről


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a tagállamokban zajló decentralizációs folyamatnak adandó új lökésről  
B8-0594/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a decentralizáció alapvető szerepet játszik abban, hogy a közszolgáltatások jobban igazodjanak a helyi igényekhez, előmozdítja a hatáskörök elszámoltatható gyakorlását és erősíti a közhatóságok iránti bizalmat;

B.  mivel a szubszidiaritás elve – amelyet az Európai Unióról szóló szerződés rögzít – azt hivatott biztosítani, hogy a hatásköröket a polgárokhoz lehető legközelebb eső szinten gyakorolják;

C.  mivel a decentralizáció folyamata néhány tagállamban megakadt vagy a visszájára fordult; mivel egyes tagállamokban a politikai polarizáció magas szintje is jelentős akadályokat gördít az ilyen reformok elé;

1.  felhívja a tagállamokat, hogy jogszabályaik, politikáik és gyakorlataik révén erősítsék meg a decentralizáció támogatását;  

2.  nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy támogassák a decentralizációs kérdésekkel kapcsolatos konzultációkat, közös platformokat teremtve a helyi és regionális hatóságok egyesületei, a nem kormányzati szervezetek és a polgárok számára;

3.  ösztönzi a tagállamokat, hogy erősítsék meg a szabályozási keretet a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyi stabilitásának biztosítása, valamint az állami pénzügyi forrásoknak a különböző kormányzati szintek közötti méltányos elosztása érdekében;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Utolsó frissítés: 2019. január 18.Jogi nyilatkozat