FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 47k
4.12.2018
PE631.618v01-00
 
B8-0595/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om inrättande av en Europadag för medelhavskost


Aldo Patriciello; Paolo De Castro; Alessandra Mussolini; Massimiliano Salini; Raffaele Fitto; Remo Sernagiotto; Innocenzo Leontini; Elisabetta Gardini; Andrea Cozzolino; Lorenzo Cesa; Alberto Cirio Stefano Maullu; Salvatore Cicu; Luigi Morgano; Andrea Cozzolino; Enrico Gasbarra; Barbara Matera; Giovanni La Via; Lara Comi

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättande av en Europadag för medelhavskost  
B8‑0595/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Medelhavskost kallas sådan mat som traditionellt äts i länder där man odlar oliver. Den kännetecknas av livsmedel av vegetabiliskt ursprung, färsk fisk, extra jungfruolja som främsta källa till fett samt måttliga mängder vin, kött och mejeriprodukter.

B.  Medelhavskost följer årstidernas växlingar, man väljer helst lokala kvalitetsprodukter och samvaron kring matbordet är viktig.

C.  I en lång rad vetenskapliga studier påvisas betydligt minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer och neurodegenerativa sjukdomar och minskad total dödlighet. Dessa effekter kan konstateras även i befolkningar som inte lever vid Medelhavet.

D.  Unesco förde 2010 upp medelhavskost på sin förteckning över immateriella kulturarv. Trots detta, och trots de hälsovinster som konstaterats, visar nya uppgifter att denna kost gradvis överges, en trend som är särskilt tydlig i länderna vid Medelhavet. Vi kan se att dessa ändrade matvanor samspelar med socioekonomiska förändringar, och det rör främst de yngre generationerna.

E.  Medelhavskosten var tidigare typisk för landsbygden, men till följd av ovannämnda förändringar är den idag vanligast i befolkningsgrupper som har det socialt och ekonomiskt bättre ställt.

1.  Europaparlamentet efterlyser, av ovannämnda skäl, initiativ för att sprida kunskapen i Europa om medelhavskost och dess hälsovinster, till exempel genom att inrätta en ”Europadag för medelhavskost”.

Senaste uppdatering: 28 januari 2019Rättsligt meddelande