PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 47k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Välimeren ruokavalion eurooppalaisen teemapäivän käyttöönotosta


Aldo Patriciello, Paolo De Castro, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Innocenzo Leontini, Elisabetta Gardini, Andrea Cozzolino, Lorenzo Cesa, Alberto Cirio Stefano Maullu, Salvatore Cicu, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Enrico Gasbarra, Barbara Matera, Giovanni La Via, Lara Comi

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Välimeren ruokavalion eurooppalaisen teemapäivän käyttöönotosta  
B8‑0595/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Välimeren ruokavalio on sellaisten maiden tyypillinen ravintomalli, joissa viljellään oliiveja, jolle on ominaista kasvispohjaisten ruokien ja tuoreen kalan käyttö, neitsytoliiviöljyn käyttö pääsiallisena rasvanlähteenä sekä viinin, lihan ja juustotuotteiden nauttiminen kohtuullisina määrinä;

B.  ottaa huomioon, että Välimeren ruokakulttuurille on ominaista kausituotteiden ja laadukkaiden paikallisten tuotteiden suosiminen sekä yhteisöllisyys;

C.  ottaa huomioon, että useissa tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että Välimeren ruokavalion ansiosta sydän- ja veristuonitautien, syövän ja hermoston rappeutumissairauksien riski sekä kokonaiskuolleisuus alenevat huomattavasti myös Välimeren kansoihin kuulumattoman väestön keskuudessa;

D.  ottaa huomioon, että siitä huolimatta, että Välimeren ruokavaliolla on terveyttä edistävä vaikutus ja että Unesco sisällytti sen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2010, viimeaikaisten tietojen mukaan varsinkin juuri Välimeren maissa on vähitellen alettua etääntyä niille tyypillisestä ruokavaliosta; ottaa huomioon, että kyseessä on ravitsemustottumusten muutos, joka liittyy sosioekonomisiin muutoksiin ja koskee varsinkin nuorempia sukupolvia;

E.  ottaa huomioon, että näin ollen aiemmin tyypillisesti maalaisväestön noudattamaa Välimeren ruokavaliota noudattavat nykyisin lähinnä paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevat väestöryhmät;

1.  pyytää edellä mainituista syistä toteuttamaan aloitteita Välimeren ruokavaliota ja sen terveysvaikutuksia koskevan tietämyksen edistämiseksi EU:ssa esimerkiksi ottamalla käyttöön Välimeren ruokavalion eurooppalaisen teemapäivän.

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus