RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 121kWORD 48k
20.12.2018
PE631.620v01-00
 
B8-0597/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


Kosovo kaitseväe loomise kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Kosovo kaitseväe loomise kohta  
B8‑0597/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooni 1244(1999),

–  võttes arvesse 26. märtsil 2007. aastal ÜRO Julgeolekunõukogule esitatud ettepanekut Kosovo staatust käsitleva kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse Kosovo Vabariigi põhiseadust, eriti selle XI peatükki,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 14. detsembril 2018. aastal kiitis Kosovo parlament heaks Kosovo praeguse julgeolekuüksuse (FSK) muutmise kaitseväeks, mis peaks koosnema 5 000 kaitseväelasest (Euractiv, 14. dets. 2018), vältides niiviisi põhiseaduse muutmist, mis eeldab mittealbaanlastest parlamendiliikmete kahekolmandikulist enamust;

B.  arvestades, et Kosovo staatust käsitlevas ettepanekus on FSK suuruseks määratud 2500 tegevteenistuses olevat kaitseväelast ja 800 reservväelast;

1.  peab kahetsusväärseks Kosovos asuva USA saatkonna 14. detsembri 2018. aasta avaldust, milles toetatakse FSK muutmist „territoriaalkaitse mandaadiga relvajõuks“;

2.  on mures Kosovo armee loomisest tuleneva ohu pärast Lääne-Balkani riikide stabiilsusele;

3.  kutsub Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles mõistma Kosovo armee loomise plaani kindlalt hukka.

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2019Õigusalane teave