PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 47k
20.12.2018
PE631.619v01-00
 
B8-0596/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ihmissalakuljettajien voittojen uudelleeninvestoinnista humanitaarisen avun ja maastamuuttomaiden kehityksen hyväksi


Mireille D'Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ihmissalakuljettajien voittojen uudelleeninvestoinnista humanitaarisen avun ja maastamuuttomaiden kehityksen hyväksi   
B8‑0596/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston (UNODC) yksityiskohtaisen raportin mukaan Välimeren alueella toimivien ihmissalakuljettajien voitot 375 000 siirtolaiselta perimistään maksuista olivat vuonna 2016 arviolta 274–300 miljoonaa euroa;

B.  ottaa huomioon, että salakuljettajat käyttävät viestintään erilaisia sovelluksia (Viber, Skype, WhatsApp) ja hyödyntävät verkkoyhteisöjä (Facebook) mainostukseen ja yksityiskohtaisia, valokuvin ja hintatiedoin varustettuja tarjouksia varten; ottaa huomioon, että siirtolaisilla on toisinaan mahdollisuus jättää salakuljettajista arvio näiden tekniikoiden avulla;

C.  ottaa huomioon, että ihmissalakuljettajat hyödyntävät ihmisten hätää takoakseen suuria voittoja ja vaarantavat riskialttiilla merimatkoilla satojentuhansien siirtolaisten hengen;

1.  kehottaa komissiota kannustamaan Välimeren valtioita tekemään yhteistyötä ihmiskaupan harjoittajien tunnistamiseksi näiden käyttämien sovellusten ja verkkoyhteisöjen kautta;

2.  kehottaa komissiota vaatimaan, että ihmiskauppiaiden keräämät rahasummat takavarikoidaan, jotta ne voidaan investoida uudelleen humanitaarisen avun ja maastamuuttomaiden kehityksen hyväksi.

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus