RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

vastavalt kodukorra artiklile 133


peredele mõeldud koolikulude toetuse kasutuselevõtmise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek peredele mõeldud koolikulude toetuse kasutuselevõtmise kohta   
B8‑0072/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaselt on Euroopa Liidul strateegilises hariduse valdkonnas toetamise, koordineerimise ja täiendamise pädevus;

B.  arvestades, et kulutused, mida iga pere peab tegema lapse kooli astumiseks ning õppevahendite ja õpikute ostmiseks, kasvavad igal aastal (Itaalias kulub tarbijaorganisatsiooni Osservatorio della Federconsumatori andmetel ühe lapse koolivarustuse ostmiseks keskmiselt 526 eurot – 0,8% rohkem kui möödunud aastal – ning raamatute ja sõnaraamatute ostmiseks 456,90 eurot);

C.  arvestades, et liikmesriigid juba toetavad peresid toetuste ja maksusoodustustega, et koolikulusid vähendada;

D.  arvestades, et haridus on iga lapse kasvamise, arengu ja kujunemise seisukohalt äärmiselt oluline valdkond;

1.  kutsub Euroopa Parlamenti kaaluma võimalust võtta liikmesriikide meetmete täienduseks ning nendega kooskõlastatult kasutusele toetused, majanduslikud soodustused või muud meetmed, mis võiksid aidata vähendada kulusid, mida pered, eelkõige majanduslikes raskustes pered peavad kandma, et tagada oma lastele korralik haridus.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave